HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Bostadsbristen i Värmland fortsätter öka

Värmland Bostadsbristen ökar i Värmland. Det byggs mer än på två decennier. Men det räcker ändå inte. Det visar länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys.
Tre av fem nya bostäder i Värmland byggs i Karlstad. 1 500 nya lägenheter och hus påbörjas i residensstaden under 2017 och 2018 enligt kommunens bedömning.

Värmlands befolkning ökade förra året med 3 430 personer. Det är den största befolkningsökningen i länet i modern tid.

Det byggdes också mer bostäder än på mycket länge. Nämligen 800 lägenheter och småhus samt 400 specialbostäder för äldre, studenter och andra grupper med speciella behov.

Läs ocksåSå tycker partierna om äldres boende i Östergötland

Men glappet mellan tillgång och efterfrågan fortsätter ändå att växa. För femte året i följd ökar antalet kommuner med bostadsbrist. Elva har i dag underskott medan fem har balans. Ingen har överskott.

Problemet är sedan flera år tillbaka akut i Karlstads arbetsmarknadsregion. Men i år sträcker sig bostadsbristen ända upp till Torsby i norr, en kommun som så sent som vid 2016 års rapportering hade överskott.

Filipstad och Sunne har gått från balans till underskott medan Eda som enda kommun rapporterar om en förbättrad situation.

Läs ocksåLinda Ahonen får rätt mot konkursad hyresvärd

I Karlstad, Kil, Kristinehamn och Hammarö saknas det bostäder i kommunens alla delar. I länet i övrigt är det på främst centralorterna som bostadsbristen märks.

Ute på småorterna på landsbygden finns det i stället andra bekymmer. Exempelvis låg omsättning, tröga försäljningar och bostadsbrist i områden som inte är tillräckligt attraktiva för att någon ska våga bygga nytt.

Flera kommuner tror att det kommer att ta lång tid att få till en balans. Bedömningen är att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt pressad under många år framåt.

Läs ocksåNu hör SBB till Dalarnas största

Förutom att det länge byggts för lite nämns svårigheterna med att få till fungerande flyttkedjor som en orsak till pessimismen.

Under 2017 och 2018 ser byggtakten ut att ligga kvar på en hög nivå med en stor andel ettor och tvåor i hyreshus.

Nästan 60 procent av alla nybyggda bostäder under tvåårsperioden ser ut att hamna i Karlstad. Huvudsakligen då i stadens centrala delar med koncentration till yttre och inre hamnområdena samt till Tullholmsviken.

Även i Hammarö, Arvika, Kil, Kristinehamn och Sunne är det full aktivitet medan det i Eda och Filipstad inte verkar komma igång några nybyggen alls.

Finansiella hinder, och då i synnerhet möjligheten att få låna pengar, är en förklaring till att det inte byggs mer i småkommunerna.

Fakta: Bostadsmarknadsläget i Värmland
Kommun 2017 2016 2015 2014
Arvika Underskott Underskott Underskott Underskott
Eda Balans Underskott Underskott Balans
Filipstad Underskott Balans Balans Balans
Forshaga Underskott Underskott Underskott Underskott
Grums Underskott Underskott Underskott Överskott
Hagfors Balans Balans Balans Överskott
Hammarö Underskott Underskott Underskott Underskott
Karlstad Underskott Underskott Underskott Underskott
Kil Underskott Underskott Underskott Underskott
Kristinehamn Underskott Underskott Underskott Underskott
Munkfors Balans Balans Balans Balans
Storfors Balans Balans Balans Överskott
Sunne Underskott Balans Balans Balans
Säffle Balans Balans Balans Balans
Torsby Underskott Överskott Överskott Överskott
Årjäng Underskott Underskott Underskott Balans
 Källa: Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys.
Fakta: På gång
Kommun 2017 2018
Arvika 88 70
Eda 0 0
Filipstad 0 0
Forshaga 7 0
Grums 4 5
Hagfors 0 0
Hammarö 223 115
Karlstad 719 808
Kil 50 88
Kristinehamn 82 86
Munkfors 25 0
Storfors 1 0
Sunne 35 81
Säffle 15 26
Torsby 22 25
Årjäng 8 1
Länet 1 279 1 305

Källa: Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys och kommunernas bedömningar av igångsatta byggen 2017 och 2018.

Läs också Svårt ragga i Hylte Växjö satsar på bo-hjälp till nyanlända

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.