HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Corona tog död på byggboomen

Nyheter Byggboomen är nu definitivt över. Coronapandemin har strypt nybyggandet i landet, som i år väntas stanna på 44 500 påbörjade bostäder. Det är den lägsta nivån på över fem år – och värre kommer det att bli.

Den senaste tiden har inneburit en guldålder för nyproduktion av bostäder i Sverige. På fem år har antalet färdigställda hem dubblerats, från 30 000 nya bostäder 2014 till nästan 60 000 under såväl 2018 som 2019.

Men antalet påbörjade byggen, som började plana ut redan 2019, fortsätter nu en resa bestämt nedåt. I fjol var totalt cirka 52 000 bostäder under produktion – motsvarande siffra i år beräknas bli 44 500, visar Boverkets prognoser. Det är den lägsta nivån på över fem år. Och nästa år beräknas utfallet bli ännu skralare: blott 41 500 påbörjade bostadsbyggen.

Läs ocksåHannas familj fast i väntrummet efter flykten från Ukraina – ”Vill kunna klara oss själva”Hanna Veretennykova och Oleg Makarov med barnen Maria och Michael är flyktingar från Charkiv i Ukraina. Tack vare massflyktsdirektivet kan de stanna i Sverige, men det går för närvarande inte att komma vidare i asylprocessen.
Antalet påbörjade bostäder sedan 2011.

Orsaken till nedväxlingen stavas corona, med dess omskakande påverkan av landets ekonomi.

Samtidigt är behovet av nya bostäder fortfarande akut. Enligt Boverket behöver det tillkomma fler än 65 000 bostäder om året fram till 2027 för att svara mot den stora befolkningsökningen som skett det senaste decenniet.

Allra hårdast drabbas byggandet av flerfamiljshus, berättar Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

Läs ocksåGravida Maria om sitt korttidskontrakt: ”Glad bara jag inte behöver flytta under förlossningen”Robin och Maria bor på korttidskontrakt. Det innebär lågt eller inget underhåll och att de inte vet när de måste flytta.

– Småhusbyggandet håller emot ganska väl i år och kan klara krisen bäst. Vi bedömer att antalet påbörjade bostadsrätter kommer att minska något mer än antalet hyresrätter. Men utvecklingen kommer att skilja sig mycket åt i landet.

Grovt räknat har pandemin sannolikt påverkat bostadsbyggandet på tre sätt, berättar Tor Borg nationalekonom på Boverket.

Under våren har nedstängningar och andra åtgärder för att begränsa smittspridningen inneburit att leveranserna av byggmaterial på vissa håll försenats och att tillgången till arbetskraft varit osäker. Detta kan ha lett till förseningar och fördyringar av projekt.

Läs ocksåAllt fler osäkra kontrakt i Göteborg – privatvärdarna har flest
Tor Borg, nationalekonom på Boverket, ser flera förklaringar till det minskade byggandet.

Byggandet påverkas också av den allmänna nedgången i ekonomin, med ökad arbetslöshet och minskad efterfrågan på nybyggda bostäder som följder.

– Minskad efterfrågan innebär att riskerna i byggprojekten ökar och att sannolikheten för att projekt ställs in eller senareläggs ökar, säger han till Hem & Hyra.

Den tredje vägen som pandemin påverkar bostadsbyggandet är via finansieringen.

– Den ökade osäkerheten och oron kring hushållens ekonomi, bostadspriserna och efterfrågan på bostäder medför att investerare och finansiärer blir mer försiktiga och att det blir både svårare och dyrare att finansiera bostadsbyggande. Detta innebär att färre projekt kommer att sättas igång.

Boverket poängterar dock att bostadsbyggandet är tätt knutet till utvecklingen av pandemin och samhällsekonomin i övrigt. Om krisen blåser förbi och ekonomin återhämtar sig kan fallet i bostadsbyggandet bli betydligt mindre än prognosen.

Fakta: Prognos för antalet påbörjade bostäder

2019: 52 000 bostäder

2020: 44 500 bostäder

2021: 41 500 bostäder

Källa: Boverket

Läs också Noll nya hyresrätter i Vaxholm på sju år – "det är skandal" Forskaren: Nyproduktionen måste minska – "en het potatis"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.