Annons

Nästan varannan kvinna över 80 otrygg sitt i bostadsområde

Nyheter Ju äldre vi blir desto mindre utsätts vi för brott. I alla fall om vi får tro en purfärsk rapport. Ändå är hundratusentals pensionärer så otrygga att de inte vågar gå utomhus i bostadsområdet på kvällen. Räddast är kvinnorna.

I Sverige är ungefär var femte person över 65 år. Det innebär att vi totalt har cirka två miljoner seniorer i vår växande befolkning.

Väldigt få studier har dock gjorts på vilka skillnader i upplevt trygghet det finns inom respektive åldersklass. Fram till nu.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

En färsk statistisk analys från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att äldre kvinnor känner sig betydligt mindre trygga än äldre män.

Var tionde senior känner sig så otrygg i sitt eget bostadsområde att de avstår att gå ut kvällstid, uppger studien. Det motsvarar cirka 200 000 människor.

– En delförklaring till varför framför allt äldre personer känner sig otrygga kan vara att de är mer sårbara, och därmed rädda för konsekvenserna som skulle uppstå om de faktiskt blev utsatta för brott, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå.

Annons
Läs ocksåGrannar hamnar i skottlinjen för gängen: ”Tänk om någon kastar in en bomb!”Foto på Marie Larsson, med en av sina hundar (Australian shepard) bredvid sig, och en som sticker ut nosen genom gallret i den öppna bakluckan på en röd bil. Marie har axellångt ljust/vitt hår, glasögon, grönmönstrad topp, svart jacka och svarta byxor. Hon gestikulerar åt vänster i bild med ett finger. i bakgrunden syns parkeringen och ett ljusgult fyravåningshus med putsad fasad.

Väldigt förenklat kan man säga att vi blir något mer otrygga ju äldre vi blir. Men allra störst är skillnaden mellan könen.

Medan äldre män snarare känner sig tryggare än rikssnittet upplever hela 44 procent av kvinnor i åldern 80 till 84 år otrygghet i sitt eget bostadsområde kvällstid. Hälften av de otrygga i denna äldsta åldersgrupp upplever sådant obehag att de helt avstår från att gå ut på kvällen.

Andelen äldre som upplever otrygghet i bostadsområdet. Det övre segmentet motsvarar andelen som avstår att gå ut.

Likväl är äldre personer betydligt mindre brottsutsatta än befolkningen i snitt – och det blir dessutom ovanligare att utsättas ju äldre man är.

– Man kan med andra ord känna sig otrygg trots att man inte har utsatts för brott, säger Sofie Lifvin.

Annons

Trots äldre kvinnors högre nivå av otrygghet är det alltså avsevärt vanligare för äldre män att falla offer för brott.

Särskilt tydlig är statistiken när det gäller personrån. Mellan 2016 och 2018 föll ungefär var hundrade man i åldern 65 till 69 år offer för rån. Bland kvinnor är antalet offer hälften så många. Jämfört med befolkningen i snitt är seniorer som grupp också mindre utsatta för rån.

Läs ocksåStorsatsning på kameror i bostadskvarter – polisens vapen mot gängkriminalitetEn polisklädd man, sedd lite underifrån, gestikulerar medan han talar. Bilden är tagen utomhus framför ett flerbostadshus. Uppe i ena hörnet syns en av polisens bevakningskameror.

När det gäller uppfattningen om brottsutvecklingen i Sverige råder stor konsensus mellan könen. Nästan nio av tio seniorer tror att antalet brott ökat de senaste tre åren, varav de äldsta är allra mest pessimistiska.

Fakta: Trygghet bland äldre
  • Andelen som upplever otrygghet i det egna bostadsområdet kvällstid är minst bland 65–69-åringar och betydligt större bland 80–84-åringar. Mönstret är tydligast bland kvinnor.
  • Äldre män löper betydligt större risk att utsättas för misshandel än kvinnor, särskilt inom åldersgruppen 65 till 69 år. Mellan 2016 och 2018 utsattes knappt en procent av dem för misshandel.
  • Hot är det vanligaste rapporterade brottet bland äldre, och är särskilt vanligt i gruppen 65 till 69 år. Mellan 2016 och 2018 uppgav drygt 4,1 procent av dem att de blivit hotade.

Källa: Brå

Läs också Äldre man tog strypgrepp på grannens pojkvän – vräks Lämnade brinnande hus med fem tändare i fickan – frias från mordbrand Misshandlades grovt av grannen – nära att själv bli vräkt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.