HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Ingen bostadsköpare har sökt statlig hjälp

Nyheter ​Sedan 1 mars i år har erbjuder sig staten att gå i borgen för den som för första gången köper bostad. Ingen enda bostadsköpare har hittills nappat på erbjudandet.
Staten har avsatt 5 000 miljoner kronor för ändamålet. Inte en enda krona har hittills tagits i anspråk.
Avsikten med denna så kallade förvärvsgaranti är att underlätta för hushåll som har svårt att få vanliga bostadslån, trots att betalningsförmågan på lång sikt kan bedömas vara god. Orsaken till att banken inte vill låna ut kan vara att hushållet inte klarar kontantinsatsen, någon tidigare missad betalning eller kort tid med stadig inkomst.
När staten garanterar att räntan verkligen blir betald kanske banken vågar låna ut även till hushåll med blygsam kreditvärdighet.
 
Det är den långivande banken som tecknar förvärvsgarantin, vilket förutsätter att banken har avtal med Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Hittills är det bara Danske Bank och Nordea som tecknat sådana avtal.
– Vi för en dialog med olika organisationer om den här möjligheten säger Anna Dyberg-Ek vid BKN. Tanken är att förvärvsgarantin ska underlätta för hushåll som vill köpa bostad, exempelvis vid ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.
Erbjudandet riktar sig bara till förstagångsköpare som inte äger fast egendom eller bostadsrätt sedan tidigare.
Garantin fungerar så att BKN träder in om hushållet inte betalar sina räntor, upp till sammanlagda räntekostnader på 100 000 kronor under ett år. Garantin gäller däremot inte själva skulden. Priset för att försäkra räntor upp till 100 000 kronor är tusen kronor om året.
Även om BKN går in och betalar räntan har hushållet kvar ränteskulden som då ska betalas till BKN i stället.
 

Läs också Monika och Pekka kan andas ut – utredning ändrade inget Gotlandshems oväntade satsning – vill bygga 500 bostadsrätter Ovanliga beslutet – får tillbaka 30 000 kronor efter att ha hyrt bostadsrätt 400 hyresrätter i Hjällbo kan ombildas till bostadsrätter Hyresgäster kluvna till omtvistad ombildning i Göteborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.