HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Akut bostadsbrist nu i hela Södermanland

Södermanland Unga kan inte flytta hemifrån, nyanlända har svårt att hitta någonstans att bo och företagens tillväxt hämmas. Så slår bostadsbristen i Södermanland.
Hela Södermanland växer och allra mest växer Trosa. I alla fall i förhållande till kommunens storlek.

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys för 2018 visar att bostadsbristen nu är akut i samtliga nio sörmlandskommuner.

Så sent som förra året hade Vingåker, Gnesta, Katrineholm och Trosa balans mellan tillgång och efterfrågan utanför tätorterna. Men så är det inte längre. Nu fattas det bostäder även ute i småorterna.

Läs ocksåFastighetsägaren Ola: inför körkort för hyresvärdar

Södermanlands befolkning har ökat i stadig takt sedan millennieskiftet. Förra året var ökningen 3 200 personer.

Flest nya invånare fick Eskilstuna och Nyköping. Men den procentuellt största ökningen skedde i lilla Trosa med 3,8 procents befolkningstillväxt.

En tendens är att länets östra delar succesivt håller på att sammanlänkas med Stockholmsregionen. Här är bostäderna förhållandevis billiga samtidigt som det finns goda pendlingsmöjligheter.

Läs ocksåVill sälja billigare för att garantera hyresrätter i Bovallstrand

Trycket på bostadsmarknaden har ökat snabbt sedan år 2000 då det bara var två kommuner i Södermanland – Strängnäs och Trosa – som hade underskott.

Det byggs också mer än på länge enligt enkätsvaren från kommunerna som ligger till grund för boanalysen. Under 2017 färdigställdes 1 188 nya bostäder i länet, den högsta siffran sedan 1992.

Byggtakten har efter det stegrats ytterligare. Under 2018 väntas 2 800 nya bostäder påbörjas med fördelningen 2 200 lägenheter i flerfamiljshus och 600 småhus. Flest nya hyresrätter byggs i Nyköping och Eskilstuna med 340 respektive 330 lägenheter.

Läs ocksåEn fråga om liv och död - gratis boendestöd avgörande för Peter

Totalt bedömer kommunerna att närmare 1 000 nya hyresrätter börjar byggas under 2018 varav 58 procent i de så kallade allmännyttornas regi.

Men trots att det nu byggs rekordmånga lägenheter och småhus räcker det inte till. Enligt länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys kommer bostadsbristen att bestå i minst tre år framåt i samtliga nio sörmlandskommuner.

Konsekvenserna av det blir exempelvis att ungdomar inte får chansen att flytta hemifrån, att nyanlända får svårt att hitta bostäder och att företagens utvecklingsmöjligheter försämras.

Framför allt är det fler nya hyresrätter som behövs. Det gäller alla kommunerna. Det är i dag stor konkurrens om de hyreslägenheter som blir lediga.

I boanalysen poängteras det att det är skillnad på behov och efterfrågan. Många har inte råd att hyra nyproducerade lägenheter. Därför behöver det bli större rörlighet på bostadsmarknaden.

På frågan om vad det finns för hinder för ökat bostadsbyggande har kommunerna svarat lite olika (se faktarutan nedan). Men genomgående är för höga produktionskostnader och för hårda lånevillkor.

Fakta: Därför byggs det inte mer
Kommun
Vingåker Hårda lånevillkor Planbrist attraktiv mark Ointresse från byggare
Gnesta Planbrist attraktiv mark
Nyköping Brist på byggarbetskraft Höga produktionskostnader Ointresse från byggare
Oxelösund Höga produktionskostnader Svårt för byggare att få lån Bullerproblem
Katrineholm Svårt låna för privatpersoner Intressekonflikter Höga plankostnader
Eskilstuna Brist på byggarbetskraft Höga produktionskostnader Svag inkomstutveckling
Strängnäs Svårt för byggare få lån Höga produktionskostnader Planbrist attraktiv mark
Trosa Inga begränsningar
Flen Svårt låna för privatpersoner Brist på byggklar mark Svag inkomstutveckling
Läs också En win-win när Jevad blev inneboende hos Petra Så tycker vi om att jobba hemma

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.