Annons

Högre hyror i innerstaden

Nyheter Den partsammansatta Hyresmarknadskommittén kör över Hyresgästföreningen i Stockholm. Bostadsbolaget Svenska Bostäder får höja hyrorna mer i Stockholms innerstad.​

​Det var i mitten av januari som förhandlingarna mellan landets största bostadsbolag, Svenska Bostäder, och Hyresgästföreningen bröt samman.

Annons
Tvisten gällde fördelningen av den framförhandlade hyreshöjningen. Svenska Bostäder ville höja hyrorna mer i innerstaden än i övriga kommunen, något Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation motsatte sig.
För en hyresgäst med 6 000 kronor i hyra handlade det om en extra höjning med 30 kronor i månaden.
En viktig poäng i sammanhanget är att Svenska Bostäders hyror av tradition är vägledande för de privata fastighetsägarna.
 
En höjning av hyrorna för Svenska Bostäders innerstadslägenheter skulle därmed påverka även de tusentals hyresgäster som hyr av en privat hyresvärd.
Båda parter fann stöd i en överenskommelse som fattades i december 2008. I överenskommelsen står det bland annat:
”Inom en begränsad del av beståndet skall hyreshöjningen fördelas inom intervallet 0,0 – 3,25 procent. […] Överenskommelsen ska utgå från de principer för fördelning som tillämpats under senare år och syfta till att lösa brister i hyresstrukturen i Stockholm. I det fall en sådan överenskommelse inte träffas höjs hyran för alla bolagens lägenheter med 2,75 % den 1 februari 2009”.
Den är främst den sista meningen som varit föremål för diskussion. Hyresgästföreningens förhandlare tolkade det som att de kunde avstå från ytterligare hyreshöjningar i innerstaden, något Svenska Bostäder motsatte sig.
Tvisten hamnade i den partssammansatta Hyresmarknadskommittén som nu kommer med sitt utslag.
Kommittén, som består av ledamöter från Hyresgästföreningens Riksförbund samt allmännyttans organisation Sabo, går helt på bostadsbolagets linje.
Hyresmarknadskommittén skriver i sitt beslut att överenskommelsen visserligen lämnar utrymme för tolkning, men att den inte går att förstå på något annat sätt än att hyreshöjningen ska fördelas olika.
 
Den omdiskuterade meningen innebar att Svenska Bostäder fick höja hyrorna med 2,75 procent i hela beståndet om förhandlingarna inte avslutades i tid, enligt kommittén.
Barbro Engman är ordförande i Hyresgästföreningen riksförbund och ledamot i Hyresmarknadskommittén.
– Vi har tolkat avsikten i överenskommelsen och det var uppenbart att höjningen skulle fördelas olika inom beståndet. Det går inte att tolka den som att det går att välja bort differentieringen, säger Barbro Engman.
Beslutet innebär att 94 procent av Svenska Bostäder hyresgäster får en hyreshöjning på 2,75 procent. Fem procent av hyresgästerna, främst i innerstaden, får en hyreshöjning på 3,25 procent och de boende i ett antal nybyggda fastigheter får en hyreshöjning på blott en procent.
Hyreshöjningen träder i kraft 1 mars.

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Godsägarna krävde dubblerad hyra i nämnden: "Ville veta var taket går" Här höjer värdarna hyrorna utan att förhandla - Wladimir vägrar betala: "Jag blev arg" Så mycket höjs hyran i Stockholm 2024 – se hela listan Hyreshöjningskaos: Eva fick vänta 14 månader på svar Fick inte igenom enorma hyreshöjningen: "Måste spara pengar på något annat"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.