Annons

Därför kan det byggas rum utan fönster redan nästa år: ”Sämre än poliscell”

Nyheter Rum utan fönster är inget rum, menar Lundaforskaren. Men enligt flera bedömare kan det bli verklighet när byggreglerna förändras: ”Sämre än en poliscell.”
Foto: Petra Martinsson/ Pixabay
Kiran Maini Gerhardsson forskar om ljus och hälsa på medicinska fakulteten på Lunds universitet.

När byggreglerna förenklas blir det inte nödvändigt med direkt dagsljus i alla rum, enligt ett förslag av Boverket. I stället kan ljuset reflekteras från ett annat rum eller överföras med till exempel fiberoptik.

Går förslaget igenom befarar många att det framöver kan byggas bostäder med rum utan fönster.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Nu är förslaget ute på remiss. I höst hoppas Boverket kunna fatta beslut om att nya regler träder i kraft i januari 2025.

Forskaren Kiran Maini Gerhardsson menar att fönsterlösa rum är ett realistiskt scenario – något som idag inte är tillåtet. Enligt henne betyder det att kraven för en bostad blir sämre än för en poliscell – där personer ska vara i bara några dagar.

– Ett rum utan fönster är inget rum. Inte ens celler i polishus ska vara utan fönster. Det är så självklart att det ska finnas. Så då kan man ju fråga sig varför inte Boverket ska ha de kraven när polismyndigheten har det, säger Kiran Maini Gerhardsson, som forskar om ljus och hälsa på medicinska fakulteten på Lunds universitet.

Läs ocksåViveca, 78, bor hos värden som höjer hyran mest i landet: "Måste bli ett stopp någon gång"

65 procent av tiden är vi hemma

Enligt henne går det inte att överskatta hur ljuset i boendet påverkar hur vi mår. Och i snitt tillbringar vi 65 procent av vår tid hemma. Ljuset är viktigt för dygnsrytm, känslor och välmående.

Lika viktigt är det att kunna se ut på miljön utanför, följa årstider, se solen, kunna iaktta och höra vad som händer i omgivningen.

Läs ocksåMotorolja och hundbajs hamnar i behållarna för matfett: "Ingen succé - mer farligt avfall än matolja"Bilden visar tre olika saker. 1. Olja hälls i en tratt som är nedstucken i en flaska. 2. En flaska med motorolja med ett rött kryss över. 3. Ett orange skåp dör man kan lägga flaskor med matfett.

Bakgrunden till att Boverket har tagit fram förslag på nya byggregler är att de ska förenkla, effektivisera och stimulera till nya lösningar. Det är ett regeringsuppdrag från 2019.

Inget krav på solljus

Kravet på direkt dagsljus i alla vistelserum tas bort. I stället ska en genomsnittlig nivå på dagsljus beräknas på hela bostaden. Ett rum kan således ha mycket naturligt ljus medan andra knappt något.

Enligt förslaget försvinner kravet på solljus, vilket betyder att man kan bygga helt i norrläge. Idag är kravet att solen ska kunna träffa någon del av lägenheten (undantag mindre studentlägenheter) någon gång under dagen.

Krav på utblick, att kunna se ut mot en omgivning, ska framöver enbart gälla rum för ”samvaro och måltid”, där man vistas mer än tillfälligt, alltså inte förråd och badrum.

Kiran Maini Gerhardsson, Lunds universitet.

– Min största oro är nu att det kommer att byggas rum utan fönster och att det i förlängningen leder till minskad trivsel och sämre mående. Inte minst för de som är mycket hemma, till exempel äldre som kan tillbringa så mycket som 80 procent av dygnet i hemmet, säger Kiran Maini Gerhardsson.

Annons

Flera instanser har haft kritik på förslaget – många svidande.

Sveriges arkitekter menar att det är en ”väsentlig slakt på bostadskvalitéer ”att ta bort kravet på direkt solljus.” De skriver i sitt remissvar att ”Ljus är mer än ljus – sämre bostäder med fler rum helt utan fönster är fel väg att gå”.

Risk för påverkan på människors hälsa

Folkhälsomyndigheten avfärdar förslaget på grund av att det finns risk för stor påverkan på människors hälsa. De ser också risken att det blir en klassfråga: ”Många, inte minst barnfamiljer eller andra storhushåll, saknar möjlighet att välja bostäder med obegränsat antal rum, vilket innebär en risk att människor kommer ha rum utan dagsljus och fönster”, enligt remissvaret.

Av de remissinstanser som kommenterar ljuset ser få positivt på en förändring. Byggföretaget NCC anser det dock onödigt med krav på direkt solljus. Man menar att det är en gammal kvarleva från tiden då byggregler innehåll trivselkrav.

”Riskernas byggregler”

Förslaget på nytt regelverket heter ”Möjligheternas byggregler ” och omfattar alla områden från luftkvalité till buller. Mindre ska detaljstyras och mer ansvar ska läggas på branschen.

Hyresgästföreningen vill snarare kalla det ”Riskernas byggregler”. De ser risken att det kommer att byggas sämre bostäder vilket framför allt drabbar de som inte har möjligheter att välja.

Joachim Höggren, Hyresgästföreningen.

– Vår inställning är att alla ska ha ett bra boende. Det har också varit grundplåten i de byggregler som vi har haft under lång tid, ja snart ett sekel. Sverige har varit ett föredöme för hur vi har utvecklat standarder och byggregler. Nu går vi ifrån det, säger Joachim Höggren, utredare och expert på Hyresgästföreningen.

Krav på 2,40 meters takhöjd försvinner

En annan sak som oroar är att minimikravet på 2,40 meter i takhöjd försvinner och blir ersatt med att det ska vara ”tillräckligt” högt. Det tror Hyresgästföreningen leder till godtycklighet och ökad osäkerhet. Föreningen vill se en tydlig miniminivå i linje med dagens.

Om detaljkraven på takhöjden försvinner skriver Boverket att det ökar möjligheterna för tekniska lösningar att hantera hälsorisker.

– Vi ser hälsorisker med förslaget, men ifrågasätter också hur det ska kunna genomföras och realismen i det, säger Joachim Höggren.

”Cykelhjälm inomhus?”

Forskarna vid Centrum för boendets arkitektur, CTH, vid Chalmers frågar sig om tekniska lösningar kan handla om att bära cykelhjälm.

”Vad menar man här? Cykelhjälm inomhus?”, skriver de i remissvaret.

Efter en första remissrunda förra året är ett nytt reviderat förslag ute på remiss. Svarstiden är satt till femte april. Enligt flera experter är förändringarna dock små – Kiran Maini Gerhardsson kallar de kosmetiska. Här på Boverkets hemsida finns remisserna från den första rundan samlade.

Annons

Utrett noga

Jonas Edahl är projektledare på Boverket för ”Möjligheternas byggregler”. Han säger att de till viss del lyssnat på kritiken. I det första förslaget var till exempel kravet på ”utblick” helt borta, det finns med nu i rum för samvaro och måltid. Han menar att de analyserar kritiken och utrett frågan noga. Bara för att många tycker en specifik sak behöver det inte betyda att det väger tyngre än något annat.

Hus som håller på att byggas.
Boverkets nya regler ska snabba på byggandet.

Folkhälsomyndigheten säger att det kan vara risk för människors hälsa. Kan man bortse från det?

– Ja, det kan man om man är fast övertygad om att det inte kommer att bli problem, säger Jonas Edahl.

Han menar att även om kraven inte detaljeras kan man inte bygga hur som helst. Krav på god hälsa måste fortfarande uppfyllas.

– Vi har gjort den bedömningen att branschen klarar av att ta ansvaret själv.

När man pratar med till exempel Hyresgästföreningen tycker de nästan att det är sorgligt. Vi har haft så bra standard i Sverige och varit ett föredöme och nu raserar man det. Ni tycker inte det?

– Nej, detta är ett nytt grepp för att öppna upp för en mer vidare bedömning så vi blir av med låsningar.

Med låsningar menar Jonas Edhal till exempel detaljstyrning som stoppar upp byggandet. Han är inte orolig för att det kommer att byggas dåliga bostäder framöver – men skulle det bli så kan man alltid införa regler igen.

Tror kritiken fortsätter

Rum utan fönster kan i framtiden bli verklighet.
– Ja, om det inte påverkar hälsan eller andra funktioner.

Forskaren Kiran Maini Gerhardsson är av en annan uppfattning och ser helst att förslaget hamnar i papperskorgen. Hyresgästföreningen är inne på samma linje.

– Vi tycker att man måste tänka om, det här blev inte bra. Det är för stora risker i fel läge. Vi tror också att kritiken kommer att vara fortsatt massiv, säger Joachim Höggren på Hyresgästföreningen.

Fakta: Så här vill Boverket förändra – branschen får ansvaret
  • Boverket kommer inte längre att berätta hur man ska bygga, utan bara vilka krav de ställer på byggnaderna. Så förklarar generaldirektör Anders Sjelvgren själv på Boverkets hemsida.
  • När de så kallade allmänna råden tas bort ska branschen själv ta ansvar för vilka lösningar man valt.
  • Boverket vill att byggherrar själva tar fram tekniska lösningar och innovationer.
  • Det i sin tur ställer krav kommunernas tjänstemän som måste bedöma om funktionskraven uppfylls.
  • De nya bygg- och konstruktionsreglerna gäller hela byggprocessen; brandskydd, buller, luftkvalité, tillgänglighet och bostadsutformning.
  • Det nya regelverket heter ”Möjligheternas byggregler ” och enligt Boverket är dess syfte att skapa fler innovativa och klimatsmarta lösningar, samt bidra till en effektivare byggbransch.
  • Direktiven för att ta fram nya byggregler kommer från regeringen.
  • Enligt Boverket kan nya byggregler träda i kraft i början av nästa år.
Läs också Jamie har slutat med drogerna – fick bostad genom uppmärksammat Facebook-inlägg: ”Behövde göra något åt min situation” Öppnade utan byxor på annan adress – förlorar sitt hyreskontrakt Skrik och hot i brevinkastet kostar mannen 55 000 kronor

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.