Annons

Nykvarnsbostäder teg om skyhöga radonhalter: ”De har lekt med mina barns liv”

Nykvarn Gasen radon ger 500 människor lungcancer varje år. Tänk dig nu att du bor i en lägenhet med halter skyhögt över riktvärdet av denna gas. Och att bostadsbolaget du hyr av väljer att inte berätta. Hem & Hyra och SVT Nyheter har granskat radonskandalen i Nykvarn.
Foto: Kenneth Samuelsson
Jonas Markne är en av hyresgästerna i Nykvarn som levt med höga radonhalter i flera år.

Jonas Markne trodde inte sina öron. Han hade sett det allmänt hållna meddelandet från hyresvärden om ”ett fåtal lägenheter” och ”förhöjda radonvärden”. Men det var först nu, när en ventilationsexpert dök upp i hans hem, som han fick veta. Han bodde i 5 160 becquerel av den cancerframkallande gasen. Det är hela 26 gånger över riktvärdet 200 becquerel, som inte ska överskridas av hälsoskäl.

En tanke for genom huvudet på Jonas Markne. ”Jag måste hålla mina barn borta från lägenheten”. Den tanken har han följt.
– Jag har fyra barn och är orolig för deras skull. De ska inte behöva sitta i det här.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Det var sensommaren 2018 han fick beskedet att lägenheten på Åshöjdsvägen 52 i Nykvarn, som han bott i sedan tre år, kunde vara hälsofarlig. Husen i det lilla bostadsområdet vilar på en rullstensås av grus och sand. Porös mark som gör att radon från berget under enkelt letar sig fram. Genom sprickor och rörgenomföringar kan gasen i tysthet stiga upp, timme efter timme, dag efter dag, och läcka in i Jonas Marknes lägenhet. Själv har han inte haft en chans att förstå. Radon varken luktar, smakar eller syns.
– Hade jag inte frågat ventilationsexperten som skulle försöka åtgärda problemen hade jag aldrig fått reda på det. När han berättade att halten var över 5 000 becquerel trodde jag först att han skämtade. Jag har bott i radonhus tidigare och är medveten om hälsoriskerna.

Jonas Markne är inte ensam om sin situation. Enligt Sveriges största mätinstitut Radonova mäts i snitt 30 000 lägenheter varje år – och var tionde visar fortfarande för höga halter av radon. Samtidigt mäts alltför få lägenheter, visar vår granskning.

Läs ocksåRadonproblem inte lösta – över 100 hyresgäster bor i lägenheter med höga radonhalter

Hem & Hyra har tillsammans med SVT Nyheter undersökt 17 kommuner som är särskilt utsatta för markradon. Och bara 8 av de 17 svarar att de har gjort godkända radonmätningar i samtliga fastigheter. En stor del av dessa mätningar är dessutom över tio år gamla och bör därför göras om, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

En närmare granskning av just Nykvarns kommun visar att flera hyresgäster på Åshöjdsvägen bor i en radonlägenhet. Och att de flesta inte vetat om att de är utsatta. Detta trots att radonproblemen inte är något nytt fenomen. Dokument hos Nykvarns kommun visar på larm om höga radonhalter redan 1991. Tre decennier senare bekräftar bolaget att tretton av lägenheterna fortfarande har höga halter.

Radonprotokollen är anonymiserade, men genom att ringa runt till folk i husen lyckas vi hitta Jonas Markne som bott i 5 160 becquerel.
Vi hittar också ett protokoll som visar en lägenhet med hela 6 170 becquerel, nästan 31 gånger mer än riktvärdet. Vem som bor där lyckas vi inte ta reda på, trots många försök.

Läs ocksåTusentals i Mellansverige har farlig gas hemma i lägenhetenStefan Helmersson, till höger i förgrunden, visar de två radondosorna som hänger i taklampan i vardagsrummet. Carina Helmersson och barnen Casper och Nova sitter i soffan, till vänster i bild. Luna Helmersson står mitt på golvet och tittar på vad pappa gör, i mitten av bilden.

En person som reagerar starkt på situationen i Nykvarn är forskaren Göran Pershagen. Han är professor i miljömedicin vid Karolinska Institutet och har forskat om hälsorisker kopplade till radon sedan 80-talet.

– Det är bland det värsta jag sett i nutid. Jag blev chockad, säger han om radonprotokollen från Åshöjdsvägen.

Han reagerar särskilt på att dokumenten visar hur radonhalterna var höga på 90-talet och att flera lägenheter har väldigt höga halter i nutid, nästan 30 år senare.
– Det visar att man känt till de höga halterna under många år och att de fortfarande är förhöjda. Det är väldigt allvarligt.

Allvaret syns i statistiken. Av de 500 personer i Sverige som får lungcancer av radon i bostäder varje år är 80 procent döda fem år efter att de fått cancerbeskedet. Majoriteten är rökare.

Annons

För att illustrera riskerna förklarar Göran Pershagen att den som röker har fem procents risk att få lungcancer, medan den som röker och bor i en bostad med 1 000 becquerel löper dubbelt så stor risk att drabbas, tio procent. Då utgår han från att personen har bott i bostaden i 20 till 30 år.

Han understryker samtidigt att det är ett misstag att tro att radon bara är farligt för rökare. Riskökningen är densamma. Icke-rökare löper 0,5 procents risk att få lungcancer, och för den som bor i en bostad med 1 000 becquerel blir risken en procent, eller en person på 100.

– Det är en stor riskökning och allvarligt med tanke på att hälften av dem som får en lungcancerdiagnos dör inom åtta månader.

Och även för den som har bott en kortare tid i skyhöga radonhalter förstår han oron. Riskerna ökar linjärt, ju högre radonhalter och ju längre tid man utsätts, desto större risk.
Han tycker att bostadsbolag självklart ska informera boende med höga radonnivåer. Den som inte vet, har ingen chans att agera.

– Jag förstår att man inte vill ha sina barn i en lägenhet med 5 000 becquerel. Har man radonhalter över riktvärdet så är det klart att hyresgästen ska informeras.

Men ju fler hyresgäster vi träffar på Åshöjdsvägen, desto tydligare blir det att någon sådan information inte har nått fram.
Vi har pratat med 23 hyresgäster som bor på bottenvåningen, där de höga halterna finns. Vissa av dem har bott i husen under lång tid och löper alltså högre risk vid exponering för radon.
Alla säger samma sak: Nykvarnsbostäder har inte kontaktat oss och berättat vilka radonvärden vi har.

”Det minsta man kan begära är att få reda på vilket radonvärde man har men det får man inte, det är skumt”, säger exempelvis en man, medan en kvinna tycker att ”Det är deras ansvar att berätta hur höga halterna är men det gör de inte, de mörkar.”

Några har efter vår kontakt själva frågat bolaget och fått besked. En hyresgäst berättar hur hon då fick veta att radonhalten i hennes lägenheten låg högt över riktvärdet, både 2009 och 2018.
– Jag har bott med höga radonhalter hela tiden, det är ett kriminellt beteende. De har tigit om det här, klart de mörkat, säger hon.

Jonas Markne håller med. Han har begärt ut de faktiska radonprotokollen för sin lägenhet och en handlingsplan för hur bolaget ska få bort radonet, men inte fått något. Han krävde också ett möte med Nykvarnsbostäder för att diskutera radonfrågan. Då fick han reda på att bolaget har känt till radonproblematiken sedan man tog över lägenheterna från Telge Bostäder 1999.

Men trots den kända radonproblematiken har radonhalterna i lägenheterna inte mätts regelbundet. Strålskyddsmyndigheten rekommenderar mätningar vart tionde år. Enligt de dokument vi hittar hos Nykvarnsbostäder och Nykvarns kommun ser flera av lägenheterna, som hade skyhöga radonvärden vid mätningen 2018, inte ut att ha mätts på 22 år.

Jonas Markne vill att bolaget ställs till svars och betalar skadestånd.
– De måste kompensera mig från dag ett när jag flyttade in eftersom de har vetat om det här. Att de inte berättade att vi bodde i en hälsofarlig lägenhet är det värsta av allt. De har lekt med mina barns och mitt liv.

Annons

Högst ansvarig på Nykvarnsbostäder är Janette Jardefalk, vd sedan tre år tillbaka. Hon förstår hyresgäster som tycker att bolaget har utsatt dem för hälsorisker.
– Fakta är att de har haft lägenheter med förhöjda värden och det är inte sunt, så absolut. Jag är jätteledsen att vi inte haft tydliga rutiner för det här. Vi vill ha sunda bostäder, säger hon.

Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att mäta radonhalten och se till att radonhalter understiger 200 becquerel.

Hur ser du på att man inte åtgärdat brister under 2000-talet. Kan man säga att ni har brutit mot lagen då?
– Ja om man inte fullföljt de riktlinjer som finns att vi ska mäta och vidta åtgärder under den här tiden, om det är så tydligt så har vi inte fullföljt de åtagandena.

En hyresgäst är så orolig att han inte vill att barnen ska leka i lägenheten, vad tänker du om att man har en sådan känsla för sitt hem?
– Det är inte acceptabelt att känna en obehagskänsla i sitt eget hem. Det är oerhört viktigt att man känner trygghet där man bor.

Vad tänker du om att Nykvarnsbostäders agerande har fått honom att känna att det inte är tryggt?
– Jag tycker inte det är bra, det är oprofessionellt faktiskt.

Hon anser ändå att bolaget har en bra dialog med sina hyresgäster. Och säger också att man har informerat om att de som vill veta sin radonhalt kan kontakta hyresvärden. De hyresgäster vi pratat med säger å sin sida att de aldrig har fått någon sådan information. Och när vi frågar Janette Jardefalk efter bevis om att budskapet kommunicerats, får vi inget svar.

Däremot beklagar hon hyresgästernas situation.
– Uppenbarligen har vi inte fått ner radonhalterna och jag är jätteledsen för att hyresgästerna fått bo med höga radonhalter.

Med tanke på att cancerrisken fördubblas för den som bor med minst 1 000 becquerel i 20 till 30 år är det viktigt att ställa sig frågan hur länge olika hyresgäster har bott med höga värden. Vi har via dokument kunnat identifiera åtta personer i området som ser ut att ha bott i höga halter i minst nio år. Och höga värden har enligt protokollen alltså mätts upp både på 90-talet, 2009, 2018 och 2019.

Vid senaste mätningen hade åtta lägenheter fortfarande höga värden, en lägenhet hela 2 000 becquerel. Men hur länge hyresgästerna på Åshöjdsvägen faktiskt har bott i höga radonhalter utan att veta om det, kan varken Janette Jardefalk eller någon annan med säkerhet slå fast.

Och om den okända hyresgästen med det skyhöga mätvärdet på över 6 000 becquerel överhuvudtaget är medveten om det, kan Janette Jardefalk inte heller svara på.
– Det vet jag inte.

För Jonas Markne blev radonproblemen en följetong. Trots åtgärder var radonhalterna ett år senare fortfarande väldigt höga, runt 3 000 becquerel.
Efter ytterligare en tid fick han nyligen ett besked om 210 becquerel, nästan godkänt. Resultatet är dock bara en korttidsmätning och inte giltigt utan en långtidsmätning.
– Men jag har aldrig sett något protokoll så jag vet egentligen inte, säger han.

Fakta: Radon - hyresvärdens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det inte är en hälsorisk att bo i en lägenhet. Bestämmelser som gäller radon i bostad regleras i strålskyddslagen från 2018. Lagen säger att fastighetsägaren ska mäta radonhalten regelbundet och åtgärda brister. Referensnivån är satt till 200 becquerel/m3 som är olämplig att överskrida enligt strålskyddslagen. Myndighetens rekommendation är att mäta radonhalten var tionde år eller efter en större ombyggnation.

 

Fakta: Radon - så påverkas du

När radongasen kommer in via marken eller byggnadsmaterialet som till exempel blåbetong så sönderfaller den till olika radioaktiva tungmetaller, så kallade radondöttrar, som kan fastna på dammpartiklar i luften, färdas ner i lungorna och i värsta fall leda till lungcancer.

Läs också Hyresgäst bodde i radonlägenhet - ovetandes om de höga halterna Radonskandalen i Nykvarn - fortfarande skyhöga radonhalter Svårt få ersättning för radon - men Anki visar att det går

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.