HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Bostadspolitiker eniga: Staten måste stötta unga vuxna

Nyheter Staten måste ta större ansvar för att fler unga vuxna ska kunna flytta hemifrån. Det anser både Caroline Szyber (KD) och Lars Eriksson (S) från riksdagens civilutskott.

De två politikerna hade på torsdagen bjudit in till ett seminarium i riksdagshuset för att diskutera utifrån Hyresgästföreningens rapport om Unga vuxnas boende (se faktaruta nedan).

Båda var eniga om att det är bra att diskutera just de ungas bostadssituation separat. Unga har kortare kötider och ofta mer osäker ekonomi än äldre och har därför svårt att konkurrera på bostadsmarknaden. Samtidigt är det viktigt för både dem och hela samhället att de kan flytta till arbete eller studier – eller bo kvar på orten, men kan påbörja vuxenlivet genom att flytta hemifrån.

Läs ocksåFler unga bor kvar hemma

Caroline Szyber (KD) sade att man inte längre bara kan hänvisa till att det är kommunernas ansvar.

– Från statligt håll måste vi ta bostadsfrågan på allvar. Vi har haft det ”kommunala bostadsförsörjningsansvaret” som ett mantra, nu måste vi diskutera mer vad vi kan göra från statligt håll genom lagar, skatter och så vidare för att stötta upp.

Bland annat kan det behövas satsningar på kategoriboenden för unga och att bostadsbidraget ses över, sade hon. Även Hyresgästföreningens förslag om en kommunal bostadsgaranti för alla under 25 år skulle kunna få en del kommuner att bygga mer, enligt Caroline Szyber.

Läs ocksåKraftig kritik mot coliving-företag: "De experimenterar med folk"

Även Lars Eriksson (S) tyckte att staten behöver ta ett större ansvar och samverka med marknadens aktörer och kommunerna. Men han framhöll också att regeringen satsar miljarder på ett investeringsstöd för små hyresrätter med lägre hyror.

– Jag tycker staten gjorde rätt när man tog en del av pengarna för rotavdrag för att försöka stimulera till byggande.

Även Stefan Ränk, vd för fastighetsbolaget Einar Mattsson, Emma Jonsteg, vd för Utopia Arkitekter och Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder deltog i seminariet med sina reflektioner över de unga vuxnas boende och vilka åtgärder som behövs från statligt håll.

Läs ocksåIngemar möttes av mosad framskärm – fler skador när bilar växer ur p-platserna

Caroline Szyber vittnade om att hon, Lars Eriksson och de övriga i civilutskottet ofta är ganska överens om vad som behövs i den statliga bostadspolitiken, men att när frågorna ska hanteras i finansutskottet är motsättningarna mellan blocken desto större.

– Därför är det bra att vi får rapporter som den här, med olika perspektiv. Det behöver vi i vårt arbete, men också i våra diskussioner med dem som ska sätta siffror i våra budgetar, sade Lars Eriksson.

 

Fakta: Unga vuxnas boende 2017

Hyresgästföreningen har undersökt bostadssituationen för unga vuxna mellan 20 och 27 år genom att intervjua drygt 4 200 personer under våren 2017. Undersökningen har kompletterats med statistik från SCB och Boverket och visar bland annat att:

  • 260 300 unga vuxna bor kvar i föräldrahemmet. Det är 24,3 procent av alla i åldersgruppen.
  • andelen som bor hemma är den högsta sedan Hyresgästföreningen började göra dessa undersökningar 1997.
  • 82 procent av dem vill flytta hemifrån. Det motsvarar 213 000 personer.
  • sedan förra mätningen år 2015 han antalet ofrivilligt hemmaboende ökat kraftigt, med cirka 70 000 personer.
  • de som bor hemma har generellt sett betydligt sämre ekonomi och större ekonomisk utsatthet än de som har flyttat hemifrån. Arbetslöshet eller osäkra anställningsformer är vanligare, liksom att man inte kan få ekonomisk hjälp från familjen för att köpa en bostad.

Läs hela rapporten här.

 

Läs också Charlotte fick vänta ett år på bostadstillägg - allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten Sovsäckar för att lyfta bostadsfrågan

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.