Annons

JO-kritik mot Hyresnämnden – stora brister i handläggningen

Stockholm Hyresgäster som får leva i flera år med stora brister i lägenheten och folk som inte kan byta sin lägenhet. Det är några av konsekvenserna av att Hyresnämnden i Stockholm har långa handläggningstider. Något som nu kritiseras av JO.
Foto: Kenneth Samuelsson
Zeljko Kranjec, enhetschef på Juridiska, Hyresgästföreningen region Stockholm, menar att de långa handläggningstiderna på Hyresnämnden drabbar hyresgästerna hårt.

Justitieombudsmannen genomförde den 12-14 februari 2019 en inspektion av Hyres- och arrendenämnden i Stockholm och nu har resultatet utmynnat i ett 25 sidor långt protokoll med svidande kritik mot hur nämnden sköter sitt arbete.

Det radas upp ärende efter ärende där handläggningstiden är flera år, ärenden som borde avvisats av nämnden eftersom de innehåller fel eller ärenden som bara blivit liggande utan åtgärd och till synes utan kontroll i flera år. ”Under inspektionen iakttogs ett flertal ärenden där handläggningen hade varit passiv under lång tid”, skriver JO och exemplifierar med flera konkreta fall.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Däremot skriver JO att handläggningstiden för ärenden som ska handläggas med särskild förtur eller skyndsamhet har en godtagbar handläggningstid. Detta trots problem med ökande ärendemängd, personalomsättning och den nyligen genomförda flytten av Hyres- och arrendenämnden.

http://www.jo.se/Global/Inspektionsprotokoll/Inspektionsprotokoll%20237-2019.pdf?epslanguage=sv

JO konstaterar dock att ”Handläggningstiden i många ärenden är dock oacceptabelt långa och stämmer inte överens med nämndlagens krav på skyndsamhet”.

Läs ocksåKalla element, inget varmvatten: Yvonne gav upp och flyttade – värden riskerar vite på 50 000 i månadenKvinna som står utanför ett hyreshus. En röd balkong syns i bakgrunden. Det är snö på marken.

Sammanfattningsvis konstateras att antalet ärenden har ökat och att handläggningstiden nästan har fördubblats sedan 2016.

2016 tog ett ärende i snitt 6,9 månader att handlägga medan samma ärende tog 12,6 månader 2018. JO konstaterar att ”Handläggningstiden i många ärenden är dock oacceptabelt långa och stämmer inte överens med nämndlagens krav på skyndsamhet”.

Annons

JO anser att en rad förändringar behöver genomföras för att korta handläggningstiden och förbättra rättsäkerheten, inte minst tydligare rutiner och flera effektiviseringar.

Läs ocksåGräset växer hej vilt – därför behöver hyresvärden inte klippa detEn vildvuxen gräsmatta

En som har fått erfara att handläggningstiderna hos Hyresnämnden är långa är Zeljko Kranjec, enhetschef på juridiska på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Han berättar att det kan ta mellan ett halvår och ett år innan nämnden tar upp ärenden som till exempel rör åtgärdsföreläggande när det är brister i en lägenhet som inte hyresvärden rättar till. När det väl tas upp i hyresnämnden kan det överklagas och ta ytterligare ett år.

– Konsekvensen blir att hyresgästen i värsta fall får leva med stora brister i flera år. Allvarliga brister borde tas upp inom en vecka, säger han.

Andra ärenden som tar lång tid i nämnden är när hyresgäster vill byta lägenhet eller ansöker om att få hyra ut i andra hand. Långa handläggningstider kan leda till att det inte blir något byte eftersom bytespartnern tröttnar och hoppar av. För den som vill hyra ut i andra hand på grund av studier eller jobb på annan ort, kan följderna bli allvarliga.

– Det kan leda till att hyresgästen inte kan tacka ja till jobb eller studier eller att hyresgästen förlorar pengar eftersom de har dubbla boendekostnader och inte vågar hyra ut utan tillstånd, säger han.

En annan typ av ärende som kan få stora ekonomiska konsekvenser är när prövningar som rör hyreshöjning vid till exempel upprustning tar tid.

Annons

– Det kan leda till stora retroaktiva hyreshöjningar om hyresgästen förlorar och det har pågått i över ett år, säger han.

Han tycker att kritiken från JO är allvarlig.

– Hoppas det leder till att det tillförs resurser och att handläggningstiderna kortas, säger han.

 

Hem & Hyra har försökt nå Kristian Eriksson, tf myndighetschef och hyresråd för en , dock utan resultat.

Läs också Hyrde ut svart utan nyckel – par fick ta balkongvägen Värd får backa om höga hyreshöjningar – domstol beslutar om lägre Bodde i både hus och hyrd lägenhet – men nu sätter hovrätten stopp

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.