Annons

Forskare kräver bostad direkt åt hemlösa

Nyheter ​Den som inte har egen bostad har svårt att söka jobb och klara drogavvänjning, och får därför ingen bostad. Nu vill professor Hans Swärd i Lund vända på steken, och inleda rehabiliteringen med att ordna bostad.

​Swärd vill genomföra ett experiment: några kommuner ska under en period erbjuda sina bostadslösa en egen bostad, medan andra kommuner i en kontrollgrupp ska fortsätta som vanligt. Efter några år kan resultaten jämföras och värderas.

Annons
–Hemlösheten kostar ganska stora pengar för en rad myndigheter och vårdinstanser, direkt och indirekt. Jag tror att samma resurser skulle göra större nytta om den hemlöse på ett tidigt stadium erbjuds egen bostad, i kombination med stöd av olika slag. Först då kan den hemlöse ta itu med missbruk och dra nytta av andra stödinsatser.
Swärd är inspirerad av något som kallas ”Housing First”, som ännu inte prövats i Sverige. I USA finns ett exempel där de hemlösa fick en egen bostad och stöd i hemmet. Fem år senare hade närmare 80 procent kvar bostaden.
Swärd utgår från att den nuvarande ordningen, där den hemlöse måste meritera sig steg för steg, inte fungerar.
– I vår del av världen är bostaden en grundläggande förutsättning fört ett normalt liv, säger Swärd. En bostadsgaranti skulle kunna stoppa utslagningen av människor.
 
Terje Gunnarsson, ordförande i Hyresgästföreningens Stockholmsregion:
– Det viktiga är att regering och kommuner sätter igång bostadsbyggandet, vilket för övrigt borde passa bra in i arbetsmarknadspolitiken.
– Då kan hemlösa få bostäder, men också den växande gruppen ensamstående mammor som nu tvingas bo kvar hos sina mammor.
Jenny Lindroth ansvarar för den sociala verksamheten vid gatutidningen Situation Stockholm, och har omfattande kontakt med hemlösa tidningsförsäljare:
– En egen bostad är förutsättningen för att missbrukaren eller den som är fysiskt eller psykiskt sjuk ska kunna dra nytta av vården som samhället erbjuder. Det går inte att vårda den som bor på gatan. Det gäller att dra ett streck över vad som varit, och låta den hemlöse börja på nytt.
– Men det räcker inte med politikers goda vilja. Det krävs också att grannar visar förståelse och acceptans.
Ingvar Thun säljer Situation Stockholm, vanligen på Götgatan på Södermalm:
– Det här med bostadsgaranti låter vettigt. Men då måste det finnas bostäder att flytta in i.
– Och vem ska fördela dessa bostäder, rent praktiskt?

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Forskare: Störningar får flest att flytta vid renoveringar Forskaren om bilden av Gottsunda: "Viktigt med flera olika slags berättelser" Forskare vill ändra lagen om renoveringar: ”Hyresgästers inflytande är extremt begränsat” Forskaren: "Lågfrekventa ljud kan påverka sömn och hälsa" Hyresgäster och unga störs mer än andra – ny studie förvånar forskare

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.