Annons

Vattenverket i Valbo har landets högsta PFAS-värden

Nyheter Vattenverket i Valbo utanför Gävle har landets högsta halter av PFAS-ämnen, enligt Hem & Hyras kartläggning. Ett av ämnena ligger långt över vad som är riskfritt enligt Efsa, den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.
Foto: Getty
Nära 1,5 miljoner svenskar har dricksvatten med tydligt förhöjda PFAS-halter, visar Hem & Hyras kartläggning.

Hem & Hyra har kartlagt halterna av de hälsofarliga PFAS-ämnena i svenskt dricksvatten (se faktaruta nedan). Detta efter att Efsa föreslagit mycket kraftigt sänkta riktvärdena för de två vanligaste ämnena.

För ämnet PFOA vill Efsa preliminärt sänka gränsen för ”tolerabelt dagligt intag” från 1 500 till 1 nanogram per kilo kroppsvikt. Omräknat till halter i dricksvatten motsvarar det 15 nanogram för vuxna och 5 nanogram för småbarn per liter dricksvatten, enligt professor Lars Barregård.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Han har arbetat i Efsas expertgrupp för PFOS och PFOA, men påpekar att han här yttrar sig i egenskap av professor på Miljömedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, inte som representant för Efsa.

Halten av PFOA i Valbo utanför Gävle ligger på 52 nanogram per liter.

– 52 nanogram? Det är högt, det räcker för att en vuxen ska överskrida det tolerabla ­intaget bara genom att dricka vattnet, säger Lars Barregård.

Läs ocksåGiftet som 1,5 miljoner svenskar dricker

Annons

Vattenverket klarar ändå Livsmedelsverkets nuvarande åtgärdsgräns på totalt 90 nanogram PFAS per liter vatten och det kommer att dröja minst ett år innan den gränsen sänks.

Julia Tirén Ström, processingenjör på Gästrike Vatten AB, säger att de är medvetna om att det kommer att bli skärpta krav och att de arbetar på att sänka halterna av PFAS generellt. Under 2018 borrades en ny grundvattenbrunn i Valbo eftersom det behövs mer vatten.

Läs ocksåSänkning av gränsvärden för PFAS dröjer

– Det är högre halter i den, runt 50 nanogram PFOA per liter och och den totala PFAS-halten ligger nära åtgärdsgränsen, så det är ju något vi kommer att hantera. Brunnen är inte i bruk och kommer inte att driftsättas förrän vi har en beredning på plats som hanterar PFAS-halterna. Vi måste undersöka vilken teknik som passar.

Bland annat har man gjort studiebesök i Uppsala, där kolfilter använd för att rena vattnet från PFAS-ämnen. En teknik som är effektiv, men kräver att man regelbundet byter kolet.

Var föroreningarna av PFAS i Valbo kommer ifrån är inte klarlagt. Det kan vara räddningstjänstens brandövningsplats, men också industrier, enskilda bränder och vanliga konsumentvaror som impregnerade kläder, skidvalla och smink bidrar till föroreningarna.

Annons

– Vi har inte dragit några slutsatser kring vilken källan är, det finns många källor som skulle kunna bidra, säger Julia Tirén Ström

Gästrike vatten AB har också ansvar för vattenverken i Ockelbo, fem mil norr om Gävle. Även där visar provtagningar att i grundvattnet är förorenat av PFAS i två av ortens fyra vattenverk.

– Men allt vatten går på samma ledningsnät i centrala Ockelbo, så det blir ett blandvatten med lägre halter som går ut till kunderna, säger Julia Tirén Ström.

Fakta: PFAS och dricksvattnet
  • PFAS är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen, tillverkade av människan.
  • De används bland annat i brandskum, impregnering, smink och skidvalla.
  • På senare år har man upptäckt på flera håll att PFAS läckt ut i vatten och återfunnits i dricksvatten.
  • Senaste forskningen visar att människors hälsa kan påverkas på flera sätt av olika PFAS-ämnen.
  • Före jul föreslog Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, en mycket kraftig sänkning av ”tolerabelt dagligt intag” för ämnena PFOS och PFOA.
  • Livsmedelsverket inväntar nästa rapport från Efsa innan man ändrar den svenska åtgärdsgränsen, som i dag ligger på 90 nanogram per liter för elva olika PFAS-föreningar.
  • Ingen vet var den nya gränsen kommer att hamna, ingen har heller haft en samlad bild över vilka halter som finns i svenskt dricksvatten.
  • Hem & Hyra begärde därför de senaste analysrapporterna från 65 vattenverk som bedömts kunna vara påverkade av PFAS, enligt en inventering som Livsmedelsverket gjorde 2014.
  • De allra flesta hade ej mätbara eller mycket låga halter. Tio vattenverk hade halter över tio nanogram per liter. Se hela listan här.
Läs också Grannens larm: Drick inte vattnet! Vad finns i dricksvattnet? Felaktiga rör orsakade stor vattenskada – kan hända i andra hus i Sverige

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.