Annons

Skyddat boende anmält: Fängelsedömd man bad kvinnor i boendet om sex

Nyheter Tidigare fängelsedömda män placeras i samma hus som kvinnor med skyddad identitet. Flera kvinnor har berättat om att en man knackat på och frågat om sex. Nu anmäls ett skyddat boende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som beslutat att gå vidare med anmälan. ”Vi målas ut som ett dåligt skyddat boende i onödan”, hävdar ägaren.
Skyddat boende, kvinnor i behov av skydd, övergrepp
Foto: Gry Ellebjerg/András Frimmel
Skyddat boende granskas. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska granska ett skyddat boende. En man som bor i samma hus ska ha frågat kvinnor i behov av skydd om sexuella tjänster.

Skyddat boende för misshandlade kvinnor är en helt oreglerad bransch som omsätter miljardbelopp, avslöjade Hem & Hyra under fjolåret.

Marknaden är helt oreglerad. Vem som helst kan erbjuda skyddat boende och det är kommunernas socialtjänst som har ansvar för att de boenden de anlitar har god kvalitet.

Ofta finns de skyddade boendena i småkommuner med vikande befolkningsunderlag. Där finns billiga hyreshus att köpa men ont om arbetstillfällen. Kvinnornas hemkommuner är ofta långt därifrån.

Ett av de skyddade boendena vi granskade har verksamhet i en liten kommun i Värmland. Nyligen har boendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av kommunen.

Frågade om sexuella tjänster

Enligt anmälan har det skyddade boendet tagit emot både offer och förövare i samma hus. Det innebär att kvinnor som utsatts för våld och är i behov av skydd, en del av dem har skyddad identitet, bor i samma hus som män som avtjänat fängelsestraff.

Flera kvinnor har i samtal med den värmländska kommunens personal vittnat om att en man som nyligen avtjänat ett fängelsestraff ringt på deras dörrar och frågat om de kan tänka sig att ställa upp på olika sexuella tjänster.

– Det har hänt saker tidigare på det skyddade boendet. Men det här var så allvarligt att vi kände att vi var tvungna att koppla in IVO. Personalen på boendet är unga flickor som sliter och gör sitt bästa, men de jobbar med små resurser, säger en socialarbetare på kommunen.

Pandemin har försvårat

Hon tycker det är väldigt bra att IVO tar upp ärendet. Under pandemin har det rått besöksförbud för kommuner, så det har varit svårt att åka upp för att bedöma situationen på det skyddade boendet, som ligger i en mindre avfolkningsort med sociala problem.

– Kommunerna som placerat kvinnorna där är nog inte medvetna om hur situationen är. Att det skickas människor från storstäderna som är i stort behov av stöd har blivit en väldigt stor belastning för vår lilla kommun, säger hon.

Enligt socialarbetaren så tar det skyddade boendet in män direkt efter att de avtjänat fängelsestraff. Det stämmer inte enligt boendets ägare.

– De män som bor hos oss är skyddsplacerade. Ibland kan de vara dömda men då oftast långt tillbaka i tiden och för mindre förseelser, säger han.

”Vi tog itu med problemet direkt”

Om den aktuella händelsen säger det skyddade boendets ägare:

– Vi tog itu med det utan dröjsmål och mannen upphörde med att fråga efter sex. Vi upptäcker problem och åtgärdar dem, vi har rutiner. Däremot är det bekymmersamt att kommunen dröjde flera månader med sin orosanmälan. Oron var kanske inte så stor trots allt. Jag upplever att vi målas ut som ett dåligt skyddat boende i onödan. Men det kan bli så när man hjälper utsatta och resurssvaga till egna hyreskontrakt.

Inspektionen för vård och omsorg har precis inlett sin tillsyn. Vad den kan resultera i vill inte IVO uttala sig om.

En utredning med förslag på tillståndsplikt för skyddade boenden presenterades 2016, men fortfarande saknas beslut i frågan.

 

Fakta: Det här är ett skyddat boende

Ett boende för personer som behöver skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Det finns kollektivboenden där flera kvinnor och barn har gemensamma utrymmen, men egna rum och badrum. Det finns också i vanliga lägenheter, där en familj kan bo för sig själv. Det ska finnas personal som kan ge skydd, stöd och råd.

Fakta: Hem & Hyras granskning

Hem & Hyras granskning förra året avslöjade en kraftig ökning av antalet personer som bor på skyddat boende. Enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning från 2019 bodde minst 12 700 personer en period på skyddat boende under ett år. Nästan hälften av dem var barn. Antalet vuxna hade då ökat med 38 procent och antalet barn hade nästan fördubblats jämfört med motsvarande kartläggning 2012.

Under de senaste åren har utbudet av platser på skyddade boenden närmast exploderat genom att många nya har öppnats, i privat regi. År 2012 drevs 8 procent av boendena av privata bolag. 2019 hade deras marknadsandel ökat till 37 procent – och eftersom de ofta är större än ideella kvinnojourer och kommunala boenden stod de för nästan hälften av antalet platser.

Varje natt på ett skyddad boende kostar vanligen mellan 1 000 och 2 500 kronor per natt för vuxna – mindre för barn – beroende på vilken skyddsklass boendet har och vad som ingår.

Marknaden är helt oreglerad. Vem som helst kan erbjuda skyddat boende och det är kommunernas socialtjänst som har ansvar för att de boenden de anlitar har god kvalitet.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.