Annons

Ännu inget beslut om hyreshusen i Bergsjön

Göteborg ​​Inte förrän i juni avgör hyresnämnden i Göteborg om Keplers Gata och Nebulosagatan i Bergsjön ska ställas under tvångsförvaltning. Nämnden vill göra en besiktning i områdena innan beslut fattas och den äger rum först den 20 juni.
Det är Hyresgästföreningen Region Västra Sverige som begärt att de bägge områdena med närmare 200 hyreslägenheter ska ställas under tvångsförvaltning. Bakgrunden är de många klagomål och påpekanden om bristande underhåll såväl invändigt som utvändigt som hopats under våren.
Det är inte bara ett flertal hyresgäster som kräver att service och underhåll måste bli bättre. Det gör även stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen som utfärdat ett flertal förelägganden mot fastighetsägaren Nonius fastigheter.
Till saken hör också att hyresgästerna i bägge områdena för en dryg vecka sedan riskerade att bli utan värme och varmvatten i sina lägenheter. Eftersom fastighetsägaren inte betalat för fjärrvärmen under flera månader hotade Göteborg Energi att stänga av värmetillförseln helt och hållet.
Nu har merparten av skulden på över 900 000 kronor betalats in och det som återstår, knappt 100 000 kronor, ska vara inbetalt senast i morgon den 31 maj.
–  Men att betala först när man hotas med avstängning och när hyresgästerna riskerar att bli utan värme och varmvatten tyder definitivt inte på en god förvaltning, säger Hyresgästföreningens jurist Sonia Gallo, som anser att de för sent betalda räkningarna är ett tungt vägande skäl för tvångsförvaltning.
Men Sonia Gallo har fler skäl vilket framkom när föreningens begäran om tvångsförvaltning behandlades i hyresnämnden i början av veckan. Såväl representanter från miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret fanns på plats i nämndsalen och vittnade både om svårigheterna att komma i kontakt med fastighetsägaren och att få åtgärder utförda – trots att det handlar om allvarliga brister.
Bland annat kräver byggnadsnämnden att bolaget åtgärdar brandsäkerheten i två trappuppgångar där rökgaser riskerar att tränga in i lägenheterna vid en eventuell brand och där rökluckorna i uppgångarna dessutom är ur funktion.
Miljöförvaltningen, som fått ett flertal klagomål från hyresgäster på både Nebulosagatan och Keplers Gata, har inspekterat en rad lägenheter på båda adresserna och funnit en mängd brister i inomhusmiljön. Av 34 lägenheter på Nebulosagatan var det bara fyra som inte fick anmärkningar och av 18 inspekterade på Keplers Gata upptäcktes problem i alla utom två.
– Framförallt handlar det om fuktskador, dålig ventilation, fönster som inte går att stänga, droppande kranar och totalstopp i avloppen, berättade miljöinspektör Åsa Gunnarsson inför nämnden. Det är alltså inte enstaka problem i enstaka lägenheter.
Företrädaren för Nonius fastigheter, som motsätter sig en tvångsförvaltning, försäkrade ett flertal gånger inför nämnden att alla påpekade brister ska åtgärdas så snart som möjligt, att bolaget redan börjat arbeta efter en åtgärdsplan, att ytterligare en person ska anställas för att förbättra förvaltningen och att det ska bli lättare att komma i kontakt med bolaget.
Men Sonia Gallo, som står fast vid begäran om tvångsförvaltning, tvivlar starkt på de löftena.
– Vår genomgående erfarenhet är att det utlovas en massa saker men att det sedan inte händer någonting. Därför har jag mycket svårt att tro att något kommer att hända nu.
Hyresnämnden valde dock att skjuta på beslutet om en eventuell tvångsförvaltning. Först ska en besiktning, eller syn som nämnden kallar det, göras i områdena och den sker först den 20 juni.
Skulle ett beslut om tvångsförvaltning fattas har kommunala Familjebostäder åtagit sig att ta över förvaltningen.

Annons
Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din Kalla element, inget varmvatten: Yvonne gav upp och flyttade – värden riskerar vite på 50 000 i månaden Gräset växer hej vilt – därför behöver hyresvärden inte klippa det Hyrde ut svart utan nyckel – par fick ta balkongvägen Värd får backa om höga hyreshöjningar – domstol beslutar om lägre Bodde i både hus och hyrd lägenhet – men nu sätter hovrätten stopp

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.