Annons

Rusning efter sista stödpengarna till hyresrätter: ”Pengarna kommer inte att räcka”

Nyheter När det blev klart att det statliga stödet till hyresrätter skulle försvinna vid det gångna årsskiftet blev det rusning efter de sista bidragspengarna. Landets länsstyrelser fick in mer än fyra gånger så många ansökningar det sista kvartalet 2021 jämfört med året innan. Många som sökt riskerar bli utan pengar vilket kan driva upp hyror och hota planerade byggen.
Pengar, byggbidrag,
Foto: Getty
Begränsad hyreshöjning. Två nya beslut i Svea hovrätt slår fast att nyproducerade lägenheter med så kallad presumtionshyra i de flesta fall får höjas med hälften så mycket som den generella hyresutvecklingen på orten. Beslutet kan ses som vägledande i liknande ärenden.

Fram till årsskiftet fanns det ett statligt stöd till byggande av nya hyresrätter och studentbostäder. Villkoret var att bland annat att hyran inte skulle överstiga mellan 1350 kronor och 1550 kronor per kvadratmeter och år (se faktaruta nedan).

När Moderaterna och Kristdemokraternas budget röstades fram, med stöd av Sverigedemokraterna, försvann byggstöden i all hast. Vid årsskiftet var det stopp, ansökningarna ska ha landat på länsstyrelsens bord senast den 31 december för att det ska finnas en chans att få stödet.

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

Rusning innan byggstödet försvann

Därför blev det rusning bland nybyggande hyresvärdar. Statistik från Boverket visar att ansökningarna i landets länsstyrelser mer än fyrdubblades det sista kvartalet av 2021 jämfört med 2020. I början av februari 2020 fanns det 162 ansökningar som kommit in det sista kvartalet 2020. I början av februari i år var det 737 ansökningar som kommit in till landets länsstyrelser, varav 693 gällde hyresrätter och 44 studentbostäder. Ansökningarna prioriteras numera helt i enligt kötid. Tidigare hade ansökningar från storstadsregionerna högre prioritet.

Det är sammanlagt 29 218 lägenheter som finns med i ansökningarna som fyllt i antalet bostäder. Men i mitten av februari var det bara sex av tio ansökningar där byggherren hade fyllt i antalet lägenheter man söker stöd för.

”Pengarna kommer inte att räcka”

Hur många nya hyresrätter och studentbostäder som riskerar att få högre hyra – eller inte byggas alls, är inte klarlagt. De drygt fyra miljarder som är avsatta för byggstödet under 2022 kommer inte räcka till alla som skickade in en ansökan innan årsskiftet. Det slår Per Lindkvist, enhetschef på Boverket fast.

.– Om alla som sökt stöd ska få det så måste mer pengar skjutas till. Det kan riksdagen göra i ändringsbudgeten i vår, säger Per Lindkvist.

Till länsstyrelsen i Västra Götaland kom det in 38 ansökningar om stöd till byggande av hyresrätter under sista kvartalet 2020. I fjol under samma period var det 129 ansökningar om stöd som länsstyrelsens nu ska ta hand om.

Annons

– Det har varit en explosionsartad ökning. Många byggherrar är stressade och oroliga om de ska få några pengar. Förr var det främst kommunala bolag som sökte stödet. Nu har pendeln svängt och det är minst lika många privata aktörer av varierande storlek, säger Klas Nilsson på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Läs ocksåHyresgäster slipper chockhöjd hyra – bankbolag får rätt till 40 miljoner i statligt bidragUtsnitt av tre översta våningarna på ett hus sett snett nedifrån. träfasad och balkonger åt vänster, gaveln i grått material åt höger. Blå himmel med ett litet moln i bakgrunden. Hyresgäster i tre hus i Rickomberga riskerade kraftiga hyreshöjningar på grund av en rättstvist runt om fastighetsägaren hade rätt till statligt investeringsstöd.

Hyresrätter i Göteborg kan bli dyrare eller stoppas

Tre av de ansökningar som skickades i sista stund kommer från Framtiden Byggutveckling, som är dotterbolag i Framtidenkoncernen, allmännyttan i Göteborg. Ett projekt med 90 hyresrätter i Lövgärdet, ett med 124 hyresrätter i Kyrkbyn och ett trygghetsboende med 60 hyresrätter i Gårdsten.

– Med stödet kan vi sänka hyran med omkring 1000 kronor i månaden för en normalstor tvåa, säger Martin Blixt, vd för Framtiden Byggutveckling.

Kviberg, nyproduktion, hyror, investeringsstöd
Byggt med stöd. I Kviberg vid Beväringsgatan i Göteborg bygger Poseidon 250 nya hyresrätter med hjälp av investeringsstöd. Husets höjd varierar mellan 5 och 16 våningar.

Vad som händer om stödet inte beviljas beror på fattade beslut. Vid Kyrkbyn finns beslut om att bygga oavsett beviljat stöd eller inte. För Lövgärdet och Gårdsten behöver nytt styrelsebeslut fattas.

– För oss är det viktigt att bygga med låg produktionskostnad för att göra det möjligt att fler kan få en hyresrätt.

De senaste åren har Framtiden Byggutveckling i Göteborg byggt omkring 700 hyresrätter med hjälp av investeringsstödet.

”Kommer minska bostadsbyggandet de närmaste åren”

Anders Nordstrand är vd för Sveriges allmännytta, som organiserar de kommunala bostadsbolagen. Även om byggstöd är beroende av politiska beslut, och alla medvetna om att det är val i höst, så är det många allmännyttiga bolag som tagits på sängen av den snabba avvecklingen.

Annons

– Det tar flera år att planera för att bygga nya bostäder. Nu rycks mattan undan. Det är lite oseriöst att ta bort stödet utan att ersätta med något annat. Framför allt är det bolag på mindre orter på svagare marknader som drabbas. I större städer kan man i många fall bygga ändå, säger Anders Nordstrand.

Kritisk. Anders Nordstrand, vd på Sveriges allmännytta, är kritisk till att investeringsstödet togs bort utan att ersättas med något annat stöd. Nu kan nya planerade hyresrätter hamna i malpåse, menar han.

Är hyran redan förhandlad enligt de ramar som investeringsstödet medgav, men så uteblir stödet, kan bolag med stark ekonomi välja att bygga ändå och ta den ekonomiska smällen som lägre hyresintäkter innebär. Men för många bolag är det inget alternativ, då kommer byggplanerna att stoppas i malpåse, enligt Anders Nordstrand.

– Bidragsstoppet kommer att minska bostadsbyggandet under de närmaste åren. De bolag som bygger trots lägre hyresintäkter kommer få minska på underhållet, energieffektiviseringar och andra investeringar. säger han.

Läs ocksåAnn-Charlotte vann hyresfajten – nu får alla i kvarteret lägre höjning: ”Var tvungen att göra något”Bengt och Ann-Charlotte Wassenius, Sture och Ann-Christin Sallander, Mars, Trollhättan, Eidar, kollage, KW

Så mycket ökade ansökningarna för att bygga hyresrätter i ditt län

Så mycket ökade ansökningarna för att bygga studentbostäder i ditt län

Fakta: Investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder

Stöd till byggande av hyresrätter är en fråga som delar de politiska blocken åt. När de rödgröna partierna tog över efter valet 2014 införde man investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder. Januariöverenskommelsen efter valet 2018 innebar att stödet kunde leva vidare – om än i lite ändrad form. Bland annat ställdes ett nytt krav för att få stödet att var åttonde lägenhet skulle erbjudas kommunen som sociala kontrakt eller unga människor under 31 år. Högsta tillåtna normhyra var mellan 1550 och 1350 kronor per kvadratmeter och år beroende på var i landet bostäderna byggdes. I och med att Socialdemokraterna tvingades regera på moderaternas och kristdemokraternas budget under 2022 har stödet avvecklats.

Läs också Tillbaka till klassrummet – Karina och Lars bor i en ombyggd skola: ”Står bara och förfaller annars” Bankbolag tvistar om 40 miljoner i investeringsstöd för hyreshus – kan drabba hyresgästerna Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.