HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Bostadsbrist i nio av tio kommuner

Västmanland Ska du flytta till Västmanland och vill vara säker på att få en bostad är det Skinnskatteberg som gäller. I resten av länet är det bostadsbrist. Det handlar inte längre om att det byggs för lite. Problemet är att det inte byggs för alla.
I Skinnskatteberg kan alla fortfarande få en egen bostad. I resten av Västmanland är det inte lika lätt.

Länsstyrelsens bostadsmarknadslys för 2019 visar att situationen är ungefär likadan som 2017 och 2018.

I nio av tio kommuner fattas det bostäder. Inte bara i centralorterna, utan i kommunerna som helhet. Undantaget är Skinnskatteberg där det är balans mellan tillgång och efterfrågan.

Läs ocksåVarbergs Bostad bygger nytt – och vill sälja fastigheter

Ute i småorterna såg det ut att ske ett trendbrott förra året då fler kommuner än tidigare plötsligt redovisade balans eller överskott. Men det blev en snabb tillbakagång till 2017 års läge.

I år uppger bara Kungsör, Köping och Skinnskatteberg att de har balans eller överskott i de mindre kommundelarna.

Huvudproblemet är inte längre att det byggs för lite. Byggandet har ökat kraftigt i Västmanland under de senaste åren. 2018 färdigställdes 1 404 bostäder, vilket är det högsta antalet sedan 1991.

Läs ocksåSotenäsbostäder satsar för att möta stor företagsetablering

Siffran överträffade med råge målsättningen i det regionala utvecklingsprogrammet, som är 1 000 per år fram till 2020.

Överlägset hetaste marknaden finns i regionhuvudstaden Västerås där 80 procent av alla nya lägenheter och hus byggdes.

Men länsstyrelsen konstaterar i boanalysen att det stora problemet är att få fram bostäder till alla inklusive ungdomar, nyanlända och personer med svaga inkomster.

Läs ocksåFagersta startar kommunalt bostadsbolag

När det byggs nytt blir hyrorna eller priserna så höga att det inte är aktuellt att ställa sig i kö för de här grupperna.

Den stora utmaningen är därför inte, enligt länsstyrelsen, byggvolymen i sig utan att hitta lösningar för de som inte har råd att bo i nybyggen.

Något förslag på hur det ska gå till finns dock inte i bostadsmarknadsanalysen.

”Det är en fråga som kräver samverkan mellan marknadens samtliga aktörer”, konstaterar tjänstemännen bakom rapporten.

Hänvisar till marknadens aktörer gör också landshövdingen Minoo Akhtarzand i sitt förord.

Enligt kommunernas egna bedömningar kommer det att påbörjas byggen av 1 400 lägenheter i år och 1 500 nästa år.

Västerås fortsätter att dominera med drygt 2 000 nya bostäder under tvåårsperioden. Därefter kommer Sala och Hallstahammar med lite mer än 200.

Störst är behovet av fler hyreslägenheter med två-fyra rum och kök. Nio av tio kommuner uppger i sina svar till länsstyrelsen att det också behövs fler bostadsrätter med tre rum och kök.

Men hur det ska gå till att skapa fler prisvärda bostäder för personer med svag ekonomi är en fråga som inte heller kommunerna har någon lösning på.

Fakta: Läget på bostadsmarknaden
Kommun 2019 2018 2017 2016 2015
Arboga Underskott Underskott Underskott Underskott Balans
Kungsör Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott
Köping Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott
Västerås Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott
Skinnskatteberg Balans Balans Balans Underskott Balans
Surahammar Underskott Underskott Underskott Underskott Balans
Fagersta Underskott Underskott Underskott Underskott Balans
Sala Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott
Norberg Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott
Hallstahammar Underskott Underskott Underskott Underskott Underskott
Läs också Marias lägenhet kommer rivas i sommar Radhus med älvutsikt i Lilla Edet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.