HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Uppsala län hetaste bomarknaden i landet

Uppsala Uppsala län växer snabbast i Sverige. Byggtakten är också den högsta. Men ändå är det fortsatt bostadsbrist i samtliga åtta kommuner. Det visar länsstyrelsens analys av läget på bostadsmarknaden.
Foto: Niklas Lundengård / Destination Uppsala
Uppsala län är den region i Sverige som har både den snabbaste folkökningen och den högsta byggtakten i förhållande till invånarantalet.

Årets regionala bostadsmarknadsanalys präglas av stor osäkerhet på grund av den pågående coronapandemin.

Analysen bygger till stor del på uppgifter som samlades in från kommunerna innan pandemin bröt ut. Det är högst oklart om de uppgifterna fortfarande gäller när smittspridningen upphört.

Läs ocksåLång kö till nya trygghetsboendet - nu har Carl-Axel gått husesyn

Enligt Handelskammaren är så mycket som 30 000 anställningar i länet berörda av pandemin. Särskilt hårt drabbade är i nuläget tjänstesektorn, servicebranschen och handeln.

Eftersom utvecklingen på arbetsmarknaden är bland de faktorer som mest påverkar efterfrågan på bostäder är författarna av analysen försiktiga med att dra några slutsatser. Försvinner det många jobb, då minskar också behovet av bostäder.

Innan coronapandemin bröt ut var dock Uppsala län Sveriges hetaste region med den största befolkningsökningen i landet fyra år i följd.

Läs ocksåMitthem rensar portföljen - ytterligare fastighet till salu

Under 2019 ökade länets befolkning med 7 359 personer. Alla kommuner växte. Mest växte den södra länsdelen med Uppsala, Enköping, Knivsta och Håbo.

Sedan millennieskiftet är ökningen nästan 95 000 personer. Uppsala län har alltså på 20 år växt med lika många människor som bor i en kommun som Växjö eller Karlstad.

Takten på bostadsbyggandet är också mycket hög sedan några år tillbaka.

Läs ocksåTanumshede för litet för bostadsrätter - nybygge blev hyreshus

Under 2019 färdigställdes 10,1 lägenheter per tusen invånare, vilket också det är högst i landet. Genomsnittet låg på 5,4 lägenheter per tusen invånare.

Ändå är det fortsatt bostadsbrist i alla åtta kommunerna, såväl i centralorterna som i kommunerna som helhet. Ute i de mindre kommundelarna fattas det också bostäder hos sex av kommunerna. Bara Älvkarleby och Östhammar har i dag balans i sina ytterområden.

Samtliga åtta kommuner tror att problemet med underskott på bostäder kommer att finnas kvar om tre år. Observera dock att det var en bedömning som gjordes innan coronapandemin bröt ut.

Saker som hindrar att det byggs ännu mer är, enligt vad kommunerna svarat, hårda lånevillkor, höga produktionskostnader samt brist på detaljplaner i attraktiva lägen.

Bostadsbristen slår särskilt hårt mot vissa grupper. Samtliga kommuner i Uppsala län har i dag exempelvis underskott på bostäder för ungdomar.

Många bor kvar hos sina föräldrar eftersom de saknar pengar, kontakter och kötid för att kunna skaffa sin första egna bostad.

Andra särskilt utsatta grupper på en marknad i obalans med rekordmånga avhysningar är studenter, nyanlända, funktionsnedsatta och äldre.

Några kommuner har försökt lösa problemet med en bostadsmarknad som inte fungerar för alla genom att uppmuntra uthyrarna att se över inkomstkrav och förturssystem.

”Men det är inte tillräckligt för att att lösa den svåra situation som många befinner sig i”, konstaterar länsstyrelsen i sin analys.

Fakta: Förväntade påbörjade byggen
Kommun Nya bostäder 2020-21 Varav hyresrätter
Enköping 883 250
Heby 62 50
Håbo 344 66
Knivsta 891 550
Tierp 190 100
Uppsala 3 400 1 400
Älvkarleby 142 52
Östhammar 226 30
Uppsala län 6 138 2 498
Läs också Bostadsbrist i hälften av Norrbottens kommuner Bostadsbristen minskar i Västerbotten

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.