HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hyran för Övikshems hyresgäster 2020 avgjord

Örnsköldsvik Årets hyreshöjning avgjordes, som flera år förut, i Hyresmarknadskommittén. Från 1 januari höjs hyran med 1,8 procent. Påslaget gäller även för parkeringar.
Foto: Åsa Eriksson/Pressbild: Övikshem
Lars Österlund, vd för Övikshem, hade gärna sett en högre hyreshöjning för 2020.

När kommunala bostadsbolag och Hyresgästföreningen kör fast i en hyresförhandling kan de vända sig till Hyresmarknadskommittén, som då hjälper till att medla mellan parterna för att nå hela vägen fram.

Det är inte helt ovanligt.

Läs ocksåÖvikshem går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Men vissa hyresförhandlingar tycks ha lättare att hamna i ett låst läge än andra. Exempelvis har Kirunabostäders årliga hyresjustering ofta beslutats med hjälp av HMK.

Liksom Övikshems.

Det senaste decenniets årsförhandlingar har ofta ”strandat” mellan Övikshem och Hyresgästföreningen. Sedan 2014 har parterna själva lyckats enas om höjningen tre gånger. HMK fick gå in och medla år 2016 och 2018. För 2014 och årets förhandling fattade HMK även beslutet om höjningens procentsats.

Läs ocksåFörhandling gav 130 miljoner kronor i lägre hyra i norr

Hur kommer det sig egentligen, Krister Häggling, förhandlare för Hyresgästföreningen?

– Övikshem driver kraven utifrån en tanke om höga kostnader för underhåll och renoveringar. I och med det ställs det höga ekonomiska krav på deras kunder, hyresgästerna. Vi som part tycker att bolaget har gjort ett bra resultat under många år och att trycket på hyresgästerna därför skulle kunna lättas med lägre hyreshöjningar än de som yrkats. Hyresgästföreningen har efterlyst en större koppling mellan resultaten och behoven, som vi tycker att HMK givit stöd för.

Övikshem ville till en början höja hyrorna med 3,3 procent, men siffran landade alltså till slut på 1,8 procent.

Läs ocksåHMK avgjorde hyrorna hos Nyköpingshem – seger för HGF

Men även parkeringsplatser, garage, förråd med särskilda avtal och lokaler höjs med samma procentsats.

Vilket betyder att hyresgäster med parkeringsavtal får en dubbel höjning.

De nya hyrorna gäller från 1 januari 2020, men den retroaktiva hyran för januari, februari och mars delas upp på hyresavierna för april och maj månad.

Krister Häggling tycker ändå att resultatet, även om vägen dit blev lite lång, blev acceptabelt.

– Hyresmarknadskommittén hjälpte oss att komma i mål och deras beslut känns balanserat och rättvist. Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation har gjort ett gediget arbete för hyresgästernas bästa, säger Krister Häggling.

Förhandlingsdelegationen som han pratar om är en särskilt utsedd grupp bland Hyresgästföreningens förtroendevalda medlemmar som får delta och påverka förhandlingen under resans gång.

Så vad tycker Övikshem om HMK:s beslut om årets hyreshöjning?

–  Hyresjusteringen grundar sig i den kostnadsutveckling bolaget har för drift, skötsel och ett ökat renoveringsbehov. Procentsatsen blev lägre än vårt yrkande och vi kommer att behöva anpassa vår verksamhet utifrån de förutsättningar vi får. Men även om vi inte kan genomföra allt vi har planerat känns det bra att vi äntligen kan fokusera på år 2020, säger Lars Österlund, vd för AB Övikshem.

Den extra inkomsten som hyreshöjningen ger ska enligt bostadsbolaget täcka kostnader för reparationer, underhåll, fastighetsskötsel, uppvärmning, löner, sociala avgifter, avskrivningar, räntor, övriga driftskostnader och taxebundna utgifter som vatten, el och sophämtning.

För att räkna ut din nya hyra multiplicerar du din nuvarande hyra med 1,018.
För ett hushåll som betalar 6 000 kr i hyra för sin lägenhet betyder uppgörelsen om 1,8 procent att månadshyran höjs med 108 kr.

Fakta: Hyresmarknadskommittéen

När inte kommunalt ägda bostadsbolag och Hyresgästföreningen kommer överens i en hyresförhandling kan de vända sig till HMK, Hyresmarknadskommittén. HMK medlar i och prövar tvister. Hyresmarknadskommittén består utav ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.

Läs också Betalade hyran för sent – nu måste Trosabon flytta Privatvärdar i Kungsbacka höjer hyrorna för 2 700 hushåll

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.