HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Här finns flest lediga lägenheter

Nyheter I september stod 19 000 lägenheter outhyrda i Sverige. De allra flesta höll på att renoveras och endast 6 400 var lediga för uthyrning. Flest fanns i Stockholm, medan Sorsele hade högst andel.
Foto: Arild Vågen/Mikael Lindmark/montage
Stockholm har flest lediga lägenheter i kommunala bostadsbolag. I Sorsele är andelen störst, enligt SCB:s statistik.

Antalet outhyrda lägenheter nu är det lägsta på 25 år, enligt Statistiska centralbyrån SCB som regelbundet följer utvecklingen.

Totalt 19 000 lägenheter stod outhyrda i september 2017. Av dem höll cirka 10 000 på att renoveras. Ytterligare 600 stod tomma i väntan på rivning och 1 900 var outhyrda av andra orsaker.

Återstår bara 6 400 lägenheter som var lediga för omedelbar uthyrning i hela landet. Även det är det lägsta antalet sedan början på 1990-talet.

Det är framför allt i kommuner med mindre än 75 000 invånare som det finns lediga lägenheter och betydligt fler i det privata beståndet än i allmännyttan.

Tillsammans hade de kommunala bolagen drygt 2 000 lediga hyresrätter i september. Tabellen nedan visar var de var flest. Klicka på fliken för att se var andelen lediga lägenheter var störst. För muspekaren över staplarna för mer information.

Att det över huvud taget finns lediga lägenheter trots utbredd bostadsbrist kan ha flera orsaker. Thorbjörn Nilsen, expert på fastighetsekonomi på de kommunala bostadsbolagens organisation Sabo, ger olika exempel.

– En förklaring kan vara att vissa orter trots allt har ett överskott på bostäder, även om de inte är så många. På orter med bostadsbrist kan det ha mer administrativa orsaker, till exempel att dödsbon bara har en månads uppsägningstid. Då hinner man inte alltid få in nya hyresgäster på den tiden. Ibland kan det nog också handla om att lägenheten står tom en månad för att man ska kunna måla och få den i bra skick.

Det stämmer bra in på den kommun som hade störst andel av sina lägenheter tomma: Sorsele i Västerbottens inland. 14 lägenheter stod tomma i september. Det motsvarar sju procent av Sorselebos hela bestånd.

– Vi tar emot många nyanlända här, men tyvärr flyttar en del vidare så det är stor cirkulation och lägenheter kan stå tomma någon månad i väntan på nästa. Dessutom har vi nio seniorlägenheter i Blattnicksele som står tomma i väntan på försäljning. Så vi har inget ledigt för uthyrning nu, men det brukar gå att ordna bostad om man vill flytta hit, säger Jeanette Eklund, bostadsförmedlare på Sorselebo.

I hela landet var 0,6 procent av lägenheterna lediga för uthyrning. I de kommunala bostadsbolagen bara 0,3 procent.

Är det bra, Thorbjörn Nilsen på Sabo?

– Våra medlemsföretag ska ha balans mellan två olika mål. Ekonomiskt är det ju bra med så få vakanser som möjligt. Samtidigt blir det lättare att tillgodose blivande hyresgästers behov om man har lite att ta av.

Här är alla kommuner, från A-Ö, som hade lediga lägenheter i sitt kommunala bostadsbolag.

Källa: SCB. I undersökningen ingår samtliga kommunala bostadsföretag samt ett urval om ca 4 400 privatägda fastigheter. Siffrorna avser 1 september 2017.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.