HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Boskola för miljoner

Sundsvall EU satsar 9,6 miljoner på samarbetet mellan Mitthem och MittSverige Vatten och Avfall som ska leda till ett mer hållbart boende. I höst drar de igång en boskola för nyanlända och oerfarna hyresgäster.
Foto: Åsa Eriksson
Kate Almroth på Mitthem ska se till att nya hyresgäster får vägledning i hur man ska sköta sig och vad man kan kräva som hyresgäst. En av de så kallade boskolorna kommer att finnas här i Nacksta.

I tre år ska projektet pågå.
Två lokaler i Nacksta och Skönsberg kommer att byggas om och förses med kök, badrum och tvättstuga för att sedan användas som ”klassrum” med praktisk inriktning inom bokunskap.
Två representanter, så kallade ambassadörer, från bolagen kommer att finnas på plats.

– Vi vill öka kunskapen kring boendefrågor för nyanlända, men även för förstagångshyresgäster som till exempel våra studenter som hyr en lägenhet för första gången, säger Kate Almroth, projektledare på Mitthem.

Läs ocksåAF Bostäder vill säga upp student

På MittSverige Vatten och Avfall är projektet efterlängtat.

– Vi har länge velat jobba mer med information till nyanlända, men har inte kommit fram till hur det kan göras på ett bra sätt. Genom det här samarbetet med Mitthem drar vi nytta av varandra och det ger oss möjligheter till en kommunikation som vi tidigare inte kunnat erbjuda, säger Anna Törngren, kommunikatör på MittSverige Vatten och Avfall.

I lokalerna kommer hyresgästerna lära sig använda vatten på rätt sätt, källsortera, städa och hur man exempelvis gör rent köksfläkten.

Läs också"Bara annorlunda" värdens svar om dåligt vatten

– Målet är att individen ska känna sig tryggare i sitt nya hemland och även lära sig om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter du som hyresgäst har, säger Kate Almroth.

Utbildningen kommer att varvas med teori, praktik och studiebesök för att öka kunskapen i syfte att skapa ett mer hållbart samhälle. För Mitthems del handlar det bland annat om att sänka energikostnaderna, men också att minska de skador som uppkommer på grund av brist på information.

– Boutbildningar finns runt om i landet, men det som är unikt för vår utbildning är att vi kommer jobba med språkanpassning och tolkar. Vi ser det som ett viktigt verktyg för att bemöta våra hyresgäster på rätt sätt och då måste vi öka vår förståelse för olika kulturer, säger Kate Almroth.

Läs ocksåBengts bostadskarriär från buske till lägenhet

Utöver boutbildningen kommer pengarna gå till olika aktiviteter och kampanjer kopplade till temat. En programvara ska även tas fram för att utbilda personer som varken förstår svenska eller kan läsa.

Läs också Regionråd blir regionchef Studentbostäder köper hyreshus i Ronneby

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.