Annons

Var fjärde lokal hyresgästförening försvann

Nyheter ​Mer aktivitet och mindre politik. Så kan man få igång eller behålla det lokala engagemanget bland hyresgäster, visar en forskningsrapport från Uppsala universitet. Men den mer formella organisationen kan också behövas när det blåser.

​På tio år har var fjärde lokal hyresgästförening försvunnit. Samtidigt har nya former av hyresgästengagemang uppstått på sina håll. Till exempel finns kvartersråd i Umeå, hyresgästklubbar i Olofström och gårdsföreningar i Göteborg. De har ofta mer aktivitet och mindre formalia än de traditionella föreningarna.

Annons
– En del av dem som lyckats har byggt på att människor kan göra det de är mest intresserade av, miljönätverk eller gårdsutsmyckningar, till exempel. Det är oerhört positivt och något som vi uppmuntrar. Om det sedan uppstår problem eller hot av något slag är det lättare att ta tag i situationen tillsammans om man redan känner varandra, säger Ewa Frisk, chef för boendeenheten på Hyresgästföreningen Riksförbundet.
 
Men det kan också finnas dilemman i den utvecklingen. Om man tar bort formalia och inte har hyresgästrepresentanter, som har utsetts av medlemmar i demokratiska val, vilken styrka har man då att företräda hyresgästerna när det behövs?
– Det är en fråga som bör diskuteras framöver. Kan vi hitta former som engagerar, men där hyresgästerna också blir lika starkt företrädda som tidigare? Det bästa är kanske när man kan ha en stark lokal hyresgästförening som uppmuntrar friare arbetsgrupper där enskilda hyresgäster kan engagera sig i det de vill, säger Ewa Frisk.
Dessa frågor tas upp i rapporten Hyresboendets roller – lokal organisering och boinflytande i förändring. Den är skriven av statsvetaren Bo Bengtsson, ekonomen Tommy Berger och sociologen Jan-Erik Lind vid Uppsala universitet, institutet för bostads- och urbanforskning, och bygger bland annat på enkäter och intervjuer.
 
I hyresgästenkäten tycker de flesta att boendefrågor är viktiga och att det är viktigt att kunna påverka. Men de tycker inte att de har faktiska möjligheter att påverka så mycket.
De flesta tycker också att den lokala hyresgästföreningen ska fungera som ett språkrör gentemot fastighetsägaren. Men ändå är det få som går på möten och få som använder sin lokala hyresgästförening när det uppstår problem. Det är vanligare att man själv går till fastighetsägarens representant i stället.
Rapportförfattarna konstaterar att det lokala hyresgästengagemanget befinner sig i en brytpunkt eftersom en fjärdedel av föreningarna har försvunnit och de alternativa formerna av engagemang ännu inte är lika många och starka som de som försvann.
Samtidigt finns tre fjärdedelar av de lokala hyresgästföreningarna kvar och de är i stort sett lika aktiva som för tio år sedan.
­­– Vi ska inte glömma att de flesta lokala föreningar lever vidare som förut och att de som jobbar lokalt känner sig säkrare och självständigare än tidigare. Där finns en väldigt stark bas att jobba vidare från, säger Ewa Frisk.

Annons
Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Var fjärde ung vuxen bor kvar hos föräldrarna - de flesta mot sin vilja Regionkontor flyttar till brokig stadsdel: ”Vi ska vara där folk är” Nu slipper Maksym och Valentyna bo i chefens barack: ”Mycket bättre att ha ett eget boende” Värd vill höja 10,6 procent – "Folk är oroliga att inte klara det" Han ska kämpa för världens hyresgäster - ny generalsekreterare från Malmö: "Omtumlande"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.