Annons

Brandkåren lägger mer kraft på kontroll av hyresgäster än hyresvärdar

Sollentuna Attunda brandkår gör en stor satsning för att kontrollera om hyresgästerna har brandvarnare. Men kontrollen av hyresvärdarna är sämre. Ingen värd har fått föreläggande på två år.

Hem & Hyra har i en granskning visat att brandkåren i Stockholms län är dåliga på att kontrollera brandsäkerheten i flerbostadshus. Men även på att ge hyresvärdar föreläggande att rätta till brister i brandskyddet.

Ett exempel är brandkåren i Attunda. Ola Carlén, strateg på brandkåren i Attunda, säger att de prioriterar att informera hyresgäster om vikten av att ha brandvarnare och hur de ska agera vid en brand framför att utöva tillsyn av flerbostadshus. Skälet är att de flesta bränder i hyreshus startar inne i lägenheterna.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Under 2015 pratade bolaget med 6 000 hyresgäster i 3 800 lägenheter. Fram till september i år hade 3 300 hyresgäster i 2 500 lägenheter fått besök.

– Vid bränder i vissa utsatta områden har vi sett att 30 procent inte har en fungerande brandvarnare och därför har vi fokuserat på att knacka dörr i dessa områden, säger han.

Men när det gäller tillsynen av rökluckor, utrymningsvägar och annat i hyreshus gör Attunda brandkår inte någon regelbunden tillsyn av brandsäkerheten i flerbostadshus. Förra året gjordes en punktinsats hos Sigtunahem, Knivstabostäder, Väsbyhem och en av Stena Fastigheters hus i Upplands Väsby.

Läs ocksåEva har haft sin blomstrande uteplats i över 30 år – nu riskerar hon att bli av med denTvådelad bild: Till vänster Caroline Pettersson och Eva Byegård i vinterjackor, till höger Eva Byresgårds uteplats med en blommande rosa dahlia i förgrunden bakom ett trästaket. Rikshem ansökte till hyresnämnden om att få ta bort deras uteplatser.

– Vi ser tillsynen i fastigheter som ett komplement till dörrknackning, sedan tittar vi på vissa saker när vi är på plats i trappuppgångarna. Men det är viktigt att komma ihåg att det är fastighetsägaren som är ansvarig för att byggnaden har ett skäligt brandskydd, säger han.

När det gäller tillsynen av Väsbyhems bestånd finns inget tillsynsprotokoll utan resultatet i tillsynen har förmedlats muntligt till fastighetsägaren, vilket gör att det är omöjligt att veta resultatet av tillsynen. I de tre övriga fallen kontrollerades bolagens rutiner och organisation för kontroll av brandsäkerheten.

Annons

När det gäller kontroll på plats så var tillsynen nästintill obefintlig. Av Sigtunahems över 300 byggnader besöktes några enstaka, av Stena Fastigheters 730 lägenheter i Upplands Väsby så besöktes några lägenheter och fastigheter. Men enligt tillsynsprotokollet besöktes inga av Knivstabostäders fastigheter med totalt 500 lägenheter.

Läs ocksåBrita och Thomas oroliga för brand på trygghetsboendet: "Känns livsfarligt"

Av de fyra inspektionerna fick inget bolag föreläggande för brister. Endast Sigtunahem fick en uppmaning att täta kablar i trappuppgångarna.

Hur ser du på att väldigt få hyreshus kontrolleras på plats, i Sigtunahems fall några stycken av bolagets 300 byggnader?

– Vi gör stickprov och har ingen ambition att kontrollera alla rökluckor eller kontrollera om alla dörrar är täta. Vi har fokus på att kontrollera om bolagen har rutiner och en organisation för att bedriva ett bra brandskyddsarbete.

Men kan man kalla det tillsyn när så få hus kontrolleras på plats?

– Ja det tycker jag. Normalt så tittar vi på hur rutiner i brandskyddsarbetet ser ut men även hur ansvaret fördelas mellan fastighetsägaren och hyresgäst. Sedan tittar vi på byggnadstekniskt saker som till exempel utrymningsvägar, säger han.

Men i de fyra tillsynsfallen förra året har ni nästan inte kontrollerat brandsäkerheten på plats i något fall, varför ?

Annons

– Jag kan inte svara på hur det gick till i de enskilda fallen, vi tittar på vissa delar av brandsäkerheten på plats när vi knackar dörr men vi prioriterar att kolla om hyresgästerna har brandvarnare.

Du säger att ni kontrollerar brandsäkerheten på plats när ni knackar dörr men under 2015 och 2016 har inga bostadsbolag eller hyresvärdar i de sex kommunerna fått något föreläggande för brister i brandskydd. Vad beror det på?

– Det beror på att vi inte har prioriterat tillsyn av flerbostadshus. Men vi jobbar för att öka antalet föreläggande, säger han.

Men ni får ju ta betalt för tillsynen, varför anställer ni inte fler människor och ökar tillsynen av flerbostadshus?

– Personer med den kompetensen är svårt att få tag på. Sedan har vi inte sett att byggnadstekniska brister i brandskyddet varit ett så stort problem. Jag vill inte säga att tillsyn av flerbostadshus inte har någon effekt, men det har inte varit ett prioriterat område.

Läs också Sigtunahem släpper fokus på hyresrätt – bygger villor och bostadsrätter Unika hyresradhus kan säljas - Sigtunahem vill ombilda Bodde i en dödsfälla – fick kompromissa med värden

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.