Annons

Här fick olika grupper förtur till bostäder

Nyheter Under 2018 lämnade nästan 85 procent av landets kommuner bostadsförtur till hushåll som har extra svårt att få bostad via vanliga köer. Hem & Hyra listar vilka kommuner som gav de vanligaste förturerna.
Antalet kommuner som har förturssystem har ökat kraftigt sedan mitten på 00-talet.

Fler och fler kommuner har förturssystem för personer som av olika skäl har särskilt svårt att skaffa bostad själva. I fjol lät 246 kommuner ett eller flera hushåll gå före i kön, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Den vanligaste gruppen var nyanlända, som fick förtur i nästan hälften av kommunerna. En förklaring är bosättningslagen, som gör att kommunerna är skyldiga att ta emot ett visst antal nyanlända som har fått uppehållstillstånd och behöver flytta från Migrationsverkets asylanläggningar.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Men det är inte alltid de får förstahandskontrakt till vanliga lägenheter. Hälften av landets kommuner använder sig av tillfälliga kontrakt för nyanlända.

Den näst vanligaste förtursgruppen är personer som fått jobb i och vill flytta till kommunen. Liksom nyanlända och ungdomar har de ofta inte stått i bostadskö på den nya orten och kan därför ha svårt att hitta bostad på egen hand.

Annons

– Sådana förturer har vi haft länge, ända tillbaka till 30-talet. Då var det ofta personer med någon åtråvärd kompetens, till exempel läkare, som fick hjälp att flytta till kommunen. Nu har det breddats till fler grupper, säger Johan Kihlberg, utredare på Boverket.

Läs ocksåFlytt till fast jobb - ändå får inte Amanda näringslivsförturAmanda Nielsen Johansson, 27 år, och bostadssökande i Trollhättan.

I dag kan det lika gärna handla om förskollärare eller undersköterskor, som får så kallad näringslivsförtur.

En ny fråga i årets bostadsenkät var om kvinnor i behov av skyddat boende hade fått bostadsförtur under 2018. 51 kommuner svarade ja på den frågan.

Antalet kommuner som svarar att de har förturssystem har ökat kraftigt sedan mitten på 00-talet. Men hur många hushåll som har fått sådan hjälp, det frågar man inte efter i bostadsmarknadsenkäten.

Annons
Läs ocksåHälften av kommunerna ger förtur till bostäder – Sara kunde fly från terrorn

– Vi vet inte hur många personer eller hushåll det handlar om, bara antalet kommuner, påpekar Johan Kihlberg.

De vanligaste förturerna 2018 – och i vilka kommuner

Läs också Trots skolans larm – Marias familj fick avslag på vädjan om bostadsförtur Nya skattebetalare får ofta förtur i bostadskön – men sjuka Linnéa fick stå tillbaka Nygammalt investeringsstöd ska ge 7000 billiga bostäder per år

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.