Annons

Hälften missnöjda med källsorteringen

Sollefteå De flesta av Solatums hyresgäster är nöjda med sin hyresvärd, men bara hälften är nöjda med möjligheterna att källsortera. Det visar en enkätundersökning som bolaget genomfört.

I slutet av september blev Solatum, Sollefteås allmännyttiga bostadsbolag, färdiga med en enkätundersökning över nöjdheten hos sina hyresgäster inom en rad olika områden. Resultatet: 81,5 procent av de tillfrågade hyresgästerna var i stort nöjda med att ha Solatum som hyresvärd, hela 92 procent svarade att de trivs i sin lägenhet och 95 procent att de trivs i sitt bostadsområde.

– Vi har uppnåt det som vi satt som mål för i år när det gäller den generella nöjdheten, säger Timo Siikaluoma, Solatums vd, angående siffrorna.

Däremot var bara lite drygt hälften, 53 procent, av de tillfrågade hyresgästerna till freds med möjligheterna att källsortera i sitt bostadsområde. Många av Solatums bostadsområden saknar helt källsorteringsmöjligheter. Endast de största områdena inne i Sollefteå har kärl för sortering av soporna, de mindre områdena och de områden som ligger utanför huvudorten får i dag nöja sig med endast kärl för brännbart och i vissa fall containrar.

– Vi måste hitta måste bra åtgärder för att lösa detta. Vi har många hus som är relativt små där det kan bli så att vi måste samordna med andra hus för att få en vettig nivå på källsortering till rimlig kostnad, säger Timo Siikaluoma.

Miljoninvesteringar planeras till nästa år för att förbättra miljöarbetet och möjligheterna till källsortering, men exakt hur åtgärderna kommer att se ut är för tidigt att säga.

– Det finns förbättringsområden och utmaningar kvar. Men enkäten är väldigt användbar. Nu kan vi se på vilka områden vi i första hand ska förbättra oss, säger Timo Siikaluoma.

Enkäten skickades till ungefär en tredjedel av Solatums drygt 1200 hushåll. Av dessa svarade 61 procent.

Fakta: Siffror från Solatums undersökning

95 procent trivs i bostadsområdet.

92 procent trivs i lägenheten.

81 procent är nöjda med Solatum som hyresvärd.

70 procent tycker att de får valuta för hyrespengarna.

66 procent är nöjda med Solatums ansträngningar för att bidra till hållbar utveckling.

61 procent tycker att de har bra förutsättningar för att agera miljömedvetet.

52 procent är nöjda med möjligheterna att källsortera.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.