Annons

Maskerade namn gjorde att våldsam man fick bo kvar

Värmland En man som stört sina grannar i Värmland fick ett vräkningsbeslut upphävt efter att hovrätten ansåg att bevisningen var för dålig. I bevismaterialet från den kommunala hyresvärden fanns polisrapporter om bland annat dödshot, men då namnen maskerats går det inte att utläsa om mannen stört eller störts. Därför får han bo kvar.
Hyresgästen slutade betala sin hyra. Inte ens Hyresgästföreningen kunde försvara hans handlande. Nu får han flytta omgående.

Hyresgäster vände sig till sin hyresvärd och klagade på att deras nya granne, en man i 50-årsåldern, störde och förde liv så till den milda grad att hyresgästerna inte vågade ha sina barn ute på gården.

Mannen kan enligt grannarna skrika och vråla vid olika tider på dygnet. Och har enligt den kommunala hyresvärden i Värmland uttalat dödshot mot grannar.

– Det har varit uppenbara störningar, polisen tog honom med ett svärd där ute, säger en person som arbetar som förvaltare på det kommunala bostadsbolaget.

Hyresvärden har skickat rättelseanmaningar till mannen, men utan framgång. Hyresvärden uppger också att mannens beteende skrämmer fastighetsskötarna så att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter.

– Det är en farlig person som är i behov av vård, säger förvaltaren.

Som bevisning hade hyresvärden grannars anonyma vittnesmål, fotografier på föremål som ska ha slängts ut från mannens lägenhet och flera polisrapporter.

Mannen å sin sida menade att han inte alls stört. Han lider visserligen av psykisk sjukdom och har haft problem med medicinering. Men han har inte stört någon utan menar att allt han gör i lägenheten är att träna yoga och lyssna på skivor med inspelningar av Jan Lindblad.

Hyresnämnden beslutade att mannen inte fick bo kvar på grund av hoten och störningarna, men mannen överklagade beslutet till hovrätten.

Hovrätten gör en annan bedömning och river upp nämndens beslut. Rätten skriver att även om utredningen talar för att det faktiskt är så att 50-åringen stört, är det ändå inte bevisat att det är han.

Eftersom de vittnande grannarna är anonyma, har det lågt bevisvärde. Även fotografierna har lågt bevisvärde, eftersom allt man ser på bilderna är möbler och saker som är utslängda på gården. Men man vet inte vems sakerna är eller vem som slängt ut dem.

Även polisrapporterna ifrågasätts. Flera av rapporterna gäller ingripanden mot mannen på andra platser än hemmet. Men eftersom sådana ingripanden inte har med bostadsförhållandet att göra, ska dessa helt strykas som bevisning.

Kvar är då polisrapporterna som gäller mannens egna bostadsadress. Men även de har lågt bevisvärde anser hovrätten.

Anledningen är att alla namn maskerats vid polisens utlämning av handlingarna. Så även om polisen intygat att alla rapporterna rör just den 50-årige mannen, så kan det enligt hovrätten inte uteslutas att mannens namn finns med för att han är anmälare och inte gärningsman – då det inte längre går att utläsa vem som gör vad.

Hovrätten skriver i sin dom att hyresvärdens bevisning därför inte räcker till för att vräka mannen från sin bostad.

Förvaltaren vid den kommunala hyresvärden i Värmland säger att de blev mycket förvånade av hovrättens beslut.

– Vi tyckte att vi hade ett solklart fall med alla bevis, men utslaget blev som det blev och vi får rätta oss efter det, säger han.

Han beskriver ett moment 22 i de fall som gäller personer som upplevs som riktigt farliga av andra grannar.

– Ingen vågar ha sitt namn inför en person som anses väldigt labil och farlig, men det gör också att bevisen inte anses starka nog. Men vi kommer aldrig att få människor att våga stå men namn i ärenden som detta där personen upplevs som riktigt farlig.

Vad kommer ni göra nu?
– Ja, det är ett väldigt konstigt fall det här. Bara två dagar innan han vann i hovrätten sa han upp sitt kontrakt självmant. Kanske trodde han att han skulle förlora i hovrätten och om han säger upp den själv, får han inte några papper på att han blivit vräkt. Så nu avvaktar vi och ser om det går att lösa så här, säger förvaltaren.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.