Annons

Hyresgästföreningen vill stärka boendes rättigheter: ”Absurt att människor tvingas flytta”

Nyheter Hindra att hyresgäster vräks efter renovering, ändrade regler för bostadskön och en mer rättvis fördelning av lägenheter. Det är tre frågor som lyfts i Hyresgästföreningens nya bostadspolitiska program. "De ekonomiska klyftorna mellan ägt och hyrt måste utjämnas", säger ordförande Marie Linder.
Foto: Hyresgästföreningen/Gry Ellebjerg
”Vi behöver ett bostadsbyggande där vi sätter normala människors ekonomi i fokus”, säger Marie Linder.

Byggande och förvaltning av landets bostäder ska inte bara styras av ekonomisk efterfrågan.

Hyresgästföreningen vill att staten tar ett större ansvar för bostadsfrågorna och uppvaktar därför nu bostadsminister Märta Stenevi (MP) med ett tiopunktsförslag.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Det behövs krafttag och kommuner, företag och hushåll behöver hjälp med utmaningar som bostadskris och trygghet, menar organisationen.

Förbundsordförande Marie Linder lyfter fram statliga bygglån som en viktig del.

– Det är en viktig åtgärd som leder till fler bostäder och en bostadsproduktion som fler efterfrågar.

Läs ocksåHyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta”Den svenska artisten Loreen efter Eurovisionvinsten i Liverpool 2023 samt Hyresgästföreningens logga.

Hur recenserar du dagens bostadspolitik?

Annons

– Staten är i stort sett obefintlig och svarar inte upp mot de problem som finns. Vi behöver en bostadspolitik för hela landet. Det måste byggas bostäder som människor har råd att flytta in i. De ekonomiska klyftorna mellan ägt och hyrt måste utjämnas.

En hållbar bostadspolitik innebär även att även de som står längst från bostadsmarknaden ska få tillgång till ett hem, skriver Hyresgästföreningen. Detta bland annat genom bostadsbidrag, kommunal bostadsförmedling och hyresgarantier.

Läs ocksåTom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från HyresgästföreningenTvå bilder i en. En vit man med skägg och keps som ser allvarligt in i kameran. I nederkant en bild av mögel på en vägg.
Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder tycker inte att politikerna gjort tillräckligt. Nu kräver man åtgärder.

Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill se?

– Att det byggs bostäder med rimliga hyror och ett nej till marknadshyror. Hyrorna ökar hela tiden, det är politikens stora utmaning.

Vi behöver ett bostadsbyggande där vi sätter normala människors ekonomi i fokus, resonerar Marie Linder.

– Människor behöver också mer inflytande när lägenheter renoveras. Det är absurt att människor tvingas flytta för att de inte har råd att bo kvar.

Annons

Kommer regeringen lyssna, har de inte nog med att kompromissa sig genom januariöverenskommelsen (ett avtal mellan S, C, MP och L)?

– Jag tolkar det som att bostadsminister Märta Stenevi har en ambition. Hon pratar om en både social och en hållbar bostadspolitik.

Hon fortsätter:

– Men jag önskar ett större gensvar från politiken. Att det här var en fråga som låg på statsministerns bord.

Fakta: Här är hela Hyresgästföreningens tiopunktsprogram
  1. Hyresförhandling och bruksvärde: Ja till det kollektiva förhandlingssystemet, nej till marknadshyror

Regeringen har tillsatt tre utredningar som på olika sätt syftar till att förändra maktbalansen mellan parterna till fastighetsägarnas fördel. Särskilt allvarlig är utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, där det kollektiva förhandlingssystemet föreslås ersättas med ett marknadshyressystem av kontinental modell.

 

  1. Allmännyttan: Ja till våra kommunalt ägda bostäder

Allmännyttan ska vara aktiv i bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta bra hyresbostäder till rimliga hyror för alla grupper i samhället. Det borde vara obligatoriskt för en kommun att enskilt eller tillsammans med andra kommuner äga och förvalta ett allmännyttigt bostadsbolag

 

  1. Bostadsfinansiering: Ja till förmånliga bygglån, bygg bort bostadsbristen

Hyresgästföreningen föreslår ett utökat investeringsstöd samt ett bygglån som kan finansiera nyproduktionen av hyresrätter. Detta så att produktionen av hyresrätter ökar när produktionen av andra bostäder minskar.

 

  1. Skatter och avdrag: Ja till rättvis beskattning mellan ägt och hyrt

Obalansen mellan upplåtelseformerna har resulterat i att bostadsrätt blivit mer intressant som investering än hyresrätt. Reformer krävs för att skapa balans mellan upplåtelseformerna, och bättre ekonomiska villkor vid både förvaltning och renovering av hyreslägenheter.

 

  1. Markförsörjning och planering: Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder.

Med en aktiv markpolitik och planering kan kommunen främja bostadsbyggandet och en hållbar stadsutveckling. Hyresgästföreningen föreslår en kommunal byggbonus 2.0, där staten ger stöd åt kommuner som planerar efter bostadsbehovet.

 

  1. Ekologisk hållbarhet och energi: Ja till statligt stöd till energieffektivisering och modernisering av bostadsbeståndet

För ett framtida hållbart boende måste utsläppen av växthusgaser som våra bostäder orsakar, minimeras, och samtidigt måste våra hus och samhällen anpassas till de nya förutsättningar som klimatförändringarna för med sig. Därför föreslås vi ett statligt stöd för hållbara renoveringar.

 

  1. Renovering: Ja till stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renoveringsarbeten

Dagens situation är ett resultat ett skevt skattesystem samt att hyresgästernas inflytande över vad som sker i den egna lägenheten har utarmats. För att trygga besittningsrätten behöver därför hyresgästernas ställning stärkas genom lagkrav på inflytande och samråd.

 

  1. Bostadsbidraget: Ja till höjda ersättningsnivåerna och ökad rättssäkerhet

Under en lång tid har bostadsbidraget urholkats, och en sjunkande andel av hushållen är kvalificerade att ta del av det. Bostadsbidraget bör reformeras i syfte att minska risken för återbetalningsskyldighet och bättre möta inkomstojämlikhetens konsekvenser på bostadsmarknaden.

 

  1. Bostadsförmedlingens regelverk: Ja till förmedling efter behov såväl som efter kötid

Lägenhetsfördelning genom primärt antal år i bostadskön är inte alltid är det mest rättvisa, eller ger det bästa utfallet utifrån det faktiska bostadsbehovet. Därför behöver bostadsförmedlingarna förmedla lägenheter efter på förhand fastställda kriterier, som att den bostadssökande saknar bostad idag, och inte enbart efter kötid.

 

  1. Statlig hyresgaranti: Ja till att öppna upp hyresmarknaden för alla

Den kommunala hyresgarantin är ett relativt oanvänt verktyg i kommunens verktygslåda, något som skulle förändras om åtgärden reformeras.

Källa: Hyresgästföreningen

Läs också Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning" Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Efter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i Malmö

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.