HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Fler hyresskulder till Kronofogden

Stockholm De kommunala bostadsbolagen i Stockholm lämnar över allt fler obetalda hyror och andra räkningar till Kronofogden. Årets första sju månader ökade antalet med nästan 35 procent.

Den viktigaste förklaringen till den kraftiga ökningen är inte att hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen blivit väsentligt sämre på att betala sin hyra i tid, utan ändrade rutiner hos Familjebostäder.

– Tidigare skickade vi obetalda hyror vidare till Kronofogden 60 dagar efter sista betalningsdagen. Nu gör vi det redan efter 20 dagar, vilket är ett nytt sätt att arbeta på, säger Familjebostäders kommunikationsdirektör Erica Lawesson.

Läs ocksåSå slipper du betalningsanmärkningar

Enligt statistik från Kronofogden ökar även antalet ansökningar från allmännyttan i Stockholm om att få avhysa hyresgäster.
De flesta ansökningar om vräkningar tas dock tillbaka.

– 2014 genomförde Familjebostäder 23 avhysningar på grund av hyresskulder. 2015 var antalet 19 stycken och året efter 28 stycken, säger Erica Lawesson, och fortsätter.
– Vi arbetar mycket med vräkningsförebyggande arbete. Det innebär bland annat att våra handläggare kontaktar hyresgäster som är sena med betalningen för ett samtal, vilket har haft positiv effekt. Vi ser bland annat en tendens till en minskning när det gäller antalet sena betalare.

Vad säger folk när ni ringer?
– De flesta är positiva. Alla vet att man ska betala sin hyra.

Läs ocksåFå kommuner jobbar aktivt mot vräkning av barn

Har hyresgästerna blivit sämre på att betala hyran i tid?
– Nja, men det är åtminstone fler som behöver prata om sin hyresinbetalning. När människor själva ringer till oss för att diskutera varför de är sena med hyran, är det ofta inga konstiga skäl som de uppger. Det är arbetslöshet, sjukskrivning eller liknande.

Vad gör ni då?
– Under vissa omständigheter går det att dela upp hyresskulden i tre lika stora belopp som ska betalas under de kommande tre månadssluten. En sådan uppgörelse kan man göra max två gånger på ett år, säger Erica Lawesson.
– Vi uppmanar den som har problem med hyran att alltid ringa oss för att diskutera vad som har hänt.

 

Läs ocksåFärre barnfamiljer vräktes – men fler blir hemlösa
Fakta: Ansökningar hos Kronofogden

Ärenden hos Kronofogden från de kommunala bostadsbolagen i Stockholm (Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Micasa Fastigheter).

Ansökningar om betalningsföreläggande och/eller handräckning januari-juli:
2014: 744
2015: 756
2016: 695
2017: 937

Varav ansökningar om avhysning:
2014: 598
2015: 532
2016: 574
2017: 741

Totalbelopp ansökningar om betalningsföreläggande och/eller handräckning januari-juli:
2014: 8 557 702 kronor
2015: 7 789 829 kronor
2016: 6 987 657 kronor
2017: 11 654 894 kronor

Källa: Kronofogden

Läs också Nya ägardirektiv för Mitthem Kritik mot Mariehus sponsring av golfhål

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.