HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Ingen överprövning av hemlig vd-lön

Nyheter Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ta upp Hem & Hyras överklagan av en en dom, där kommunala Armada fick rätt att hemlighålla sin vd:s lön.

Hem & Hyra kartlade under hösten löner och villkor för vd:arna i alla kommunala bostadsbolag i landet. Alla bolag utom tre lämnade ut uppgifterna.

Bostadsbolaget Armada i Österåker vägrade, med hänvisning dels till affärssekretess och dels till den nya hyreslagen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och privata bostadsbolag. Hem & Hyra överklagade beslutet, men kammarrätten i Stockholm gav Armada rätt att tillämpa sekretess, utan närmare motivering.

Läs ocksåHem & Hyra når fler

För att få en sådan dom prövad i högre instans behövs numera prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Hem & Hyra begärde detta, men har nu fått avslag. Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp överklagandet och kammarrättens dom står alltså fast.

Hem & Hyras chefredaktör Susanna Skarrie beklagar beslutet. Från kammarrättens dom kan man inte utläsa ifall den nya hyreslagen verkligen kan användas för att inskränka offentlighetsprincipen.

– Det var det vi ville få prövat. Vi ser att den nya hyreslagen används av fler och fler kommunala bolag som inte vill lämna ut uppgifter och det hade varit principiellt intressant att få fram en vägledande dom om det håller eller ej, säger hon.

Läs också25 000 kronor i lönelyft för ny vd

Högsta förvaltningsdomstolen tar bara upp mål där man bedömer att det är viktigt att få en prejudicerande dom eller det finns andra synnerliga skäl. Den motiverar inte varför det här ärendet inte ska prövas.

Jenny Nilsson på Danowsky och partners advokatbyrå, som har biträtt Hem & Hyra, beklagar också domstolens beslut.

– Det hade varit väldigt intressant att få det här prövat eftersom praxis på området spretar mycket och hyreslagen har tillkommit. 

Läs också”Oerhört tacksamma frågor att bevaka”

Kammarrättsdomar är inte vägledande för rättstillämpningen i andra fall. Efter kammarrätten i Stockholms dom där Armada fick hemlighålla vd-lönen prövade samma domstol ett likadant överklagande som gällde Enköpings Hyresbostäder. I det fallet fick Hem & Hyra rätt och uppgifterna lämnades ut.


Läs också Bostäder allt hetare att bevaka Hem & Hyra fortsätter att öka
Länkar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.