Annons

Ingen överprövning av hemlig vd-lön

Nyheter Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ta upp Hem & Hyras överklagan av en en dom, där kommunala Armada fick rätt att hemlighålla sin vd:s lön.

Hem & Hyra kartlade under hösten löner och villkor för vd:arna i alla kommunala bostadsbolag i landet. Alla bolag utom tre lämnade ut uppgifterna.

Bostadsbolaget Armada i Österåker vägrade, med hänvisning dels till affärssekretess och dels till den nya hyreslagen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och privata bostadsbolag. Hem & Hyra överklagade beslutet, men kammarrätten i Stockholm gav Armada rätt att tillämpa sekretess, utan närmare motivering.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

För att få en sådan dom prövad i högre instans behövs numera prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Hem & Hyra begärde detta, men har nu fått avslag. Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp överklagandet och kammarrättens dom står alltså fast.

Hem & Hyras chefredaktör Susanna Skarrie beklagar beslutet. Från kammarrättens dom kan man inte utläsa ifall den nya hyreslagen verkligen kan användas för att inskränka offentlighetsprincipen.

Annons

– Det var det vi ville få prövat. Vi ser att den nya hyreslagen används av fler och fler kommunala bolag som inte vill lämna ut uppgifter och det hade varit principiellt intressant att få fram en vägledande dom om det håller eller ej, säger hon.

Läs ocksåBankbolag tvistar om 40 miljoner i investeringsstöd för hyreshus – kan drabba hyresgästernaTvå hus i sex-sju våningar med avskalade gråbeige betongfasader mot gatan och träfasad med balkonger in mot gårdarna. Ytterligare ett hus i bakgrunden. Gränskande träd, bland annat en stor björk längst till höger i bild. Det är ännu oklart om investeringstödet för husen i Rickomberga kommer att betalas ut.

Högsta förvaltningsdomstolen tar bara upp mål där man bedömer att det är viktigt att få en prejudicerande dom eller det finns andra synnerliga skäl. Den motiverar inte varför det här ärendet inte ska prövas.

Jenny Nilsson på Danowsky och partners advokatbyrå, som har biträtt Hem & Hyra, beklagar också domstolens beslut.

– Det hade varit väldigt intressant att få det här prövat eftersom praxis på området spretar mycket och hyreslagen har tillkommit. 

Annons
Läs ocksåHem & Hyra-redaktörer prisas för modig bevakning av viktigt områdeAnnaKarin Löwendahl och Gustaf Görfelt tilldelas Johannapengen 2021

Kammarrättsdomar är inte vägledande för rättstillämpningen i andra fall. Efter kammarrätten i Stockholms dom där Armada fick hemlighålla vd-lönen prövade samma domstol ett likadant överklagande som gällde Enköpings Hyresbostäder. I det fallet fick Hem & Hyra rätt och uppgifterna lämnades ut.


Läs också Hem & Hyra – nu större än någonsin tidigare Hem & Hyras granskning vinner Guldspaden Inget prövningstillstånd för fall om svartkontrakt och bidrag
Länkar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.