HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Cancergas som oroar och gäckar – få bolag klara med radonsanering

Dalarna Majoriteten av kommunala hyresvärdar i Mellansverige har lagt ner stora summor på att sanera radon. Ändå är de inte klara.

Nykvarnsbostäder teg om skyhöga radonhalter: ”De har lekt med mina barns liv”

Anki Sjöholm bor i Karlstad och kommer att få tillbaka hyrespengar på grund av radon i bostaden. Runt 25 000–30 000 kronor, tror hon. Men Joel Grabö som bor i ett område med radon i Örebro får troligen ingen ersättning alls. Och Joel är inte ensam, det här gäller även andra hyresgäster i Mellansverige. Detta trots att det finns en dom från Högsta domstolen som säger att hyresgäster som lever i bostäder med för hög radonhalt kan ha rätt till ersättning.

Läs ocksåDärför vill ukrainska paret stanna i Sverige: ”200 år av neutralitet”

Vid millennieskiftet satte riksdagen upp 16 olika miljömål. Ett av dem var att bostäder skulle ligga under referensnivån på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³) år 2020. Men år 2010 ändrades miljömålen och arbetet gjordes om i grunden. Det innebar bland annat att tidsgränsen togs bort för när de 16 målen skulle uppnås. När det skedde beräknade dock Naturvårdsverket att radonmålen skulle uppnås till år 2020 för flerfamiljshus, men inte för villor.

Hem & Hyras granskning visar dock att det tidigare målet med radonhalter under 200 Bq/m³ år 2020 inte alls uppnåtts för flerfamiljshus. Bland 45 kommunala hyresvärdar i Mellansverige svarar endast sju att deras bostäder ligger under 200 Bq/m³. Bland de övriga 45 svarar 28 att de inte är klara och åtta att de inte vet, ofta därför att de är mitt uppe i mätningarna av radonhalterna.

Kommunerna kan förelägga om vite för hyresvärdar som inte mäter eller sanerar radon. Därutöver är det enda ekonomiska straffet för värdar som inte sänker halterna att tvingas betala ersättning till drabbade hyresgäster.

Läs ocksåViktoria från Kiev bor i studentrum – så skapar värdarna rum åt flyktingar

Anki Sjöholm i Karlstad är en av sju hyresgäster som ska få hyresnedsättning av bostadsbolaget KBAB senast nästa år. Detta efter att Hyresgästföreningen drivit ärendet som en del i en kampanj.

Det var 2017 som föreningen vände sig till hyresgäster med för höga radonhalter i Karlstad och erbjöd sig att kollektivt kräva ersättning från KBAB.

– Pengarna hjälper egentligen inte, för radonet finns ju kvar. Men det är ett erkännande av vår oro, säger Anki.

Läs ocksåLuleå lider av växtvärk när näringslivet växer kraftigt

För att få rätt till ersättningen krävs bland annat att den förhöjda radonhalten är anmäld som brist hos hyresvärden och påverkar boendet. Först då kan det alls bli aktuellt med hyresnedsättning.

– Jag hade inte klarat det på egen hand utan Hyresgästföreningen för det var inte lätt, säger Anki.

Bostadsområdet Rosta är Örebrobostäders problembarn när det gäller radon. Husen är byggda av blåbetong som avger radon, men har samtidigt en unik arkitektur och får inte ändras utseendemässigt. Öbo hoppas börja sanera i vår och beräknas vara klara om sju år. De högsta halterna som uppmätts i Rosta ligger på 850 Bq/m³. Trots det kommer Hyresgästföreningen inte att driva någon kampanj där.

– Det var en komplicerad process med många fallgropar. Det krävs stark bevisning för att få nedsatt hyra, det räcker inte med för höga halter av radon, utan hyresgästen måste även bevisa sig ha men av det i sitt boende. Dessutom upplever vi att intresset är svalt bland hyresgästerna, säger Hyresgästföreningens jurist Carl Henrik Lindmark.

Kampanjen i Karlstad vände sig till 112 hyresgäster, men endast sju hörde av sig.

Joel Grabö i Rosta kan till viss del förstå Carl Henrik Lindmarks resonemang. Han tycker ändå att det kan vara en bra idé att informera hyresgästerna i området.

– Kanske är intresset stort här? Och även om vi inte skulle få någon ersättning så kanske det skulle öka trycket på Öbo att ta tag i själva grundproblemet – att börja sanera, säger Joel.

Hur farligt är då radon? Studier visar att cancerrisken främst gäller rökare. För en icke-rökare är grundrisken att drabbas av lungcancer i Sverige 0,3 procent. Den risken fördubblas vid radonhalter strax över 600 Bq/m3, om man vistats i halten under decennier.

För storrökare (mer än 15 cigaretter om dagen) är livstidsrisken för att drabbas av lungcancer upp till 10 procent. Men i kombination med en radonhalt på 600 Bq/m³ fördubblas risken till 20 procent.

Totalt orsakar radon 500 fall av lungcancer per år. 450 av dessa orsakas av radon i kombination med rökning, medan 50 som insjuknar är icke-rökare.

Tre bostadsbolag i Hem & Hyras enkät anser att riktvärdet på 200 Bq/m³ är för lågt satt eftersom det är kostsamt och komplicerat att sänka halterna. Till exempel har KBAB i Karlstad bara under de senaste tre åren lagt cirka en miljon kronor per år för att sanera radon, plus kostnader för egen personal.

Hans-Olof Karlsson Hjorth på Boverket säger att samhällsvinsten skulle kunna vara större om pengarna lades på annat.

– Hade man lagt pengarna på att få människor att sluta röka hade effekten varit större och vi hade sparat fler liv, säger han.

Så gjorde vi. I början av oktober sände Hem & Hyra en enkät till 53 kommunala hyresvärdar i länen Dalarna, Sörmland, Värmland och Örebro. Vi fick svar från 45 värdar.
Endast sju hyresvärdar i de fyra länen uppgav att de har godkända radonhalter.
I Dalarna är det Rättviks Fastigheter, Säterbostäder och Gamla Byn.
I Sörmland svarar Nyköpingshem och Gnestahem att de är klara med det arbetet.
I Örebro län respektive Värmlands län är det Lekebergsbostäder respektive Sunne Fastighets som har godkända halter.
Fakta: Osynlig och luktfri gas

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

Den finns naturligt i mark och vatten, men även i blåbetong som många hus byggdes av förr i tiden.

Marken är den vanligaste radonkällan.

Medelvärdet för radon i bostäder ligger runt 100 Bq/m³.

Läs också Kfasts inkomstkrav: Ninas kompis får inte flytta till Fröslunda Ingemar drömmer om en lägenhet på Röva

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.