Annons

Inga glada miner längre

Nyheter Parterna tyder den nya hyreslagen olika. Därför kärvar hyresförhandlingarna. Även utomstående experter är oense om vad lagen innebär.

Vi är långt inne på det nya året och hyrorna för hundratusentals lägenheter är inte klara. Framför allt är det förhandlingarna med de privata värdarna som går segt.
– Det är regeringens fel, som stiftat en luddig lag för att få med alla parter på tåget, hävdar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.
Framför allt syftar han på skrivningarna om att allmännyttan ska agera affärsmässigt. Det tolkas av Fastighetsägarna som att hyrorna bör höjas för centrala lägenheter där kötiderna är långa.

Hyresgästföreningen hänvisar till att de kommunala bolagen även ska kunna ta ett samhällsansvar, och att regeringen lämnat frågan om vilka faktorer som ska bestämma hyran till parterna på hyresmarknaden. 
– Att man tolkar lagen så fruktansvärt olika är ett underbetyg till lagstiftaren, säger Hans Lind.
Göran Cars, även han professor på KTH, men i samhällsplanering och miljö, tycker däremot att lagen, som började gälla 1 januari 2011, är tydlig: det affärsmässiga tänkandet ska stå i centrum och ett allmännyttigt bolag ska i stort sett agera som en privat fastighetsägare.
 – Det kommer att leda till allt större segregation. Regeringen har inte analyserat konsekvenserna av lagstiftningen tillräckligt, säger Göran Cars.  
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna tycker att lagen är tydlig – ändå tolkar de den väldigt olika. Skrivningen om att de kommunala bostadsbolagen ska agera affärsmässigt är en av punkterna där man inte är överens om vad den innebär. Att fastighetsägarna vill att hyresnämnderna avgör hyrorna för tusentals lägenheter där Hyresgästföreningen och värden inte är eniga, träter man också om.   

Annons
ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Erik Elmgren, förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen, anser att de årliga hyresförhandlingarna ska avgöras av den allmänna kostnadsutvecklingen för exempelvis fjärrvärme och el. Om Fastighetsägarna anser att hyrorna är fel ska man ta upp det inom det samarbete om hyressättning som finns mellan organisationerna, menar han.
– Att i stället driva den frågan till hyresnämnden är märkligt. Det stämmer varken med intentionerna i plattformen för lokalt trepartssamarbete som Fastighetsägarna varit med och tagit fram, eller den nya lagen.
Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, håller inte med. Hans tolkning av den nya lagen är att hyresgästernas värderingar ska få större betydelse. Läge och standard ska ges större genomslag när hyran sätts. Reinhold Lennebo föredrar förhandlingsöverenskommelser framför strandning, men menar att det är lagstiftarens intention att hyrorna ska avgöras i hyresnämnden när förhandlingarna inte går i lås. Han anser att beslut i Hyresmarknadskommittén, som är en instans där Hyresgästföreningen och Sabo kommer överens om en hyra när de ordinarie förhandlingarna brakat samman, är ett sätt att kringgå den nya lagstiftningen.
– Hyresgästföreningen och Sabo har ett gemensamt intresse av att allt ska vara som innan den nya lagen. Det var självklart inte tanken.

Annons
Läs också Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Allmännyttiga Skebo rekordhöjer hyrorna Gavlegårdarnas hyror klara efter medling Så blir din hyra i Blekinge län 2024 Så blir din hyra i Kronobergs län 2024

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.