Bild: Getty Images

Så hyr du ut säkert – annars kan din lägenhet bli en bordell

Sexhandeln i Sverige är uppbyggd runt andrahandshyrda lägenheter. Den som står på hyreskontraktet vet inte alltid vad som sker men kan ändå förlora sin bostad. Läs Hem & hyras checklista och lär dig vad som gäller.

Några dagars uthyrning via Airbnb och lite snabba extrapengar. Andrahandshyresgästen verkar ju pålitlig. Men lägenheten hamnar i fel händer. Grannarna börjar klaga på ”spring i trappen”. Polisen slår till och hittar en bordell i ditt hem. Sedan kommer ett brev från hyresvärden med en uppsägning av ditt kontrakt.

Hem & Hyra har rapporterat om mängder av tvister mellan hyresgäster och värdar som har sin grund i andrahandsuthyrningar som spårat ur i prostitution.

Bilder från polisens tillslag

Bild: Polisen

Bilder från polisens tillslag i andrahandshyrda lägenhetsbordeller.

Hyresnämnden prövar fall där hyresgästen inte godkänner en uppsägning och inte alls vill flytta. Att låta nämnden göra en bedömning är gratis men det är bra att ta hjälp av en jurist.

Så tänker hyresvärdarna när du blir uppsagd

Så här kan en fastighetsägare motivera ett flyttkrav:

  • Att lägenheten har hyrts ut utan tillstånd är det vanligaste skälet. Det är inte ens säkert att prostitutionen nämns i uppsägningen.
  • Bor personen med förstahandskontraktet inte själv kvar kan värden hävda att hen inte längre har något behov av bostaden.
  • Värden kan tolka prostitution i en uthyrd hyresrätt som en störning eller misskötsamhet som ligger till grund för att kasta ut hyresgästen.
  • Det finns dessutom fall där hyresvärdar hävdat att lägenheter i sig har använts för olagligheter, som ett slags brottsverktyg, och att det är anledning nog att riva hyreskontraktet.

Så undviker du som hyresgäst att bli indragen i prostitution

Den som ändå vill hyra ut sin lägenhet i andra hand bör tänka på några saker för att vara säker på att inte bli inblandad i prostitution. Följ Hem & Hyras checklista:

Det viktigaste är att se till andrahandsuthyrningen är godkänd av fastighetsägaren.

1. Hyr aldrig ut din lägenhet i andra hand utan att hyresvärden har informerats och gett grönt ljus.

Det finns anledning att vara försiktig med uthyrningstjänster som Airbnb för kortare perioder på dagar eller veckor. För så korta perioder får du i regel ändå inte tillstånd av hyresvärden.

svarta pengar som polisen tagit i beslag

Bild: Polisen

Svarta pengar som polisen tagit i beslag i lägenhetsbordeller.

Om du ändå beslutat dig för att hyra ut och har fått godkänt.

2. Kontrollera identiteten på den du hyr ut till och skriv ett riktigt andrahandskontrakt.

3. Se till att ha fungerande kontaktvägar till din hyresvärd så att du enkelt kan bli nådd och inte missar en eventuell varning. Bor du inte själv kvar i lägenheten kan det vara bra att på något vis ha tillgång till din post.

4. Prata med en pålitlig granne som kan hålla lite koll och snabbt slå larm om något går fel.

Om allting ändå spårar ur, trots dina försiktighetsåtgärder:

5. Agera. Avsluta uthyrningen. Kontakta polisen om du misstänker att det pågår något som är olagligt.

Den sista punkten är viktig. En hyresgäst som känner till att det pågår prostitution i hens andrahandsuthyrda lägenhet men inte sätter stopp kan göra sig skyldig till brott som koppleri.

Fakta. Lagligt att sälja sex men inte att köpa

Lagboken - Sveriges rikes lag.

Bild: Patrik Svedberg

Det är lagligt att sälja sex i Sverige men förbjudet att köpa eller ens försöka köpa. Nuvarande lagstiftning, kallad “torsklagen”, kom 1999.

Brottet sexköp kan idag ge böter eller upp till ett år i fängelse. Sexköpare kan få böter via en dom i tingsrätten, eller via ett strafföreläggande som aldrig når domstolen och där processen går snabbare.

Koppleri innebär att någon tjänar pengar på en annan persons prostitution, till exempel genom att medvetet erbjuda marknadsföring, lokal eller lägenhet för prostitution. Detta kan ge upp till fyra års fängelse i normalfallet, vid grovt brott högst tio år.

Människohandel är när någon exempelvis ”rekryterar, transporterar, inhyser” en person för prostitution, eller andra syften som exempel tvångsarbete eller krigstjänst. Kan ge mellan sex månaders och fyra års fängelse.

Aktuellt 2022: Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa fängelse som enda straff för sexköpare.