Annons

200 kilo patroner och DDT i källarförråd – ”Man blir ju livrädd”

Uddevalla Sju tusen skarpa patroner, krut, en granat och dessutom flera läckande flaskor med giftet DDT. Det förvarades i ett olåst källarutrymme i hyreshuset. "Det var riktigt otäckt när vi såg lådorna med varningstexten: Explosivt", säger småbarnsmamman Julia Lundberg. Efter att Hem & Hyra tagit upp fallet har SBB nu informerat sina hyresgäster om att hyresgästerna i fortsättningen ska hållas informerade.
Foto: Kajsa Wedberg/privat
Julia Lundberg bor i huset med sin familj, tvååriga dottern Linda Lundberg, make och en åttaårig dotter. Hon säger att det var en chock att se låda efter låda med patroner lastas ur deras källare och dessutom upptäcka att det förvarades giftet DDT där de har sina saker, bland annat barnens leksaker.

Julia bor i huset tillsammans med sin make Fredde Lundberg och deras två små barn. Det blev något av en chock när de upptäckte vad som fanns i husets källare. Nu är källararen låst och på dörren sitter en lapp att källaren är stängd på grund av sanering. Ingen vet hur länge det är så. Men bland hyresgästerna finns oron kvar kvar. Julia, som har sina rötter i Ukraina, säger att åsynen av alla militära lådorna väckte mycket obehag.

– Det var riktigt otäckt att se lådorna med varningstexten: Explosivt, skarp ammunition. Vi visste ju inte vad som låg bakom och hur farligt det kunde vara. Man blir ju livrädd, säger Julia Lundberg.

Det var Julias make, Fredde Lundberg som gjorde fyndet i källarförrådet i mitten av februari i år. Bakom mängder av sopor och skräp fanns det lådvis med gammal ammunition. Att Fredde började röja berodde på att familjen vid inflyttningen i lägenheten inte fått något förråd för familjens tillhörigheter, bland annat en del möbler och kläder som de inte fick plats med i lägenheten. Det gick tolv dagar utan att SBB kunnat visa vilket förråd som tillhörde lägenheten. Familjen var i akut behov av ett förråd, så Fredde började röja det förråd som stod olåst. De andra var låsta och gick att koppla till andra lägenheter, så tog han sig an städningen för att kunna förvara sina saker.

Fredde städade och tog sig bit för bit in i det överfulla utrymmet. Det fanns allt från gammal disk, matavfall och madrasser i förrådet, vilket pekar på att det varit ett tillhåll. Efter några timmars jobb hittade han en snickarbänk, verktyg och lite motordetaljer som han tyckte var synd att kasta så han ställde det åt sidan.

Lådvis med skarpa patroner

Men bakom detta låg det som fick honom att backa. Lådvis med patroner.

– Jag backade ut, säger Fredde. Detta var ju inget man ville röra i. Jag ringde polisen.

Polisen tog larmet på stort allvar och kom genast med flera patruller. I flera timmar genomsökte de källaren och de bar ut det som hittades.

– Det var det största de hade sett någonsin, säger Fredde.

Ingen visste ju om detta var en vapengömma för hotande aktiviteter idag. Det har förekommit en hel del skjutningar och våldsbrott i Uddevallatrakten den senaste tiden. Bland det som hittades fanns inte bara den stora mängden patroner, utan även spårljusgranater innehållande fosfor och en granat. Polisen hade kontakt med militären om hur man skulle hantera fyndet. En del av det som hittades, bland annat patronerna,  kunde polisen ta med sig, resten fick polisens bombgrupp ta hand om dagen efter, då det krävdes specialhantering och säkerhetsfordon för att hantera det farliga materialet.

Mycket tyder på att fyndet härrör från personer med koppling till Bohusläns regemente. Att personerna tagit med sig ammunitionen och förvarat det i källaren under många år. Det gamla, numera nedlagda, regementet ligger bara ett stenkast från det aktuella hyreshuset.

Kriminella gäng

– Det var ju skönt att få beskedet att det inte var kriminella gäng som hade gömt det i huset, säger Fredde. Och att polisen tog det på allvar och plockade bort grejerna.

Det var ett stort pådrag i kvarteret och de boende fick gå ut ur huset när låda efter låda lastades för att transporteras bort. Totalt cirka 200 kilo ammunition tog polisen med sig första dagen.

Men var fanns då hyresvärden SBB när det var som mest dramatiskt i hyreshuset?

– Ja, det kan man undra, säger en av de boende i huset. Informationen har varit usel. Eller helt obefintlig. Vi har inte fått reda på något av värden. Det vi har fått reda på är genom Fredde och Julia. Det är de som berättat för oss vad som hänt och det är de som fått sköta alla kontakter. Den enda information vi har fått är ett par lappar i trappuppgången. Den ena säger att det ska städas i källaren i sommar och den andra sitter på källardörren och berättar att den är avstängd på grund av sanering.

Hyresgästerna får inte gå ner till förråden meddelar en lapp på källardörren.

De boende i huset tycker att det vore på sin plats att värden kom och informerade, kanske tog reda på hur hyresgästerna mår efter allt som hänt.

– Det är väl det minsta man kan begära, säger grannen. Men de tycks inte bry sig det minsta.

Metallsmak och domningar

Fynden tog dock inte slut med att källaren rensats av bombgruppen. Fredde hittade ytterligare undangömda patroner på ett annat ställe i källaren och dessutom flaskor och burkar med giftet DDT. Fredde visar flera bilder av burkar och flaskor med giftet. Och både han och grannarna menar att de blivit påverkade av medlet när de försökt städa i källaren. De berättar om metallsmak i munnen, stickningar och domningar.

– Ja, det var kanske dumt av oss att försöka städa men vi behövde ett förråd för våra saker. Därför städade vi, vilket vi ångrade efteråt, säger Fredde.

Gift och ammunition i källaren är inte det enda farliga i huset. I trappuppgången är räcket så glest att Julia Lundbergs tvååriga dotter höll på att ramla ner mellan spjälorna. Lyckligtvis lyckades de fånga henne i sista sekund. Nu har grannens hundgaller fått bli skydd mot fler olyckor. ”Vi söker nytt boende. Aldrig mer SBB”, säger Julia.

Enligt Uddevallapolisen var det ett stort beslag av gammal militär ammunition som gjordes i källarförråden. Och så länge det har legat orört är det ofarligt. Men den polis som Hem & Hyra pratar med säger att vi en brand hade det varit livsfarligt.

– Och har det då varit tillhåll för missbrukare och andra utomstående är det ju inte omöjligt att det förekommit rökning, vilket självklart är en stor risk för att starta en brand, säger Tony Bengtsson, kommunpolis i Uddevalla.

Ärendet är nu polisiärt avslutat och polisen har inte kunnat gå vidare med fynden i källaren. Uddevalla kommuns miljö- och hälsoförvaltning är inkopplade när det gäller gifterna i källaren. Där väntar man på analyssvar av provtagningar, om vilka gifter som finns i källaren. Det står DDT på flaskor och burkar och giftet  har troligen används av tidigare hyresvärdar för att hålla huset rent från småkryp och ohyra. Medlet förbjöds i lantbruket på 1970-talet.

Vem tillhör då fynden i källaren på Hallavägen? Fredde Lundberg har själv lyckats få fram att det är en tidigare hyresgäst i huset som fått hyra källarförråden där de farliga föremålen hittades. Personen har en koppling till gamla regementet i Uddevalla och ammunitionen kommer troligen från den tiden.

SBB har inte tid

Hem & Hyra har försökt få svar från SBB, som är ägare av husen sedan något år. Bolagets lokala förvaltare hänvisar till en kommunikatör som meddelar att han inte har tid att svara på våra frågor förrän i nästa vecka.

Men på fredagseftermiddagen kommer ett mejl från SBB:s kommunikatör Sverker Eriksson. Han skriver så här: Jag har undersökt saken under dagen och vi kan beklaga att informationen till hyresgästerna har brustit, men är nu åtgärdad. Hyresgästen till förrådet är mycket riktigt extern och kontraktet är tecknat med vederbörande sedan mycket lång tid tillbaka av tidigare fastighetsägare. Som fastighetsägare har vi inte rätt att kontrollera vad hyresgästerna har i sina förråd. Källarförrådet är låst eftersom vi sanerar hela källarutrymmet med extern part. Vi kan dessvärre inte ge besked om när hyresgästerna får tillgång till sina förråd då vi tar hela situationen på stort allvar. All farlig materiel är avlägsnad och hyresgästens kontrakt är under omprövning. Polisen har lagt ner utredningen gällande ammunitionen

Och efter att Hem & Hyra publicerat artikeln på webben kommer ny information upp i trappuppgången i det aktuella huset. I informationen står att det är en förhöjd halt av bland annat DDT i källaren. Samtliga hyresgäster ombeds att kontakta sina försäkringsbolag.

Fakta: Vapenlagstiftningen

Vid förvaring av skjutvapen eller ammunition gäller att innehavaren skall ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den. Skjutvapen eller ammunition som inte hålls under uppsikt skall förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt. (Källa: Svensk jakt)

Fakta: DDT

Är ett insektsgift som introducerades 1942. DDT används i tropiska områden som har problem med malaria och tyfus.  För insekter, till exempel mygg, är DDT direkt dödligt men ämnet kan även ansamlas i fettvävnader. En mus får i sig DDT från vegetationen, en fågel äter många möss och får i sig deras doser, ett lite större djur äter många fåglar och får deras doser och så fortsätter det. De stora rovdjuren är de som i slutändan får det tunga lasset, och störningar i fortplantningen är ett faktum. Havsörnen var under en lång tid svårt utrotningshotad på grund av miljögifter och DDT kan ha spelat en roll. Tidigare användes DDT i stor skala på åkrar, men sådan användning är i de flesta länder förbjuden sedan 1970-talet. (Källa: Wikipedia)

Flera flaskor med läckande gift hittades i källarförrådet.

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.