Bjarke Laustsen hyrde ut till Migrationsverket och har fått huset förstört

Bild: Lars Jansson

Skador och slitage i asylbostäder – vem ska betala?

Vem ska egentligen betala för skador som uppstår när Migrationsverket hyr bostäder? Svaret är inte så enkelt som man kan tro.

I vanliga fall är hyresgästen själv ansvarig att ersätta alla skador i en hyresbostad som uppstått genom vårdslöshet eller skadegörelse.

Men hur fungerar det när Migrationsverket hyr lägenheter för att använda som tillfälliga bostäder åt asylsökande? Svaret: det juridiska läget blir svårtolkat.

Hyreslagstiftningen är helt enkelt inte anpassad efter ett sådant upplägg, eftersom asylsökande inte tolkats som vare sig inneboende eller andrahandshyresgäster.

Skador i asylbostäder i Hultsfred

Bild: Örjan Karlsson

Trasiga rutor, hål i dörrar och brännmärken i golv. Hultsfreds bostäder har fått lägenheterna svårt slitna efter uthyrningen till Migrationsverket. Eftersom myndigheten inte velat betala rivs nu husen.

Samtidigt har Migrationsverket konsekvent vägrat ersätta skador som kan räknas som skadegörelse.

– Det som avgör är om skadegörelsen är uppsåtlig. Då ska enligt gällande rättspraxis personen som utfört handlingen ersätta. Är det en brottslig handling tar inte myndigheten på sig det här, säger Kenneth Karlsson, chef för tillfälliga bostäder på Migrationsverket.

Är det en brottslig handling tar inte myndigheten på sig det här.

Kenneth Karlsson, chef för tillfälliga bostäder på Migrationsverket

Ersätter bara skador från onormalt slitage

När Migrationsverket hyrt en bostad ersätter de bara så kallat onormalt slitage. Och eftersom det i snitt bor två personer i varje rum nöts bostäderna ut snabbare än normalt. Skador som vid en vanlig uthyrning skulle betraktas som onormala räknar Migrationsverket ofta som normalt slitage, eftersom belastningen på lägenheterna är högre. Då blir det inga pengar.

Detta har blivit ett moment 22 för hyresvärdar som vill ha pengar tillbaka för inredning eller ytskikt som förstörts.

Vem som ska betala för skador är juridiskt krångligt, menar Johan Candler

Bild: Hyresgästföreningen/Migrationsverket

Johan Candler, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, anser att det juridiska läget är svårtolkat. Kenneth Karlsson, chef för tillfälliga bostäder på Migrationsverket, anser att myndigheten följer rättspraxis.

Nuvarande lagstiftning gör det helt enkelt svårt att avgöra var notan ska hamna, säger Johan Candler, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

– Frågeställningen blir om det här ska ses som en andrahandsupplåtelse, och då är det den som hyr ut som ska ersätta skadan.

En hovrättsdom från i somras kan innebära ett steg närmare lösningen. Brandskadan i ett tillfälligt boende i Kristianstad hade kostat värden 26 000 kronor. Eftersom Migrationsverket upplåtit bostaden för självständigt brukande av asylsökande bedömdes myndigheten också bära en del av ansvaret.

Med andra ord: Migrationsverket ansågs ha hyrt ut lägenheten i andra hand – och ska därför betala för skadorna.

Video. ”En ren ruin. Ett ruckel.”

Att hyra ut till Migrationsverket har kostat Bjarke Laustsen miljontals kronor. Nu har han dragit myndigheten inför domstol.

Vem ska betala? Prövas i högsta instans

Om Sveriges domstolar väljer att följa den här linjen framöver kan det innebära en smäll på hundratals miljoner för Migrationsverket, när värdar ställer sig i kö för att få pengar tillbaka.

Sedan flyktingkrisens start för drygt sex år sedan uppgår de totala kraven på ersättning för onormalt slitage till över en halv miljard kronor, visar siffror Hem & Hyra begärt ut.

– Den här frågan kan bli aktuell i flera fall. Det finns ett antal tingsrättsprövningar mot Migrationsverket vad jag känner till, säger Johan Candler.

Hovrättsdomen har nu överklagats till högsta instans, meddelar Migrationsverket.

Skador i lägenheten. Det här gäller för dig som privatperson

  • Som hyresgäst har du en vårdnadsplikt för din bostad. Du ska ta hand om lägenheten och hålla rent. Brister du i ansvaret kan du krävas på ersättning vid flytt.
  • Att lägenheten slits över tid är fullt naturligt – så kallat normalt slitage behöver du inte ersätta. Det kan röra sig om allt från hål i väggar från tavlor eller bokhyllor till golv som nötts ut av springande fötter eller mindre sprickor i handfat eller badkar.
  • Om du som hyresgäst vållar skada genom oaktsamhet eller vårdslöshet räknas det som onormalt slitage. Du kan då bli tvungen att betala kostnader för reparation samt så kallade följdskador.
  • Skador från husdjur räknas ofta som onormalt slitage. Kattkiss är särskilt vanligt förekommande – och kan innebära sexsiffriga belopp i saneringskostnader.
  • Hyresvärden måste kunna bevisa att det är du som orsakat skadan. Är det inte ditt fel – begär ut ett protokoll från besiktningen av lägenheten. Där ska det anges i vilket skick lägenheten var vid inflyttning.
  • Om du till exempel blir skadeståndsskyldig för ett trasigt kylskåp som snart skulle ha bytts ut på grund av ålder ska du bara ersätta det gamla kylskåpets värde.

Källor: Hyresgästföreningen/Hem & Hyra