Migrations- och Justitieminister Morgan Johansson

Bild: TT

Ministern skjuter ansvaret för ersättningsstriden på hyresvärdarna: ”Tjänade miljoner – var är pengarna?”

Domstolar måste avgöra om det är Migrationsverket eller hyresvärdarna som ska stå för kostnaderna för skador som uppstått i flyktinglägenheter. Det anser Migrations- och justitieminister Morgan Johansson. Han ifrågasätter också var hyresvärdarna gjort av pengarna de tjänade under krisen.

Morgan Johansson ifrågasätter hyresvärdarna som de senaste åren krävt ersättning av Migrationsverket för slitage och skadegörelse i lägenheter som användes som asylboenden under flyktingkrisen. Han anser att de borde hållit bättre i pengarna de fick under själva uthyrningen.

– De här lägenheterna stod ju tomma och hade annars varit rivna för länge sedan, men nu har vi ett antal år där fastighetsägarna kunnat tjäna miljontals kronor. Dessutom med ett påslag på åtta procent. Min reflektion är: var är de pengarna nu? Har de inte avsatt några av dem till renoveringar?

När bostadsbolagen inte får pengar för de skador de anser sig behöva, läggs kostnaderna på hyresgäster på landsbygden som i huvudsak är låginkomsttagare: är det rättvist att de får stå för kostnader som staten borde bära?

– Alternativet hade varit att fastighetsägarna inte fått hyra ut dessa lägenheter alls, då hade de stått med tomma lägenheter under många år och inte tjänat ett öre på dem. Nu har de haft hyresintäkter, så jag tycker det är fel att i det här läget skylla på staten när staten i stället medverkat till att förbättra de här bolagens ekonomi. Staten kan inte ansvara för att deras fastighetsbestånd ska vara långsiktigt underhållet och inte drabbar hyresgästerna, det måste värdarna göra själva.

Skoklädd fot intill brännmärke i plastgolv

Bild: Anna Rytterbrant

Ett brännmärke i en lägenhet i Hedemora som Migrationsverket hyrt

Men varför tar inte staten större ansvar för detta?

– Jag tycker att Migrationsverket visst tar ansvar. Man gör det i så stor utsträckning som de kan – men när det gäller tvister om skador och förslitningar så måste det avgöras i domstol. Vilket det gjorts i en handfull fall. Och sett till att vi hade 105 000 boenden 2016 och talar om att en handfull ärenden gått vidare till domstol, tycker jag det ska vägas in och ifrågasätta hur stor problematiken verkligen är.

Ifrågasätter oförmågan

Flera kommunala hyresvärdar Hem & Hyra talat med säger att de är för små för att orka driva detta juridiskt mot en statlig myndighet eftersom det kostar pengar och tar tid från annat mer hyresgästnära arbete. Det betyder att mörkertalet kan vara stort. Men inte heller det tror Morgan Johansson att det finns substans i.

– Kommunala bostadsbolag som säger att de inte orkar? Då måste jag ifrågasätta det. Är det ett kommunalt bolag som hyrt ut under den här tiden och tjänat pengar under tiden, då måste man ha de administrativa resurserna för att klara av tvister med Migrationsverket.

Även uppgifterna om att de åtta procent som lagts på för att kompensera ökad vattenförbrukning och avfallshantering inte täckt de faktiska kostnaderna, ifrågasätter han.

– Min motfråga till dem är återigen: var har de gjort av pengarna? Vatten är inte särskilt dyrt i Sverige.

Vi ska inte ha någon ny flyktingkris. Vi ska inte ha något nytt 2015, så det kommer inte bli aktuellt ändå.

Morgona Johansson (S), migrations- och justitieminister

Vad tror du det beror på att ni har helt olika bild av detta?

– Det kan inte jag svara på. Jag kan bara säga att staten har hyrt under lång tid, många var slitna och stod tomma och de har fått intäkter och då förutsätter jag att de förvaltar de intäkterna på ett bra sätt.

Menar du att hyresvärdarna vi talat med far med osanning?

– Nej, jag påstår inte att någon far med osanning. Jag ger bara ett annat perspektiv, nämligen att de tjänat miljontals kronor under många år och ställa det i relation till att de nu ställer ytterligare krav på staten. Hade de varit kvar i situationen de hade innan: med många tomma lägenheter – det hade verkligen varit en förlustaffär.

Bild: Lars Jansson

När vi ställt frågor om vad de tjänat under den här tiden, säger de att de inte gått plus.
– Då måste det avgöras i domstol. Och återigen – vi ska ta ansvar för skattebetalarnas pengar och de ska ha en rimlig kompensation, men de ska inte ha en högre kompensation. Det är domstolen som får avgöra det.

Inte de asylsökandes fel

Det finns en oro bland hyresvärdar Hem & Hyra talat med att de slitna lägenheterna som Migrationsverket nu lämnar efter sig kommer försvåra integrationen på orten.

Man befarar att det kan bli en grogrund för främlingsfientlighet. Men att dra främlingsfientliga slutsatser av de slitna husen är fel enligt Morgan Johansson.

– Att skylla på dem som bott där, det tycker jag är helt fel faktiskt. Att asylsökande ska få skuld för att staten hyrt lägenheter. Grejen är ju den att hade staten inte hyrt de här lägenheterna så hade ingen annan gjort det heller. Så det är ju inte de asylsökandes fel att vi utrymmer lägenheter så det blir tomma när det kommer färre.

Att de slitits så hårt, vad tror du att det beror på?
– Det kan ju inte jag veta något om, förstås. Och jag vill inte spekulera om det heller. Men jag kan konstatera att hade vi 105 000 boenden 2016 så är det säkert så att en del av lägenheterna slitits hårt, andra har inte slitits överhuvudtaget.

trasigt parkettgolv i motljus

Bild: Stiftelsen Björkåsen

Golv i lägenhet som Migrationsverket hyrt av kommunala Stiftelsen Björkåsen i Storfors, Värmland.

Inga fler flyktingkriser

En kritik som kommit från både hyresvärdar och Röda Korset är att Migrationsverket inte haft tillräckligt med personal som kan berätta om vad som gäller för boende i Sverige. Men inte heller det tror Morgan Johansson har någon betydelse i sammanhanget.

– Jag tror att de allra allra flesta människor vet hur man bor. Det är inte det det här handlar om. Sen är det klart att en lärdom för framtiden skulle vara att ha lite mer kontakt. Men det är inte avgörande.

Vad menar du är avgörande då?
– Det avgörande är att vi förmodligen haft en situation där väldigt många gamla och redan nedslitna lägenheter har använts för att man var tvungen till att göra det. Då uppkommer vissa tillstånd, ett fåtal fall, med tvister kring vem som ska betala. Kan man inte komma överens får man gå till domstol.

Flera värdar säger nu att de aldrig mer vill hjälpa Migrationsverket vid en ny flyktingkris. Hur ser du på det?

– Vi ska inte ha någon ny flyktingkris. Vi ska inte ha något nytt 2015, så det kommer inte bli aktuellt ändå.

Fakta. Ur granskningen

  • 220 miljoner kronor har ­Migrationsverket de ­senaste 3,5 åren krävts på för onormalt slitage efter avflyttning. Av dessa har 78 miljoner ­betalats ut.
  • Enbart för en tredjedel av de ­nästan 2 200 ­kraven ­under den ­granskade ­perioden har full ersättning betalats ut.
  • 2015 startade flykting­krisen. Sedan dess har ­Migrationsverket krävts på mer än en halv miljard kronor för ­onormalt slitage.

Video. River för att slippa social dumpning

Skriv en text..