Annons

Inspektörerna som inte inväntar klagomål – ”Vi vill hitta bostäderna som går under radarn”

Skövde Inte bara de som hörs mest ska få hjälp med sin dåliga inomhusmiljö. Det ser miljöinspektörerna i Östra Skaraborg till. "Vi går inte bara på boendes klagomål utan tar även egna initiativ till bostadstillsyn", säger Anna Toftedahl. Och nu följer resten av Sverige efter.
Anna Toftedal, enhetschef, och Åsa Lindblad, miljöinspektör, på Miljösamverkan i Östra Skaraborg.
Foto: Karin Gistedt
Anna Toftedal, enhetschef, och Åsa Lindblad, miljöinspektör, på Miljösamverkan i Östra Skaraborg.

Metoden är inte ny. Hem & Hyra har tidigare berättat om Malmö stads uppsökande bostadstillsyn. Där har det nya arbetssättet lett till att tillsynen blivit tio gånger så effektiv, jämfört med då man enbart utgick från klagomålen som kom in.

– Jo, vi är inspirerade av hur de jobbar i Malmö och har varit där på studiebesök, säger avdelningschefen Anna Toftedahl.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Vi träffas på Miljösamverkans Östra Skaraborgs kontor vid Hertig Johans torg i Skövde. Härifrån utgår miljöinspektörerna som jobbar med livsmedelskontroll, hälsoskydd och miljöskydd i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. I arbetet ingår även tillsyn av bostäder och det är där det nya arbetssättet används.

– Sedan tidigare agerar vi på klagomål från personer med problem i sina bostäder. Det gör vi fortfarande. Men hösten 2017 beslutade miljönämnden att vi även ska ta egna initiativ för att hitta de hyreshus som har brister i inomhusmiljön, säger Anna Toftedahl.

Anna Toftedahl är enhetschef på Miljösamverkan i Östra Skaraborg.
Anna Toftedahl är avdelningschef på Miljösamverkan i Östra Skaraborg.

Hur hittar ni husen som ni vill inspektera?

–  Ja, det är ju det svåra. Målet är att hitta bostäderna som annars går under radarn. Hyreshus med brister där fastighetsägarens egenkontroll inte fungerar. Vi kan få in tips från allmänheten. Men vi har även kontakt med socialförvaltningen och byggnadsnämnderna som ofta har kunskap om vilka hyresvärdar som missköter sig, säger Åsa Lindblad, miljöinspektör.

Vanligt med brister i utsatta stadsdelar

Problemen kan handla om fukt, mögel, dålig ventilation, låg inomhustemperatur, buller eller skadedjur. Det är inte ovanligt att hyreshusen finns i de gamla miljonprogramsområdena. Socialt utsatta stadsdelar där trångboddheten kan vara stor. Men det kan även finnas hos värdar med få lägenheter på mindre orter.

Fukt- och mögel tillhör de vanligaste bristerna som miljöinspektörerna hittar. (Arkivbild)

Vid en inspektion samlar Miljösamverkan sina resurser så att flera miljöinspektörer fokuserar på just den inspektionen en tid framöver.

–  Det är det som är det fina med vår samverkan. Att resurser från fem kommuners miljöenheter jobbar tillsammans och kan fokusera på ett område i taget. Det är en rejäl styrka, säger Anna Toftedahl.

Miljösamverkan Östra Skaraborg är en samverkan mellan miljöenheterna i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Anna Toftedahl är enhetschef och Åsa Lindblad är miljöinspektör.
Miljösamverkan Östra Skaraborg är en samverkan mellan miljöenheterna i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Anna Toftedahl är avdelningschef och Åsa Lindblad är miljöinspektör.

Hur går en inspektion till?

Annons

– Först informerar vi hyresvärden och de boende om att vi ska komma. Sedan, när vi är på plats, gör vi slumpvisa besök hos hyresgästerna. Vi knackar på och frågar om vi får komma in för att mäta temperaturen, ventilationen, eventuell fukt med mera. Och så ställer vi frågor. Om hur de boende upplever sin inomhusmiljö. Hur det fungerar när de anmäler brister och vad de får för respons från värden, säger Åsa Lindblad och visar hur utrustning som termometer och ventilationsdon fungerar.

Läs ocksåDe bor med ruttnande fönster – vite på tiotusentals kronor tvingar värden att fixaDe spröjsade fönstren var fuktiga av kondens när hyresnämndens ledamöter åkte ut för att själva bedöma hur skadade de var.
Miljöinspektören Åsa Lindblad visar hur mätinstrumenten fungerar.
Miljöinspektören Åsa Lindblad visar hur mätinstrumenten fungerar.

Varför förvarnar ni fastighetsägaren om ert besök?

– För att vi måste. Och dessutom vill vi ju i första hand att värden själv ska åtgärda eventuella brister. I bästa fall kan det räcka med att vi meddelar att vi ska komma för att de ska ta tag i problemen. Då är ju målet nått och de boende får den inomhusmiljö de har rätt till, säger Åsa Lindblad.

I dagsläget gör Miljösamverkan i Östra Skaraborg två egeninitierade bostadstillsyner per år. En siffra som Anna Toftedahl och Åsa Lindblad säger skulle kunna vara högre om resurserna var större. För behovet finns.

Läs ocksåTom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från HyresgästföreningenTvå bilder i en. En vit man med skägg och keps som ser allvarligt in i kameran. I nederkant en bild av mögel på en vägg.

– Det finns en hel del oseriösa värdar där ute. Och tyvärr är inte det inte alla hyresgäster som känner till sina rättigheter eller vart de ska vända sig när deras bostad inte håller måttet. Inte sällan handlar det om personer som är nya i landet som inte vet att det finns något som heter miljöenhet eller Hyresgästförening, säger Anna Toftedahl.

Vad har er egeninitierade tillsyn gett hittills? 

– I den första vändan av egeninitierad tillsyn kontrollerade vi tre olika hyreshus. Det var ett hus med åtta lägenheter i kvarteret Fabrikören 13 i Falköping. Ett hus med 18 lägenheter i Södra Ryd här i Skövde samt ytterligare ett hus. Vi undersökte ventilationen, om det fanns fukt och mögel, mätte temperaturen inomhus och på kranvattnet och om det fanns tecken på skadedjur, säger Anna Toftedahl som kunde konstatera att bristerna man fann var många:

– I det sistnämnda var det så fuktigt att det rann vatten längs med innerväggarna. Ventilationen var dålig och vi hittade mikrobiell tillväxt i flera badrum. Varmvattnet nådde inte upp till 50 grader och inomhustemperaturen var också för låg.

Vad hände sen? 

Annons

– Först informerade vi fastighetsägarna om bristerna och krävde åtgärder. Men just det huset var det så illa med att uthyrningen av lägenheterna upphörde helt och hållet. På Fabrikören i Falköping bytte fastighetsägaren ut hela ventilationssystemet och en förvaltare tillsattes. Även i Södra Ryd behövde ventilationssystemet bytas. När det var gjort blev inomhusmiljön för de boende godtagbar, säger Anna Toftedahl.

Vad gör ni om en hyresvärd vägrar åtgärda en brist?

– Då kan vi förelägga med vite, ett slags böter. Om vi sedan bedömer att föreläggandet inte följs kan domstolen döma ut vitet. Hjälper inte det kan det bli så kallad tvångsförvaltning. Alltså att någon annan får ta över förvaltningen av fastigheten, säger Anna Toftedahl.

Vem betalar för era egeninitierade bostadstillsyner? 

– Det får de kontrollerade fastighetsägarna göra, genom timavgifter som vi tar ut, säger Anna Toftedahl.

Uppsökande tillsyn – Strategi för hela landet

Det är inte bara i Malmö och Östra Skaraborg som man jobbar med förebyggande bostadstillsyn. Faktum är att alla kommuner i landet ska komplettera sin klagomålsstyrda bostadstillsyn med en mer uppsökande tillsyn. Allt enligt den nya nationella strategin för miljöbalkstillsyn som Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter tagit fram. En strategi där just inomhusmiljön i bostäder är ett av de prioriterade fokusområdena.

Bakgrunden är att var femte person i Sverige uppger att deras inomhusmiljö påverkar deras hälsotillstånd negativt. Problemen finns oftare hos de som bor i hyresrätt än de som bor i småhus. De socioekonomiska skillnaderna i hur vi bor medför alltså en ojämlikhet när det gäller inomhusmiljö och hälsa. Och problemen har inte minskat med åren.

–  Enligt strategin ska alla kommuner, under åren 2022 till 2024, kartlägga och välja ut fastigheter med bostäder där man ska göra tillsyn. Hyreshus där man bedömer att risken för olägenhet för människors hälsa är stor. Så man kan säga att arbetssättet som inleddes i Malmö och sedan kom hit till oss i Skaraborg nu används av alla kommuner i landet, säger Anna Toftedahl.

Fakta: Detta har du som hyresgäst rätt till
  • Fastighetsägarens skyldigheter är reglerade i miljöbalken. Fastighetsägaren ska förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa, enligt lagen.
  • Om inte din hyresvärd lever upp till sina skyldigheter kan du vända dig till miljöförvaltningen i din kommun.
  • Är du medlem i Hyresgästföreningen kan du också vända dig dit för rådgivning och hjälp.
Fakta: Tre tips för en bättre inomhusmiljö
  • Inomhusluft innehåller partiklar, biologiskt avfall och vattenånga. Vädra gärna korta stunder flera gånger per dag för att få in lite frisk luft.
  • Minimera fukt. Undvik att torka våta kläder i lägenheten eller öppna ett fönster i närheten när du har kläder på tork.
  • Håll alltid spaltventilerna, de smala ventilerna ovanför fönstren, öppna.
Läs också Malen invaderar Julias hem – värden väntar på att den ska försvinna av sig själv Elena klagade på mögel i fem år – nu vill Rikshem höja hyran för att fixa hennes badrum Här tar hyresgästerna strid mot kalla hem och dålig skötsel: ”Någon kommer ramla och skada sig snart”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.