Värsta värdarna 2023: Har dragit in kvarts miljon genom att stämma sina hyresgäster

Få pengar från hyresgästerna – och låt dem även betala dig för jobbet med att kräva in pengarna. Så har det fungerat när värden Leijontornet gång på gång stämt hyresgäster för saker som framstår som absurda. Nyligen varnades fastighetsägaren, som också är advokat, av Advokatsamfundet.

Fastighethetsbolaget Leijontornet kräver och stämmer ovanligt ofta sina hyresgäster på olika ersättningar, vilket Hem & Hyra belyst i en serie artiklar 2022. Hyresgästerna anser att kraven är absurda. Det har handlat om otillräcklig flyttstädning och påstådda skador som hyresgästerna nekar till. En trasig tapet drogs till tingsrätten. En hyresgäst hotades att sägas upp för att ha planterat tomatplantor. En annan krävdes på 10 000 kronor om hon flyttade inom ett år.

Advokat och hyresvärd

Under de senaste tio åren har tvister i femton fall lett till domar eller förlikningar vid tingsrätter, och en av dessa tvister pågår just nu i Lunds tingsrätt. Förutom det har Hyresgästföreningen hela 66 registrerade ärenden som rör hyresvärden som äger blott 31 lägenheter.

Bakom Leijontornet står advokaten Lars Danckler. När bolaget stämmer hyresgästerna vill han ha rättegångskostnader för jobbet som han lägger ner på att dra in pengarna. De senaste tio åren har Leijontornet fått rätt till 80 000 kronor i rättegångskostnader i de processer han drivit i Lunds tingsrätt.

Video. Värden som stämmer hyresgästerna

Skriv en text..

Fastighetsbolaget har enligt våra beräkningar fått in sammanlagt minst 237 000 kronor plus ränta genom domar eller stadfästa förlikningar mot hyresgäster under de senaste tio åren. I de flesta fall handlar det om ersättning för bristande flyttstädning och skador i lägenheter.

Den trasiga tapeten som hamnade i tingsrätten

Under 2019 hör hyresgästerna Stephanie Ahlgren och Tim Söfgren av sig till värden och klagar på att tapeten börjat släppa i skarvarna. Leijontornets ägare Lars Danckler menar att tapeten varit i okej skick när de flyttat in – men åker ut till lägenheten och lagar den. Hyresgästerna drar därför tillbaka det krav på åtgärdsföreläggande som de har skickat till hyresnämnden, som lägger ner ärendet. Ett åtgärdsföreläggande kan till exempel innebära att en fastighetsägare måste laga något som är trasigt.

Ung kvinna med spädbarn och barn

Bild: Anders Eeg-Olofsson

Stephanie Ahlgren fick processa med Leijontornet medan hon var gravid med sitt andra barn.

En vecka efter att hyresnämnden har avskrivit ärendet är det ombytta roller. Denna gång är det Leijontornet som vänder sig till tingsrätten för att få pengar av paret.
Värden kräver alltså pengar för samma tapeter som han tidigare hävdat varit i godtagbart skick och dessutom lagat. Han anser nu att Tim och Stephanie har förstört tapeten.

Parterna möts i Lunds tingsrätt. Eftersom de inte tror att Lars Danckler faktiskt kommer att laga tapeten även om de betalar, träffar de en överenskommelse som går ut på att en firma ska utföra arbetet och de ska stå för kostnaden.

– Det är bättre att veta att det blir bra för någon annan hyresgäst sen än att han bara lägger pengarna i sin egen ficka, säger Stephanie Ahlgren.

Notan landar på 21 000 kronor

På så sätt kan hyresvärden inte heller komma i efterhand och klaga på hur arbetet är utfört, tänker de. Tim och Stephanie har nu bestämt sig för att flytta, eftersom de är rädda för att hyresvärden ska fortsätta att rikta nya ekonomiska krav mot dem så länge de bor kvar.

Notan för omtapetseringen hamnar på 21 000, vilket är mer än vad de räknade med. Men den blir utförd i tid, och de flyttar ut i början av året.

Handduk på ett element.

Bild: Hyresnämnden.

Tapeten som var på tapeten. Denna bild var en del av hyresvärdens bevisning i tvisten i Lunds tingsrätt.

Men det tar inte slut där. Leijontornet vill nämligen inte återkalla sitt ärende. Han menar att motparten inte följt sin del av överenskommelsen. Orsaken? Den hatthylla som togs ner under arbetet har inte skruvats tillbaka.

Leijontornet vill förutom pengar för hatthyllan nu också ha ersättning för hål i badrumskaklet, som han menar att hyresgästerna orsakat. Sammanlagt 9 927 kronor. Tim och Stephanie menar att skadorna i badrummet fanns redan när de flyttade in.

Parterna ingår en stadfäst förlikning. Paret ska betala 9 000 kronor, utöver det de redan lagt ut för tapeterna. De slipper motpartens rättegångskostnader.

Varnad av advokatsamfundet

Historien är bara en av flera som Hem & Hyra berättat om. I slutet av 2022 varnades Leijontornets ägare Lars Danckler av Advokatsamfundet. Att en hyresgäst skrev under hyreskontraktet på Lars Dancklers advokatkontor är det som Advokatsamfundet vänder sig mot. I och med att de har träffats på hans kontor faller det också inom ramen för hans advokatverksamhet. Då ska ”advokatetiska principer” gälla.

Vi har utan framgång sökt Lars Danckler för en kommentar.