Annons

Guide: Så kan du göra vid störningar från grannen

Nyheter Drabbas du av störningar från grannen? Hög musik, skrik eller hotelser? Hem & Hyra har sammanställt några tips om vad du och hyresvärden kan göra åt situationen.
Varningsbrev från hyresvärdar.
Foto: Jakob Kindesjö
Störningar från grannen är ofta svårlösta problem och kan pågå i åratal, visar Hem & Hyras granskning.

Är det en störning eller något du måste tåla?

Ljud från grannen kan vara något som du måste acceptera i ett flerfamiljshus, men var gränsen går kan vara svårt att avgöra. I hyreslagen (Kap 12, §25) anges att en hyresgäst inte får orsaka sin omgivning ”störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö”.

Till exempel ljud från barn som leker och skriker kan vara sånt som du måste acceptera, medan hög musik sent på nätterna och förstörd nattsömn är mer tydligt över gränsen.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Ofta räcker det inte med ett tillfälle – utan ska ha skett upprepade gånger och inom ett kortare tidsspann. Om problemet ska klassas som en störning eller något som du får acceptera blir upp till hyresvärden och hyresnämnden.

 Vänta inte med anmälan

För att hyresvärden ska kunna göra något åt störningarna måste de först få in anmälningar. Hyresvärdar vi pratat med uppmanar hyresgäster att inte vänta med anmälan och inte lita på att någon annan i trapphuset ordnar det.

Ju tidigare problemet uppmärksammas desto större chans finns det till olika lösningar. Ibland kan ett samtal räcka för att slut på ett olämpligt beteende. Det är även viktigt att höra av sig fortlöpande om störningarna fortsätter.

Läs ocksåHyresgäst vräks efter vanvård: "Stanken var fruktansvärd"

En del bolag erbjuder störningsjour med väktare som kan åka ut och dokumentera samt prata med den störande hyresgästen. Om du istället larmar polisen behöver du även informera hyresvärden om vad som hänt. På grund av sekretess lämnas ofta ingen information från polisen till hyresvärden.

Annons

Om störningarna fortsätter och värden vill vräka

En hyresgäst som fortsätter att orsaka störningar kan bli av med lägenheten – men processen kan ta lång tid och måste uppfylla vissa formella krav.

  • Hyresvärden måste normalt skicka ett eller flera varningsbrev först, där hyresgästen informeras om att den orsakat störningar och med varning om att kontraktet kan sägas upp. Även socialtjänsten måste informeras om ärendet. Om personen inte ges någon varning brukar en uppsägning inte godkännas om den prövas i hyresnämnden.
  • Om störningarna fortsätter kan värden säga upp hyresgästen. Uppsägningen prövas i hyresnämnden. Där måste hyresvärden lägga fram tillräckliga bevis för att hyresgästen orsakat störningarna och att de fortsatt trots varningar. Kan värden visa att hyresgästen orsakat särskilt allvarliga störningar (med t.ex. inslag av hot och våld) så kan hyreskontraktet anses förverkat och personen kan tvingas flytta omedelbart. Handlar det om inte lika allvarliga störningar och där hyresgästen anses ha åsidosatt sina skyldigheter kan personen få uppskov med att flytta.
  • Även om störningsärenden ska hanteras med förtur i hyresnämnden och beslutet slutar med vräkning kan det ändå ta tid. Beslutet i hyresnämnden kan överklagas till hovrätten och om hyresgästen ändå inte flyttar kan hyresvärden behöva koppla in kronofogden för att få personen avhyst. En process på närmare ett år är inte ovanligt i svårare ärenden.

Vilka bevis behövs?

Det är tillgången eller snarare bristen på bevis som gör störningsärenden svåra. För det kan vara en utmaning att i efterhand bevisa att någon spelat hög musik. Ofta krävs både skriftlig och muntlig bevisning.

Ibland kan det finnas rapporter från väktare som lyckats dokumentera pågående störningar. Men många hyresvärdar vittnar om att de kommit dit för sent och att rapporterna ofta konstaterar att det varit lugnt på platsen.

Trovärdiga vittnesmål från drabbade är ofta en viktig del i bevisningen. Många värdar uppmanar hyresgäster att föra dagbok för att på så sätt kunna berätta exakt när och hur störningarna har skett. Det kan också finnas film- och ljudinspelningar som kan komma till användning.

Läs också"Mamma, jag vill inte bo granne med han" - så hanterar du barnens oro för grannenEn siluett av ett barn som sitter i dörren till ett badrum och en kvinna vid en röd tegelvägg.

Men även om hyresvärden lägger fram många bevis så blir det upp till hyresnämnden att bedöma vilken part som är trovärdig. Kan den störande hyresgästen ge en alternativ förklaring, att det finns en konflikt med en eller flera grannar i huset? Ja då är det inte säkert att bevisningen håller.

Annons

Måste jag ställa upp och vittna?

Många hyresvärdar och jurister uppger att det nästan alltid krävs att drabbade hyresgäster ställer upp och vittnar för att kunna vräka någon för störningar. Numera kan vittnen medverka per telefon och behöver inte vara med på plats i nämnden.

Det finns exempel där den störande hyresgästen dragit på sig andra problem som hyresskulder och orsakat skadegörelse eller vanvård. Då har hyresvärden drivit de problemen i stället och inte behövt kalla några vittnen för att bevisa några störningar.

Trovärdiga vittnesmål från drabbade är ofta en viktig del i bevisningen när ärendet prövas i hyresnämnden.

Om hyresvärden inte gör något?

Hyresvärden är skyldig enligt hyreslagen att se till att störningarna upphör. Men om hyresvärden inte vidtar några åtgärder, till exempel skickar varningsbrev till den störande hyresgästen, kan du gå vidare på andra sätt. Är du medlem i Hyresgästföreningen så kan de hjälpa dig att driva frågan och försöka få hyresvärden att agera. En annan väg är att vända sig till hyresnämnden och ansöka om ett åtgärdsföreläggande, som kan tvinga hyresvärden att vidta åtgärder.

Kan du få ersättning?

Om du som hyresgäst drabbats av störningar från grannen under en längre period kan det finnas möjlighet att få en viss kompensation från hyresvärden. Enligt Hyresgästföreningen finns det exempel där hyresgäster fått en nedsättning av hyran. Det finns även exempel där hyresvärdar låtit drabbade hyresgäster få flytta med kortare uppsägningstid.

Läs också Löser störningar med samtal: ”Vi tror inte man stör med flit” Svårt vräka en granne som stör: "Det värsta jag har upplevt"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.