Annons

Inget åtgärdsföreläggande på grund av störande granne

Ljungby Hyresgästerna i Ljungby, som ville att hyresnämnden skulle besluta om åtgärdsförläggande mot sin hyresvärd i syfte att få bort deras granne, förlorade i nämnden.

De tre hyresgästerna i Ljungby företräds av Hyresgästföreningen och tycker att deras hyresvärd inte gör tillräckligt för att komma till rätta med en störande granne. De vill att hyresnämnden ska besluta om åtgärdsföreläggande för att få hyresvärden att säga upp hyreskontraktet med grannen.

Men det blev bakslag i hyresnämnden som avslår deras ansökan.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

I sitt beslut berättar nämnden att möjligheten till åtgärdsföreläggande har sin naturliga användning främst vid fysiska brister i lägenheten eller i de utrymmen som hyresgästen enligt avtalet har rätt att använda tillsammans med övriga hyresgäster. Men att hyresvärden också kan föreläggas att avhjälpa andra brister som menligt inverkar på användningen av lägenheten. Och ett exempel kan vara störningar från andra hyresgäster.

”Bedömningen måste emellertid enligt hyresnämndens uppfattning fortfarande vara fokuserad på frågan om hyresvärden har agerat på ett sådant sätt som rimligen kan förväntas av en normalt aktsam hyresvärd. Det kan alltså inte vara så att hyresnämnden ska träda in och överta hyresvärdens roll”, skriver nämnden.

Nämnden förklarar även att ”möjligheten till åtgärdsföreläggande bör liksom vid underhållsbrister vara förbehållen de mer flagranta all av otillräckligt agerande från hyresvärden.”

Annons
Läs ocksåKalla element, inget varmvatten: Yvonne gav upp och flyttade – värden riskerar vite på 50 000 i månadenKvinna som står utanför ett hyreshus. En röd balkong syns i bakgrunden. Det är snö på marken.

Hyresnämnden gör bedömningen att så inte är fallet.

Dels har störningarna inte skett i så hög omfattning, dels har det skett under lång tid tidsperiod, ett år, och inga störningar har framförts sedan sommaren 2015.

”Sådana störningar som det sägs ha varit fråga om kan vara nog så obehagliga för de som blir utsatta för dem. Störningarna kan emellertid inte anses ha varit så allvarliga att övriga hyresgäster haft skäl att allvarligt frukta för sin säkerhet”, skriver nämnden i sitt beslut.

Läs ocksåHyresvärden vägrar fixa bristerna - tvingas betala 20 000 krSkador skåpsdörrar.

Nämnden konstaterar dock att hyresvärden haft en otillräcklig beredskap för att hantera störningsanmälningar på ett bra sätt: ”Bolaget synes också ha haft en felaktig uppfattning om sitt ansvar för hyresgästernas trygghet i sitt boende och sina skyldigheter att agera för detta.” Men hyresnämnden tillägger att nämnden uppfattat det som att hyresvärden har insikt om detta numera och även har ambitionen att förbättra sina rutiner.

Annons

Hyresgästerna kommer inte att överklaga beslutet, enligt Hyresgästföreningen.

Läs mer: Grannfejd till hyresnämnden

Läs också Råttor, fukt och dålig ventilation – hyresgästerna fick nog och anlitade privata jurister Kommunen griper in: "Lägenhetsdörrarna var fulla av kackerlackor och sekret" Torbjörns hem en mögelhärd i två år – värden vägrade åtgärda läckan

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.