Annons

Vinstuttag prövas inte på nytt

Mölndal Det blir ingen juridisk framgång för hyresgästerna när det gäller vinstuttaget ur Mölndalsbostäder. Men protesterna har ändå gett önskad politisk effekt.
Foto: AnnaKarin Löwendahl

Mölndals stad har i flera år tagit ut olagligt mycket pengar ur sitt helägda bostadsbolag Mölndalsbostäder. Pengarna har gått till att finansiera annan verksamhet inom kommunen. Det har orsakat protester bland hyresgästerna, och legat till grund för en rättsprocess som har pågått i flera år.

Rent tekniskt har domstolarna haft att bedöma om ett beslut i Mölndals kommunstyrelse från april 2014 tagits på rätt sätt – alltså inte om det var rätt i sak att godkänna vinstutdelningen.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Förvaltningsrätten gick inte på hyresgästernas linje. Kammarrätten sade nej till att alls ta upp frågan. Och nu har högsta instans sagt sitt: det blir ingen uppmaning till kammarrätten att trots allt pröva ärendet, det vill säga ge prövningstillstånd.

Annons

Högsta förvaltningsdomstolen tycker inte att det finns tillräckliga skäl för att ompröva frågan. Det finns varken ”synnerliga skäl” eller potential att en dom skulle vara viktig för liknande rättsfall i framtiden, resonerar domstolen.

Därmed är det förvaltningsrättens beslut som gäller.

Annons
Läs ocksåBankbolag tvistar om 40 miljoner i investeringsstöd för hyreshus – kan drabba hyresgästernaTvå hus i sex-sju våningar med avskalade gråbeige betongfasader mot gatan och träfasad med balkonger in mot gårdarna. Ytterligare ett hus i bakgrunden. Gränskande träd, bland annat en stor björk längst till höger i bild. Det är ännu oklart om investeringstödet för husen i Rickomberga kommer att betalas ut.

Hyresgästerna har dock rönt framgång via andra vägar. I våras tillkännagav Mölndals styrande politiker att Mölndalsbostäder hädanefter enbart ska krävas på pengar som ryms inom lagens råmärken.

Fakta: Detta har hänt:

Mölndalsbostäders ägare, Mölndals stad, har genom sin koncern Kvarnfallet år efter år tagit ut stora vinster ur bostadsbolaget. Detta har skett i strid med lagen, och har gång på gång kritiserats av Boverket. Även Mölndalsbostäders externa revisor har reagerat.
I juni 2014 valde två hyresgäster att överklaga kommunstyrelsens godkännande beslut till förvaltningsrätten, med hjälp av Hyresgästföreningen.
Förvaltningsdomstolen gick inte på hyresgästernas linje. De överklagade till kammarrätten i juni förra året.
Men kammarrätten sade nej till att alls ta upp frågan, alltså bevilja så kallat prövningstillstånd. Det beslutet överklagades i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen i september förra året.
Nu har även högsta instans sagt nej. Därmed har den juridiska processen nått vägs ände.

Läs också Misshandlades grovt av grannen – nära att själv bli vräkt Unik dom: Fritt fram att låta skattepengar gå till svarthyra Unik prövning i högsta instans: Ska skattepengar gå till svartuthyrning? Efter utbetalningar på nära en halv miljard kronor - nu stoppas vinstuttagen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.