HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Flitigare bostadsdebatt men fortsatt orättvisa

Nyheter Hyresgästföreningen har sammanfattat hur väl man lyckats nå målen för 2013. Bostadsfrågan debatteras oftare men fortfarande är de ekonomiska villkoren orättvisa.

Fram till 2016 har Hyresgästföreningen en långsiktig strategi som kallas Agenda 2016. För 2013 hade föreningen beslutat att prioritera opinionsbildning, bli bättre på att upplysa om vilka goda resultat föreningen uppnår, öka antalet aktiva medlemmar och förtroendevalda samt öka tillgängligheten för medlemmarna. Nu har Hyresgästföreningen sammanfattat hur väl man lyckats att nå de målen.

I opinionsbildningen har det blivit rejäl fart och antalet träffar med politiker och bostadspolitiska aktiviteter har vida överträffat de mål som satts upp.

Läs ocksåHyreskraven väcker ont blod - men försvaras av värdarna

Däremot har Hyresgästföreningen inte lyckats att nå ändå fram i sitt påverkansarbete. Fortfarande skiljer sig de ekonomiska förutsättningarna mellan upplåtelseformerna åt till hyresrättens nackdel. Hyresgästföreningen har inte lyckats förmå regeringen att ändra spelreglerna.

Målet om att hyrorna ska vara maximalt en fjärdedel av hushållens disponibla inkomst har uppnåtts men däremot har hyrorna för andra året i rad stigit mer än konsumentprisindex (KPI). Som två faktorer nämns ökade kostnader för underhåll och att taxebundna kostnader som el och fjärrvärme ökat mer än KPI. Skyddet för hyresgäster vid ombyggnader är fortfarande för lågt, vilket leder till kraftiga hyreshöjningar, enligt Hyresgästföreningen.

Att mäta hur många inslag i medier som varit positiva har visat sig vara svårt att få fram. Enligt en rapport som bara granskade oktober-november så handlade bara 10 procent av medieinslagen om resultat av föreningens arbete.

Läs ocksåFrån 12 procent ner till två – 120 hyreskrav inne, så mycket vill din värd höjaHyresförhandlingar 2023, Hyreshöjning, Hyresgästföreningen

Att öka antalet aktiva medlemmar och förtroendevalda har varit lite kärvare än förväntat. Målet på 1 783 intresseanmälningar att bli aktiv medlem har inte uppnåtts utan siffran stannade vid 1276.

Tillgängligheten för medlemmarna har ökat under 2013. Det går snabbare att komma fram i telefon och andelen samtal som besvaras inom 30 sekunder har ökat. Målen är inte riktigt uppnådda med resultatet visar på en klar förbättring.

Läs också Rapport: Bostadsbolagen visar fortsatt god ekonomi: ”Ingen anledning att chockhöja hyror” Tidigare ordförande i lokal hyresgästförening sägs upp Ingen prövning i Högsta domstolen – Maria får bo kvar i hotellhus

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.