Annons

Tonar ner politisk retorik – för att samarbeta

Nyheter Hyresgästföreningen håller på att formulera sina bostadspolitiska mål för de närmaste åren. Men förslaget har stött på patrull – det anses ha ett för partipolitiskt tilltal.

Hyresgästföreningen måste förändras – men det råder oenighet kring hur förändringen ska ske. Som Hem & Hyra tidigare skrivit har antalet förtroendevalda mer än halverats på tjugo år. Föreningen har tappat styrka som folkrörelse och blivit mer av en professionell tjänstemannaorganisation.

Samtliga regioner är överens om att Hyresgästföreningen måste få fler medlemmar att engagera sig, för att ge organisationen större tyngd i samhällsdebatten. Däremot klargjorde flera regioner att resan mot att bli en aktiv folkrörelse inte ska få ske på bekostnad av sämre medlemsservice.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Enligt förbundsordförande Marie Linder är målet att bli bättre på båda delar. Genom att hjälpa människor bli mer aktiva i sina bostadsområden skapas både medlemsnytta och samhällspåverkan. 

– Alla är överens om att vi måste tillbaka till att bli en mer aktiv folkrörelse och bredare samhällsaktör, säger hon.

Just nu arbetar Hyresgästföreningen med att ta fram ett program på de viktiga bostadspolitiska frågorna man ska driva – en så kallad vägvisare.

Annons
Läs ocksåHyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta”Den svenska artisten Loreen efter Eurovisionvinsten i Liverpool 2023 samt Hyresgästföreningens logga.

I sitt senaste utkast till vägvisaren skriver arbetsgruppen att medlemmarna börjat betrakta Hyresgästföreningen som en myndighet och försäkringsbolag. En organisation där byråkrati och inåtblickande har ersatt det verkliga värdet och nyttan för hyresgäster i samhället. 

Detta måste enligt skribenterna motverkas, genom att föreningen tar en större roll som samhällsaktör.

Flera remissvar har dock uttryckt oro för att Hyresgästföreningens vägvisare kan uppfattas som partipolitisk och därmed försvåra kontakten med allianspartier. Bland annat motsätter man sig en formulering där det fria skolvalet påstås bidra till att förstärka stigmatiseringen av utsatta områden. En annan formulering som strukits är att allmännyttiga bolag används som ”mjölkkor” för att dra in pengar till kommunal verksamhet.

Läs ocksåTom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från HyresgästföreningenTvå bilder i en. En vit man med skägg och keps som ser allvarligt in i kameran. I nederkant en bild av mögel på en vägg.

I det senaste utkastet till vägvisaren är ett flertal färgstarka formuleringar bortplockade, för att undvika onödig friktion. Anna Lönn Lundbäck är regionchef för Hyresgästföreningen i Västra Sverige och leder arbetet med vägvisaren. Hon anser det vara nödvändigt att Hyresgästföreningen kan föra en dialog med många partier och intresseorganisationer.

– Det är viktigt att Hyresgästföreningen har sakpolitiska uppfattningar i för hyresgästerna avgörande frågor. Våra ställningstaganden måste ha en bredare ansats än att bara kopplas till vissa partier. 

Annons

Vilken framtidsfråga behöver Hyresgästföreningen bli bättre på?

– Att bli en mötesplats för boendefrågor och en bredare samhällsaktör.

Den 6 april ska en slutlig version av vägvisaren ha lämnats till Hyresgästföreningens förbundsstyrelse.

Fakta: Några av huvudpunkterna

 Hyresgästföreningen ska leda samhällsdiskussionen kring hemmet och vara drivande i samhällsutvecklingen.
 Utveckling av det lokala boendeinflytandet och ha en mer aktiv roll i bostadsområdena.
 Utveckling och förädling av förhandlings- och bruksvärdessystemet.
 Utveckling av bostadsbidraget, för att göra det möjligt för fler att finna en bostad.
 Hyresgästföreningen måste synliggöra trångboddhet och hemlöshet samt ge en röst åt dem som står utanför bostadsmarknaden.
 Hyresgästföreningen måste driva frågan om en starkare skyddslagstiftning vid ombyggnation samt skapa bättre dialog mellan boende och bostadsföretag.
 Värdar ska inte kunna sätta alltför hårda ekonomiska krav på hyreskontrakt.
 Hyresgästföreningen ska medvetandegöra och motverka den ökande segregationen i samhället.
 Hyresgästföreningen ska verka för att lagstiftningen skärps, så att värdeöverföringar från de kommunala bostadsbolagen minskar.
 Hyresgästföreningen vill förändra dagens skattesystem, som gynnar det ägda boendet framför det hyrda.

Källa: Hyresgästföreningen

Läs också Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning" Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Efter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i Malmö

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.