Annons

”Skandalhusen” fråga för hyresnämnden i dag

Trollhättan ​I dag, tisdag, tog hyresnämnden för första gången upp frågan om tvångsförvaltning av fastigheterna Plogen 1 och 2 i Trollhättan. Efter viss oenighet om syftet med sammanträdet kunde parterna slutligen enas om flera punkter för hur arbetet ska fortsätta.

Hyresgästföreningen och fastighetsägaren Centerplan T&U AB har haft en rad möten om hur det förfallna området på Kronogården i Trollhättan ska rustas upp. I juni kom parterna överens om en rad punkter som handlade om både den yttre och inre miljön.

1 september skulle de åtgärderna vara klara. Men då hade läget snarare förvärrats enligt Hyresgästföreningens jurist Lennart Björkman.
Han ansökte då om tvångsförvaltning hos hyresnämnden.
Efter det har parterna träffats flera gånger och fört diskussioner om åtgärder igen. Därför ansåg bolagets juridiska ombud Greger Stadenfeldt inte att ett sammanträde med hyresnämnden nu var nödvändigt.
– Bolaget bestrider Hyresgästföreningens ansökan om tvångsförvaltning, men det finns ingen tvist mellan parterna vad gäller åtgärderna. Utgångspunkten är att vi träffas och bedriver förhandling, sa han under dagens sammanträde i hyresnämnden.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Lennart Björkman ville dock att nämnden skulle protokollföra ett antal överenskommelser mellan parterna. Detta för att sätta löftena på pränt.
– Vi har haft givande möten, men bolaget har också tidigare utlovat åtgärder. Först när vi ansökte om särskild förvaltning hände något, säger han.

Annons

Först efter ett enskilt sammanträde lyckades parterna komma överens om att nämnden ska skriva protokoll om att följande nu gäller:
• Den besiktning och inventering av lägenheterna som påbörjats ska vara färdig senast 30 november 2008.
• Dåliga fasader och tak ska åtgärdas med start under första kvartalet 2009. Bygglov för detta ska sökas så snart som möjligt.
• Renoveringsarbeten inomhus kommer att ske parallellt med tak- och fasadarbetena, och grundas på resultatet av besiktning/inventering.

För närvarande är det inte aktuellt med tvångsförvaltning av fastigheterna. Ansökan ligger kvar som ett öppet ärende hos hyresnämnden och det är upp till Hyresgästföreningen att väcka det till liv om man anser att det behövs.

Annons
Läs ocksåSkjutning i lägenhet – hyresgäst med bostad i Frankrike sägs uppSkottlossning, Sollentuna, Sollentunahem
Fakta: Det här är direktavkastning

TvångsförvaltningHyresnämnden kan besluta om tvångsförvaltning om en värd missköter en fastighet allvarligt. Då utses en ny förvaltare som tar över skötseln. Det är en ovanlig åtgärd som innebär att ägaren fråntas alla möjligheter att fatta beslut om fastigheten. Hyresintäkterna går till den nya förvaltaren, som oftast är ett kommunalt fastighetsbolag.

Läs också Godsägarna krävde dubblerad hyra i nämnden: "Ville veta var taket går" Kommunen grep in – unikt undantag från uthyrningsregler när Leksandsbo fick ny bostad Ovanligt beslut: Hyrde ut utan tillåtelse - får ändå bo kvar Trakasserade grannarna med ringklockor om nätterna - nu förlorar kvinnan sitt hem

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.