Annons

Fastighetsägare tvingas betala skadestånd

Göteborg ​​Tre gånger höjdes hyran utan att fastighetsägaren först förhandlat om höjningen. Nu tvingas den privata fastighetsägaren i Göteborg betala skadestånd till Hyresgästföreningen för att ha brutit mot hyresförhandlingslagen.
–  I just det här fallet handlar det om ett misstag från fastighetsägarens sida. Men bara för att man begått ett oavsiktligt fel som beror på den mänskliga faktorn innebär det inte att man kan gå skadeslös ur det, säger jurist Conny Borup, som drivit skadeståndsärendet för Hyresgästföreningens räkning.
När hyresgästen flyttade in i den nybyggda lägenheten i centrala Göteborg sommaren 2005 bestämdes hyran till 5 116 kronor i månaden. Sedan dess har hyran höjts i tre omgångar.
I huset som ägs av KB Persikan 10, ett dotterbolag inom Diligentia-koncernen, finns sedan många år tillbaka en förhandlingsordning, ett avtal mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen som innebär att hyran inte får höjas utan att parterna förhandlat och kommit överens om en ny hyra.
Men i de årliga hyresförhandlingarna har den aktuella lägenheten inte funnits med i det underlag, alltså den förteckning över lägenheter, parterna förhandlat om. Trots det har hyresvärden tagit ut samma nya högre hyra som för de övriga lägenheterna i huset.
Enligt KB Persikan beror detta på ett rent förbiseende. Bolaget har felaktigt trott att samtliga lägenheter i husen, totalt 122 stycken, ingått i förhandlingsöverenskommelsen.
Sedan KB Persikan fick klart för sig att ett fel begåtts har bolaget betalat tillbaka de felaktigt uttagna hyreshöjningarna, drygt 5 000 kronor, till hyresgästen.
Men Hyresgästföreningen ansåg att bolaget också skulle tvingas att betala skadestånd eftersom man brutit mot vad som i lagen kallas den primära förhandlingsskyldigheten. En åsikt som även hyresnämnden i Göteborg, där tvisten nyligen avgjordes, delar.
–  Det får anses framgå av utredningen att lägenheten genom ett rent förbiseende från hyresvärdens sida inte kom att ingå i underlaget för förhandlingen, skriver nämnden i sitt beslut.
–  På grund av de stränga krav som rättspraxis uppställer på fastighetsägaren får dock ett sådant förbiseende anses innefatta en skadeståndsgrundande försummelse. Bolaget kan därför inte undgå skadeståndsskyldighet, fortsätter nämnden, som dock valde att banta Hyresgästföreningens skadeståndsanspråk från 10 000 till 1 000 kronor.
Vare sig KB Persikan eller Hyresgästföreningen har överklagat beslutet. Skadeståndet tillfaller Hyresgästföreningen.
 
 

Annons
Fakta: Fastighetsägare tvingas betala skadestånd

​Fotnot: Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare och ägs av Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Enligt Diligentias årsredovisning för 2008 äger bolaget 169 fastigheter i Sverige till ett värde av drygt 27 miljarder kronor.

Läs också Försäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar Kvinna i sexrummare vräks - har 90 000 kronor i hyresskuld Hyresgäster dras till domstol när värdar strandar hyresförhandlingar Tog 7 000 kronor i hyra för ett rum – nu krävs värden på 59 000 kronor Attackerade granne med kniv – blir av med lägenheten: "Då åker man ut" Stanken av kattkiss så stark att grannar nästan kräktes – 79-årig kvinna tvingas flytta

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.