Annons
Marie Linder, Ordförande i Hyresgästföreningen

Tomma ord om de inte säger nej till marknadshyror

Bild på Marie Linder
Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Sverige har en ny bostadsminister, Märta Stenevi. Hon är också nytt språkrör för Miljöpartiet. Frågan är, vad vill bostadsministern och Miljöpartiet göra i bostadspolitiken? Vilka förslag har de som stärker hyresrätten? I sitt partiprogram skriver de att ”frågan om bostadsbrist handlar inte bara om brist på ett antal bostäder på ett givet ställe. Minst lika viktigt är att det finns bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar.” De vill motverka segregation och främja lika rättigheter.

I sin partimotion föreslår de grönt bosparkonto, startlån, statliga egnahemslån, hyresgarantier och att det statliga investeringsstödet ska utvecklas. Även en struktur för byggande och planering bör införas, som innebär att behovet av bostäder för alla mäts och fördelas på regional nivå. 2025 ska minst hälften av alla byggnader byggas med trästomme och alla kommuner ska ha upprättat en plan för att arbeta med ekosystemtjänster i planeringen.

För att minska bostadssegregationen vill de ha blandade upplåtelseformer i alla bostadsområden, dvs fler hyreslägenheter i villaområden och områden med mestadels bostadsrätter och mer ägt boende i områden med enbart hyresrätter. De vill också skapa ett nationellt mått på boendesegregation för att kunna jämföra kommuner och vidta åtgärder. Bostadsbidraget och bostadstillägget ska höjas och det befintliga bostadsbeståndet ska nyttjas bättre genom att göra det möjligt för inneboende att få bostadsbidrag. Det är glädjande att de sätter barnen i fokus genom en nationell strategi om barns rättigheter på bostadsmarknaden. Barnfamiljer ska inte vräkas till hemlöshet.

Det är också positivt för oss hyresgäster att de vill inrätta ett system där hyresvärden ges möjlighet att avsätta medel för framtida renoveringar i en skattefri underhållsfond. Ett krav som Hyresgästföreningen länge drivit. De vill också utreda effekterna av och vilka ekonomiska styrmedel som skulle leda till en högre grad återanvändning av byggmaterial vid byggnation.

Vår nya bostadsminister har erfarenhet av kommunpolitiken i Malmö och brinner för ett mer jämställt samhälle. Malmö är en kommun som gått före på så många sätt. Det har ­anslutit sig till The Shift, arbetat aktivt med stadsutveckling, satsat på mångfald i bostadsbyggandet och utvecklat en stark allmännytta. Nu har bostadsministern chansen.

De flesta kommunpolitiker vill också att staten tar ett mer aktivt ansvar för bostadsfrågan. Jag ser fram emot de förslagen. Men menar Stenevi och Miljöpartiet allvar med sina förslag, måste de rösta nej till marknadshyror för nybyggda hyresrätter, annars blir löften i partiprogrammet om att motverka segregation och främja lika rättigheter bara tomma ord.

Fler krönikor av Marie Linder
Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.