HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Förhandlingarna skapar stor oro

Kalmar Hyresgästerna blir förlorarna och bostadsbolagen blir vinnarna. Det var både hyresgäster och Hyresgästföreningen överens om på den nationella kampanjen mot friare hyressättning. 
Nej till marknadshyror.

Lena Florell-Johansson har bott i hyreslägenhet sedan 1979. Hon har känt sig trygg med boendeformen och med att Hyresgästföreningen har företrätt henne. Men de nu pågående förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO om friare hyressättning, gör Lena Florell-Johansson orolig.

– Vi hyresgäster förlorar någon som för vår talan medan bostadsbolagen ser chansen till egen vinning. Det kan aldrig bli bra.

Läs ocksåFyra i en tvåa inte trovärdigt enligt värden

För att lyfta frågan, gick alla hyresgästföreningar i landet samman i en gemensam kampanj den 1 september. Hyresgästföreningen Kalmar bjöd in till familjedag med konserter och bostadspolitisk debatt om friare hyressättning. Förtroendevalda och tjänstemän från föreningen fanns på plats för att möta besökare.

– De politiska partierna är vaga i sina åsikter kring friare hyressättning eller marknadshyror. Vi vill att dagen ska leda till att besökarna får en klarare bild av var de står i frågan, säger Alexander Kvidén, arrangör och gruppchef på Hyresgästföreningen i Kalmar.

I dagens system förhandlas hyrorna fram mellan hyresgästföreningen och värdarna. Friare hyressättning eller marknadshyror innebär att marknadens utveckling styr hyrorna. I praktiken betyder det att värdarna godtyckligt kan sätta hyrorna utan inblandning av en förhandlare. 

Läs ocksåStopp för planer att bussa medlemmar till Örebro

– Jag ser bara nackdelar med ett marknadssystem. Det skulle leda till högre hyror och mindre byggande. I förlängningen skulle folk tvingas flytta för att de inte har råd att betala hyrorna och staten skulle få ökade utgifter för bidrag, säger Christer Bergqvist, sekreterare i Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland. 

Byggandet skulle avta för att marknaden redan är mättad av nyproduktion med höga hyror. Och inga bostadsbolag vill idag bygga billiga hyresrätter med låga hyror, menar han.

På den politiska debatten i Kalmar medverkade samtliga partier utom Sverigedemokraterna. Samtliga partier var negativa till att släppa hyran helt fri till marknadskrafterna. Högerblocket förespråkade däremot en diskussion om och en eventuell uppluckring av nuvarande system. De röd-gröna var tydliga med att de vill behålla nuvarande system med förhandlade hyror.

Läs ocksåUtredning om trångboddhet kan ge oönskade konsekvenser

 

Läs också S-ombuden: Marknadshyror i nybyggt ingen bra idé Bostadstoppar sågar fri hyressättning i nybyggt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.