HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hyresnämnden tar värdens parti

Nyheter Hyresgäster som motsätter sig hyreshöjningar vid renovering är i praktiken chanslösa. Bara i en procent av fallen fick den boende rätt, visar Hyresgästföreningens undersökning.
Rökning hemma och på balkongen är en delikat fråga och värdar som inför förbud har inte alltid lagen på sin sida, berättar förbundsjuristen Susanna Skogsberg.

När hyresvärdar utför större renoveringar i ett bostadsområde måste de alltid först be om hyresgästernas godkännande. Om de boende säger nej kan värden dock ansöka om tillstånd hos hyresnämnden i stället – vilket de oftast får.

Förfarandet har lett till att många människor mot sin vilja behövt flytta, eftersom hyran efter renoveringen blivit för hög. Ett fenomen som gett upphov till begreppet renovräkning, som betyder att värden renoverar såpass mycket att enbart grupper med god ekonomi har råd att bo kvar.

Läs ocksåChockhöjd hyra stred mot lagen – nu får Håkan och Tinnas värd betala skadestånd

I dagsläget står cirka 350 000 lägenheter inför ett trängande renoveringsbehov – de allra flesta i så kallade miljonprogramsområden.

För att ge en bild av hyresgästens möjlighet att påverka värdarnas renoveringsplaner har Hyresgästföreningen undersökt de senaste årens aktuella beslut från Svea hovrätt samt hyresnämnderna i Malmö och Stockholm.

Resultatet är anmärkningsvärt. Av 286 beslut har fastighetsägaren fått helt eller delvis bifall i 99 procent av sina ansökningar. Inte en enda ansökan har avslagits med motiveringen att renoveringen skulle leda till för höga hyreshöjningar.

Läs ocksåHyresgästen Erik: "Rikshem ville ha 700 spänn för en 20 år gammal toasits"Erik Lindgren vid sitt tidigare lägenhetshus i Gottsunda i Uppsala. Erik bestred sin flytträkning som han tyckte var märklig och inte ville betala.

I de fåtal beslut där hyresnämnden eller hovrätten avslagit någon del av hyresvärdens ansökan har ärendet gällt förändringar i planlösningen, och inte någon regelrätt renovering.

– Rapporten visar med all tydlighet att man inte får en rättvis bedömning vid renovering. Det bekräftar vad vi tidigare påpekat, säger Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg.

Redan för 14 år sedan trädde en ny lagändring i kraft som skulle ge hyresgäster större inflytande och innebar att hyresnämnderna skulle lägga ett större fokus på att hyrorna inte höjdes för mycket i samband med renoveringsärenden. 

Läs ocksåHär är kraven du kan ställa på din värd inför renoveringen: ”Ingen rätt till evakueringslägenhet”Stamrenoveringar av kök och badrum brukar upplevas som särskilt påfrestande för hyresgäster.

Undersökningen talar för att lagändringen inte fått något större genomslag.

I själva verket kan fastighetsägare utföra vilka åtgärder de vill, resonerar Susanna Skogsberg. Åtgärder som i allt för många fall leder till att folk tvingas flytta, eftersom hyrorna blir för höga.

– Inte ens i Svea hovrätt tar man hänsyn till att renoveringar leder till stora hyreshöjningar. På pappret har hyresgästen stort inflytande men i praktiken ingen. Det här är ett hot mot besittningsrätten.

Hyresgästföreningens rapport har nu lämnats vidare till den statliga utredaren Agneta Börjesson (MP), som i fjol fick i uppdrag att undersöka hur hyresgästers inflytande kan stärkas.

En lyckad modell till att stärka inflytandet har varit att låta de boende diskutera med hyresvärden om hur mycket som behöver renoveras och enas om olika nivåer av ombyggnad, berättar Susanna Skogsberg.

– När vi har fått till stånd samråd har det oftast blivit väldigt bra. De som har större plånbok kan tacka ja till större renoveringar och de som tjänar mindre har råd att bo kvar.

Tyvärr är de flesta fastighetsägare inte intresserade av att ge hyresgästerna inflytande, konstaterar hon.

– Det krävs lagändringar, vilket vi påtalat ett flertal gånger.

Fakta: Andel avslag respektive bifall på renoveringsansökningar
Instans Bifall Delvis bifall Avslag
Svea hovrätt 96 procent 3 procent 1 procent
Hyresnämnd Stockholm 96 procent 3 procent 1 procent
Hyresnämnd Malmö 100 procent 0 procent 0 procent

Källa: Hyresgästföreningen

Läs också Värden rev ut Tinna och Håkans specialbyggda kök – chockhöjde hyran Charles renoverade badrummet ur egen ficka – nu vräks han och barnen av värden

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.