Annons

Våra golv sluttar – måste värden fixa?

Vi flyttade in i vår lägenhet sensommaren 2020 och när vi var och tittade på den var vi mitt i den första vågens pandemi. Vi fick bara titta på lägenheten så snabbt som det bara gick.

Då märktes inte att det sluttar i hela nedervåningen på vår lägenhet. Upp till 5 cm i vissa rum. Vi kan inte möblera utan att jobba med brädbitar under benen för att komma i våg hyfsat och man märker att det sluttar var man än står.

Frågan är om man kan kräva att hyresvärden riktar golven i våg? Det är ett gammalt hus med ca 360 cm i takhöjd så det finns att ta av.

Undrar: Jimmy

Hyresnämnden kan förelägga hyresvärdar att åtgärda brister i lägenheter om de påverkar hyresgästens nyttjande av lägenheten så att ”hinder eller men” uppstår. Det avgörande är om lägenheten kan anses uppfylla kriterier att den ska vara ”fullt brukbar för det avsedda ändamålet”.

I ert fall är det fråga om ett gammalt hus och det är inte ovanligt att det skett sättningar i äldre hus som ger upphov till lutningar. Det är svårt att bedöma hur nyttjandet påverkas. Ni talar om fem cm skillnad och själva lutningen kan ju upplevas olika beroende av hur stort rummet ifråga är.

Så bedömningen kan möjligen leda till att lutningen inte betraktas som en brist i hyresrättsligt avseende. Även om man skulle komma fram till att det är en brist, så kan kostnaderna för att åtgärda bristen i relation till fastighetens värde vägas mot hyresgästens intresse av att få åtgärderna genomförda. Men det är svårt att bedöma utgången utifrån uppgifterna i frågan.

Ta kontakt med Hyresgästföreningen för ytterligare bedömning!

Senaste frågorna
Visa fler
Om Hyresakuten

Här kan du som medlem i Hyresgästföreningen få svar på juridiska bostadsfrågor.

Skriv till
Hyresakuten
Hem & Hyra
Box 7514
103 92 Stockholm

Skicka frågor via e-post:
hyresakuten@hemhyra.se

Vi svarar på frågor av mer övergripande intresse och i den mån vi hinner.

Vill du ha snabbt svar vänd dig direkt till Hyresgästföreningen
Där hittar du också fler frågor och svar.

Illustrationer: Ann-Li Karlsson.

Trygghet i boendet

Ja!
Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.