Annons

Ditt hem: snart en värmefälla – men få värdar gör något åt det

Västra Götaland När klimatet ändras blir värmeböljorna längre och fler – och de dödar. Husen vi bor i måste anpassas nu. Men de flesta västsvenska värdar gör ingenting.
Foto: Pixabay/AnnaKarin Löwendahl
Ann-Charlotte Jernstig lever med MS och därför är extra känslig för höga temperaturer. Hennes hus är över 60 år gammalt, och så här års bävar hon inför att sommarsolen ska börja steka. "Varje år undrar jag hur det ska bli", säger hon.

30 grader inomhus och ingenstans att fly. Du svettas, tanken blir trög, nattsömnen svår. För en del blir lägenheten direkt livsfarlig.

Extremsommaren 2018 var en föraning om vad som i värsta fall väntar. Enligt Folkhälsomyndigheten var överdödligheten då 700 personer. I en undersökning som myndigheten gjort hade var fjärde svarande fått hälsoproblem av värmen.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Ann-Charlotte Jernstig i Göteborg är en av dem som lider redan nu. Hon lever med MS och är därför extra känslig för höga temperaturer. Hyreshuset hon bor i är över 60 år gammalt och klarar stekande sommarsol dåligt.

– Jag tycker väldigt mycket om min lägenhet, men somrarna är jag orolig för. Varje år undrar jag hur det ska bli, säger hon.

Som en följd av klimatförändringar kommer värmeböljorna att bli fler. Men om du bor i ett äldre hyreshus får du stå ut bäst du kan. Ytterst få västsvenska hyresvärdar gör något för att befintliga hus ska klara ett varmare klimat. Det visar Hem & Hyras kartläggning (se tabell nedan).

Läs ocksåDärför drabbas Ann-Charlotte, 71, så hårt när hettan slår till

Bara en hyresvärd av de 19 vi frågat svarar ja: Förbo sätter vid behov upp solavskärmning på hus med stort ljusintag och ersätter självdrag med mekanisk FTX-ventilation vid renovering.

Men i övrigt lyser systematiska, förebyggande åtgärder med sin frånvaro. Det finns inte ens någon plan för dem. Detta trots att värdarna vi frågat tillsammans förvaltar åtminstone 120 000 lägenheter, alltså en klar majoritet av alla hyresrätter i Storgöteborg.

När det gäller nybyggda hyreshus förbinder sig flera västsvenska värdar till gränsvärden för solinstrålning och övertemperatur. Flera bygger in möjlighet att kyla tilluften, någon jobbar med skuggande träd, någon annan med solskyddsfönster i all nyproduktion.

Läs ocksåDärför är 30 grader farligt i Sverige och inte i Italien

Men inte heller här rustar alla bostadsbolag för framtiden. Var femte hyresvärd svarar Hem & Hyra att de inte ens har någon plan för hur nybyggda hus ska stå pall för ett varmare klimat.

I Sverige anses 26 grader påverka hälsan så pass mycket att SMHI utfärdar en vädervarning om värmen väntas bestå tre dagar i följd.

Annons

Gustav Strandberg, klimatforskare vid SMHI, tror inte att 2018 års högtryck från maj till augusti kommer att prägla framtidens somrar, även om klimatförändringarna blir stora. Men allt tyder på högre temperaturer, och beräkningar visar att värmeböljorna blir fler och längre vilket är allvarligt nog.

När förändringen blir kännbar är svårt att förutse, men inom 30 år kan värmeböljorna vara en till två veckor längre och i vissa fall ännu mer omfattande.

– Det vi säger om framtiden ska mana till eftertanke. Jag tycker inte man ska vänta, gör man inget i dag är det dags nu, säger Gustav Strandberg.

Gustav Strandberg är klimatforskare vid SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. ”Jag tycker inte man ska vänta”, säger han om behovet av att klimatsäkra våra hus.

Mattias Hjerpe forskar om klimatanpassning av städer vid Linköpings universitet. Han menar att bostadsbolagen har ett stort systematiskt arbete framför sig med att klimatanpassa sina hus. Det kommer att ta många år.

– Vi borde nog ha börjat redan för tio år sedan. För mig är det självklart att börja jobba med detta så fort som möjligt, säger han.

”Inte lätt att hantera i det befintliga beståndet”

Landets största bostadskoncern är kommunala Framtiden i Göteborg. Koncernen förvaltar drygt 73 000 lägenheter i stan genom sina fyra dotterbolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

Här får hyresgästerna hjälp med överhettningsproblem punktvis när de uppstår, till exempel med solfilm på extra utsatta takfönster. Vid vissa renoveringar byts självdragsventilation ut mot FTX-fläktar. Men någon systematisk plan för att klimatsäkra bolagens hyreshus finns inte.

– Det är inte lätt att hantera i det befintliga beståndet. Vi följer forskning och utveckling noga och försöker göra åtgärder. Sedan får man se om klimatprognoserna fortsätter åt det håll de pekar, säger Framtidens tekniska chef Dan Sandén.

Frågan om klimatanpassning är komplex. Luftkonditionering skulle till exempel driva upp energiförbrukningen, som i själva verket måste minska. Framtidenkoncernen har tidigare åtagit sig att halvera sin klimatpåverkan vid ombyggnad och nyproduktion på fem år, till 2025.

– Det är en väldigt, väldigt tuff utmaning. Det handlar bland annat om att ställa krav vid upphandling på successivt minskade utsläpp. Vi ska ta beslut om vad vi kan göra för att ställa om hela vår produktion till 2025. Där kan det bli motsägelsefullt med skillnader i koldioxidutsläpp, betong eller trästommar och förmåga att hantera kyla och värme, säger Dan Sandén.

Annons
Bild på en byggarbetsplats med en byggkran mot en blå himmel.
Byggsektorn står för en stor andel av klimatavtrycket. Den kommunala bostadskoncernen Framtiden i Göteborg ska krympa sin påverkan kraftigt på bara några år.

Nyligen antog Göteborg ett nytt miljö- och klimatprogram som ställer ännu skarpare krav på stadens hyresvärdar.

– Vi ska minska med 90 procent fram till 2030. Det är en ännu större utmaning att kombinera det med ett bra inomhusklimat och låga produktionskostnader. De befintliga husen är redan byggda och har redan gjort sina utsläpp, säger Dan Sandén.

Har ni börjat klimatanpassa i tid, och håller ni rimligt tempo?

– Vi lär oss parallellt att göra rätt saker. Man får komma ihåg att genomgripande saker är förknippat med väldigt stora kostnader. Det gäller att lägger kostnaderna på sådant som gagnar hyresgästerna på bästa sätt. Det är en väldig variation beroende på läge och annat. Vi har hittills inte tagit några generella, koncernövergripande beslut.

Klarar era hus framtida värmeböljor som varar i veckor?

– Kanske lyckas vi stoppa utvecklingen. Det är en svår fråga att kombinera de här olika målsättningarna som delvis är lite motsägelsefulla. Men i det långa perspektivet är det väldigt viktigt att minska våra utsläpp och ta bort grundproblemet, minska klimatpåverkan. Vi kan inte bara reparera här och nu, vi måste jobba i båda ändar.

– Vi är Sveriges största allmännytta. Det vi gör har väldigt stor betydelse i Göteborg, var fjärde göteborgare bor hos oss. Och är man stor är det ännu viktigare att man tar täten och tar ansvar.

Västra Götaland
Bostadsbolag
Klimatanpassar vanliga befintliga lägenheter?
Detta görs enligt bostadsbolagen
Alebyggen Nej
Balder Nej  Installerar kylbatteri på tilluft i nya hus. Använder frikyla vid bergvärme.
Bostadsbolaget Nej Beräknar övertemperatur av solljus vid nybygge.
Familjebostäder Nej  Projekt med skuggande träd. Beräknar övertemperatur av solljus vid nybygge.
Förbo Ja Avskärmar sol vid hus med stort ljusintag. Ersätter självdrag med FTX-ventilation vid renovering. Bygger enligt gränsvärden för solinstrålning och överhettningsrisk.
Gårdstensbostäder Nej Beräknar övertemperatur av solljus vid nybygge.
Kungälvsbostäder Nej
Mölndalsbostäder Nej  Sätter in fönster med hög solskyddsfaktor och förbereder så att ventilation kan forceras nattetid i nya hus.
Partillebo Nej
Poseidon Nej Viktigt att kalibrera befintlig ventilation rätt. Beräknar övertemperatur av solljus vid nybygge.
Stenungsundshem Nej  Monterar solfilm i taklägenheter som blir orimligt varma. Bygger nytt utifrån energi- och klimatstudier.
Tjörns Bostad Nej
Wallenstam Nej Bygger enligt gränsvärden för solinstrålning och överhettningsrisk. Frikyla från bergvärme i hus med lokaler.
Willhem Nej  Bygger enligt gränsvärden för solinstrålning och överhettningsrisk.
Öckerö Fastigheter Nej Bygger enligt gränsvärden för solinstrålning och överhettningsrisk.

Stena Fastigheter och Orustbostäder har inte svarat.

Halland

Bostadbolag
Klimatanpassar vanliga befintliga lägenheter?
Detta görs enligt bostadsbolagen
Eksta, Kungsbacka Nej Bygger passivhus där även solinstrålning mäts och begränsas.
Fabo, Falkenberg Nej
HFAB, Halmstad Ja Systematisk arbete med att bland annat byta ut ventilation, solavskärmningar och solskydd i fönster.
Hyltebostäder Nej
Laholmshem Ja Byter till bergvärmepumpar med möjlighet till frikyla. Tittar på solavskärmning vid nybyggnation. Vid renoveringar byts ventilation med självdrag och frånluft ut till FTX (från-tilluft).
Varbergs Bostad Delvis  Analyserar innetemperatur vid om- och tillbyggnad. Placerar nya hus utifrån solinstrålning och värmelast.

Fakta: Så varmt får det vara inne
  • Sommartid: Kortvarigt 28 grader, varaktigt 26 grader. Vintertid något lägre.
  • Värden ansvarar för att maxtemperaturen inte överskrids. Kommunens miljöförvaltning kan ställa krav på åtgärder.

LÄS MER: Så hög temperatur får du acceptera inomhus

Hyresgästerna och klimatkrisen
Läs också Ditt hem blir en bastu - så slår framtidens värmeböljor Så hög temperatur måste du acceptera inomhus – och då kan du få pengar tillbaka Mariam skulle hyra lägenhet – värden ångrade sig i sista stund: ”Jag känner mig blåst och dum som litade på en främlings ord”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.