Annons

Rekordbyggs i Örebro – men inte för alla

Örebro Bostadsbyggandet i Örebro län ligger på en historiskt hög nivå. Men marknadsstyrd nyproduktion löser inte ensamt bostadsbristen. Stora grupper med svaga inkomster hamnar utanför. Det konstaterar länsstyrelsen i en analys.
Foto: Örebro kommun
Mer än fyra av fem nya bostäder i Örebro län byggs i residenskommunen med samma namn. Numerärt är marknaden mättad. Men det finns fortfarande stora grupper som har svårt att få en bostad.

Sedan förra året har bostadsbristen lättat något i Örebro län. Antalet kommuner med underskott har minskat från elva av tolv till åtta.

Degerfors, Laxå och Ljusnarsberg är de kommuner som gått från underskott till en bostadsmarknad i balans. Bibehållen balans har Lekeberg. I alla andra kommuner fattas det bostäder totalt sett.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

I centralorterna bedömer nio av tolv kommuner att de har bostadsbrist medan det i ytterområdena är sex kommuner som har underskott (se faktarutan).

Problemet, enligt länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys, är egentligen inte att det byggs för få nya bostäder. Under de senaste åren har byggandet i länet legat på en historiskt hög nivå.

2018 byggdes det 2 151 nya bostäder varav 57 procent hyreslägenheter. Örebro kommun dominerade som tidigare år med 82 procent av alla nybyggen.

Annons
Läs ocksåTillbaka till klassrummet – Karina och Lars bor i en ombyggd skola: ”Står bara och förfaller annars”

Laxå och Ljusnarsberg var de enda kommunerna där det inte byggdes någonting.

Byggandet har också ganska väl följt kurvan för den positiva befolkningsutvecklingen. Volymmässigt borde det därför inte vara några problem.

Men länsstyrelsen konstaterar att det går inte att bygga bort bostadsbristen enbart på marknadens villkor. Den marknadsstyrda nyproduktionen är ojämnt fördelad, både geografiskt och ekonomiskt.

Läs ocksåKatastroffilmen skrämmer inte Kirunaborna: "Vi lever med en oro, men inte för att ramla ner i nåt hål"

De bostäder som planeras och byggs i dag får höga hyror och priser. Det är bostäder anpassade för hushåll med höga och stabila inkomster medan personer med låga inkomster – exempelvis unga, äldre och nyanlända – hamnar utanför.

Annons

Utmaningen är därför, konstaterar länsstyrelsen, att även bygga prisrimliga bostäder för hushåll med lägre inkomster.

Någon egen lösning för hur det ska gå till presenterar inte länsstyrelsen i rapporten. Frågan bollas tillbaka till kommunerna som uppmanas att vidareutveckla sitt arbete med bostadsförsörjningen utifrån social hållbarhet, folkhälsa, jämställdhet och integration så att planeringen av bostäder för särskilda grupper stärks.

Fakta: Läget på bostadsmarknaden
Kommun Totalt Centralorten Övriga kommundelar
Askersund Underskott Underskott Underskott
Degerfors Balans Underskott Balans
Hallsberg Underskott Underskott Underskott
Hällefors Underskott Underskott Underskott
Karlskoga Underskott Underskott Balans
Kumla Underskott Underskott Underskott
Laxå Balans Balans Balans
Lekeberg Balans Balans Balans
Lindesberg Underskott Underskott Underskott
Ljusnarsberg Balans Balans Balans
Nora Underskott Underskott Balans
Örebro Underskott Underskott Underskott
Läs också Nya lägenheterna: trängre, dyrare och sämre planerade Magnus bor i storstadsområdet där snitthyran rusat snabbast: ”Du får ju ett urval” Så snabbt rusar hyrorna i fattiga stadsdelar – småbarnspappan Khaled: ”Hur ska folk överleva?”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.